Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Зруйнувати Стіну

Originally posted by ihorhulyk at Зруйнувати Стіну
1
Ілюстрація: arteology.ru

Ті з моїх ровесників, які сприймали хітовий альбом класичного Pink Floyd «The Wall» не тільки як музично-ментальне явище, але й як рису повсякденного буття у поділеному світі, аж ніяк не могли собі уявити, що через сорок років значна частина потенційних руйнівників Стіни докорінно змінить свої життєві орієнтири. Геть недавно німецький тижневик Stern оприлюднив результати опитування, згідно з яким один з семи мешканців ще недавно розділеної Стіною країни хоче відновлення Берлінського муру. Життя, на думку респондентів, було ліпшим – 15% опитаних відчувають ностальгію за НДР і ФРН. Громадяни західних теренів Німеччини незадоволені високими податками на «перебудову» Сходу, а жителі Східної – низьким рівнем доходів, порівняно із західними сусідами.
Гадаю, однак, матеріальні причини не є визначальними у прагненнях повернути все, як було до 9 листопада 1989-го. Пінк – головний герой «The Wall», а відтак і однойменного фільму Алана Паркера, – знову стає символом епохи, претендуючи на успішний рімейк у доволі суперечливому глобальному контексті.
Проблема полягає не тільки у нехтуванні загалом, що формує собі державу, потреб особистості, проблема у духовному дискомфорті окремого індивіда, який зазнає ще глибшої кризи у результаті ошуканої довіри до гламуру лідерів, гасла яких, на жаль, є банальними симулякрами людських почуттів та цінностей. Можемо тут говорити і про вітчизняних провідників з „майдану”, і про феномен „обамоманії”, який шаленими темпами сходить на пси після реальної політики вчорашнього кумира.
Сучасний Пінк – на тридцять років доросліший та мудріший. Набивши гуль об стіну відчуження, утямивши нарешті, що зруйнований Мур був лише спектаклем для телекамер і фактом спекуляції на ідеї всесвітнього порозуміння, він, нинішній, прагне усамітнення у вчорашньому коконі, комфортному не лише звичністю і прогнозованістю, але й фаталізмом безнадії. Тому він зводить Стіну захисту, за якою сам плекатиме те, що йому вартісне, те, що, на його думку, складає життєві сенси, те, чого він не віддасть нікому. Бо, на жаль, «глобалізоване суспільство зближує нас, але не робить братами» (Бенедикт XVI, Caritas in Veritate).
Можна, звичайно, заспокоїтися на тому, що все ж не Пінк-2013 стане визначальним проектантом світу зразка 2040-го. Та фокус у тому, що нині фактично зруйновано й тисячолітню традицію стіни між поколіннями, останні її адепти доживають віку на островах Карибського моря або ж у депресивних регіонах України чи екс-НДР. Тому навряд ті, до кого дослухатимуться через п’ять-десять років, захочуть уголос сказати усю правду про свої бажання. Хіба лише у випадку, коли з ними говоритимуть без маніпуляцій та ошуканства, без подвійних намірів і жаги влади задля влади.

Ігор Гулик

Разрушить Стену
Те из моих ровесников, кто воспринимал хитовый альбом классического Pink Floyd «The Wall» не только как музыкально-ментальное явление, но и как черточку повседневного бытия в разделенном мире, трудно могли себе представить, что через сорок лет значительная часть потенциальных разрушителей Стены в корне изменит свои жизненные ориентиры. Недавно немецкий еженедельник Stern обнародовал результаты опроса, согласно которому один из семи жителей еще недавно разделенной Стеной страны хочет возобновления Берлинского барьера. Жизнь, по мнению респондентов, была лучше - 15 % опрошенных испытывают ностальгию по ГДР и ФРГ. Граждане западных территорий Германии недовольны высокими налогами на «перестройку» Востока, а жители Восточной - низким уровнем доходов, по сравнению с западными соседями.
Думаю, однако, материальные причины не являются определяющими в стремлении вернуть все, как было до 9 ноября 1989-го. Пинк - главный герой «The Wall», а затем и одноименного фильма Алана Паркера, - снова становится символом эпохи, претендуя на успешный римейк в довольно противоречивом глобальном контексте.
Проблема заключается не только в пренебрежении обществом, формирующем себе государство, потребностями личности, проблема в духовном дискомфорте отдельного индивида, испытывающего еще более глубокий кризис в результате обманутого доверия к гламуру лидеров, лозунги которых, к сожалению, являются банальными симулякрами человеческих чувств и ценностей. Можем здесь говорить и об отечественных лидеров с "майдана", и о феномене "обамомании", бешеными темпами сходящему на нет после реальной политики вчерашнего кумира.
Современный Пинк - на тридцать лет взрослее и мудрее. Набив шишек об стену отчуждения, уяснив наконец, что разрушение Стены было лишь спектаклем для телекамер и фактом спекуляции на идее всемирного понимания, он, нынешний, стремится к уединению во вчерашнем коконе, комфортном не только привычностью и прогнозируемостью, но и фатализмом безнадежности. Поэтому он строит Стену защиты, за которой сам будет лелеять то, что для него стоящее, то, что, по его мнению, составляет жизненные смыслы, то, чего он не отдаст никому. Потому что, к сожалению, «глобализированное общество сближает нас, но не делает братьями» (Бенедикт XVI, Caritas in Veritate).
Можно, конечно, успокоиться, что все-таки не Пинк-2013 станет определяющим проектантом мира образца 2040-го. Но фокус в том, что сейчас фактически разрушено и тысячелетнюю традицию стены между поколениями, последние ее адепты доживают на островах Карибского моря или же в депрессивных регионах Украины или экс-ГДР. Поэтому вряд ли те, к кому будут прислушиваться через пять-десять лет, захотят вслух сказать всю правду о своих желаниях. Разве только в случае, когда с ними будут говорить без манипуляций и обмана, без двойных намерений и жажды власти ради власти.

Игорь Гулык
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment