Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Обмовка за Фройдом, або Новий "бацька"

Originally posted by ihorhulyk at Обмовка за Фройдом, або Новий "бацька"
1
Ілюстрація: urbinskii.ru

Через провалений Вільнюс, перипетії виснажливих переговорів, напруження Євромайдану і вчорашню "беркутівську" бійню пропоную читачеві повернутися на кілька днів навспак. До відомого телезвернення Януковича, у якому він, можливо, сам того не бажаючи, окреслив своє не надто привабливе постсамітівське амплуа. «Як батько (курсив мій - Авт.) не може залишити сім’ю без хліба...», - так, пригадуємо, сказав президент 25 листопада.
29-го ж листопада в Європі справді народився другий «бацька». Мов у воду дивився ВФЯ, наш провидець...
Це абсолютно не перебільшення. Це, на жаль, сумна реальність. Жодні мантри – ні президента, ні (тим паче) уряду, ні штатних коментаторів на ставці Банкової чи ПР – про відданість європейській меті тепер, після ночі проти 30-го, не сприймаються серйозно. Ні в Україні, ні в Європі. Там щойно тепер, після Вільнюса і по-звірячому розігнаного Майдану, зауважили небезпечну генезу Януковича: як усі потенційні диктатори, він, перш за все, переймається власним інтересом, владою та безпекою, а, отже, заганяє і себе, і країну у гетто безвиході, у резервацію нерозуміння і несприйняття довколишнім світом, у пастку ілюзій про всесилля режиму, збудованого на вкрадених у народу грошах, на поліцейському свавіллі, на брехні і корупції.
Здавалося б, Європа мала б давно вивчити феномен пострадянських «батьків», їхню природу, мотиви, цілі. Ет ні, - її чиновники тішили себе надією на демократичну трансформацію мізків колишнього зека і завгара, міражем пігмаліонів, які прагнуть виліпити із совкового матеріалу щось схоже на статую Свободи. Те, що вони уважали за дипломатію, в розумінні Януковича (Лукашенки, Назарбаєва тощо) є банальною грою слів, - і аж ніяк не почуттів чи переконань. Те, що в Європі сприймають як національний інтерес чи перспективу, ці персонажі трактують у доволі специфічний спосіб. Їхнім «національним інтересом» є влада будь-якою ціною, і навіть, якби Януковичеві запропонували всі золотовалютні запаси Європи, він не віддав би цієї влади. Бо і влада сповнена для ВФЯ і його колег-диктаторів геть іншими сенсами, іншими міфами, аніж розуміють та міфологізують її європейці. «А коли міф зіштовхується з міфом, зіткнення виходить цілком реальне» (Станіслав Єжи Лєц).
Колись Бодріяр писав про «ефект несправдженого пророцтва». Досі Європа могла "пишатися" присутністю на своїй мапі лише однієї автократії. Тепер, схоже, їх буде дві. Невже біг по колу – то фатум цього загумінка?
Ігор Гулик

Оговорка по Фрейду, или Новый "бацька"
Через проваленый Вильнюс, перипетии изнурительных переговоров, напряжение Евромайдана и вчерашнюю "беркутовскую" бойню предлагаю читателю вернуться на несколько дней вспять. К известному телеобращению Януковича, в котором он, возможно, сам того не желая, очертил свое не слишком привлекательное постсаммитовское амплуа. «Как отец не может оставить семью без хлеба...», - так, помнится, сказал президент 25 ноября.
29-го же ноября в Европе действительно родился второй «бацька». Как в воду глядел ВФЯ, наш провидец...
Это абсолютно не преувеличение. Это, к сожалению, печальная реальность. Никакие мантры - ни президента, ни (тем более) правительства, ни штатных комментаторов на ставке Банковой или ПР - о преданности европейской цели теперь, после ночи на 30-е не воспринимаются серьезно. Ни в Украине, ни в Европе. Там только теперь, после Вильнюса, после зверски разогнаного Майдана, заметили опасный генезис Януковича: как все потенциальных диктаторов, его, прежде всего, занимают собственный интерес, власть и безопасность, а, следовательно, он загоняет и себя, и страну в гетто безысходности, в резервацию непонимания и неприятия окружающим миром, в ловушку иллюзий о всесилии режима, построенного на украденных у народа деньгах, на полицейском произволе, на лжи и коррупции.
Казалось бы, Европа должна давно изучить феномен постсоветских «отцов», их природу, мотивы, цели. Ан нет, - ее чиновники тешили себя надеждой на демократическую трансформацию мозгов бывшего зека и завгара, миражами пигмалионов, стремящихся вылепить из совкового материала нечто похожее на статую Свободы. То, что они считали дипломатией, в понимании Януковича (Лукашенки, Назарбаева и т.д.) оказалось банальной игрой слов, - и отнюдь не чувств или убеждений. То, что в Европе воспринимают как национальный интерес или перспективу, эти персонажи трактуют довольно специфическим образом. Их «национальным интересом» есть власть любой ценой, и даже если бы Януковичу предложили все золотовалютные запасы Европы, он не отдал бы этой власти. Потому и власть полна для ВФЯ и его коллег-диктаторов совсем другими смыслами, другими мифами, чем понимают и мифологизируют ее европейцы. «А когда миф сталкивается с мифом, столкновение получается вполне реальное» (Станислав Ежи Лец).
Когда-то Бодрийяр писал о «эффекте несбывшегося пророчества». До сих пор Европа могла "гордиться" присутствием на своей карте только одной автократии. Теперь, похоже, их будет две. Неужели бег по кругу - фотум этой околицы?
Игорь Гулык
Tags: Майдан
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment