Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Que se vayan todos!

Originally posted by ihorhulyk at Que se vayan todos!
1
Ілюстрація: pautandonoticias.blogspot.com

Коли нардеп від «Свободи» Олег Панькевич вимагає від уряду Азарова надати йому аналітичну записку НАНУ про інтеграційні ризики України, на підставі якої було ухвалене фатальне розпорядження Кабміну, мені залишається лише розвести руками. Або наші обранці настільки наївні, що припускають думку про якісь «аналітичні записки», або свідомо піаряться на псевдорадикалізмі у час, коли його слід застосовувати деінде.
«Que se vayan todos!» («Хай забираються всі!») – гасло антидиктаторських рухів в Аргентині та Бразилії з усією прямотою постає в Україні 2013-го. Еліти не встигають за часом, вони прогавили зміну поколінь, їхні цінності та життєві орієнтири застаріли щонайменше на півстоліття. Ні влада, ні опозиція не знайде спільної мови зі студентами, які б міністерські політінформації їм не влаштовував Азаров, і якими б компліментами не улещувала їх ОО зі "Свободою". Це – люди двох світів, кардинально протилежних сенсів і життєвих мотивацій.
Звісно, першим на виліт є Азаров. Офірний цап за визначенням і призначенням, якого має спіткати не тільки політична догана, а цілком очевидно – правова відповідальність за самоуправство, перевищення службових повноважень, порушення купи конституційних параграфів і юридичних новел. Відставка прем’єра і всього Кабінету реальна навіть у випадку «вільнюського дива», коли Янукович ні сіло-ні впало «прислухається до країни» і «почує кожного». Бо саме ці люди, вдаючи «професіоналів», три роки водили країну за носа, втираючи нам єврогасла, аби раптом, прокинувшись, мов з важкого бодуна, заявити, що, бачте, ми не готові... Саме ці люди виставили цілу країну і її 46-мільйонний народ на всесвітнє посміховисько, саме вони причетні до майбутніх недовір, ігнорацій, «руконеподавань» з боку серйозних світових лідерів.
Верховна Рада теж мусить піти. Вона грала роль колективного блазня, ухвалюючи якісь «єврозакони», причому її регіональна більшість свідомо тасувала мічені карти, а опозиція у багатьох випадках підігрувала шулерам. Як це зробить парламент – не має значення. Саморозпуститися чи скласти мандати – це деталі. Причому, аби зберегти обличчя і не втратити перспективи, виграють ті, хто першим зробить цей жест.
І врешті президент. Янукович, звісно, добре усвідомлює, що у цій катавасії він переграв сам себе. Якщо завтра його автограф не з’явиться під історичним документом, йому нічого йти на вибори’2015. З цього огляду його обережна відповідь журналістам під час інтерв’ю 26.11.2013 виглядає логічною. Але ВФЯ мав би піти зараз, разом з усіма. Хай на дочасні вибори, але вчинити так, згідно із уявленнями спільноти про повноваження, а головне – відповідальність гаранта. Спільноти, для якої він ще два тижні тому видавався найактивнішим промотором євроінтеграції. Спільноти, яку, зрештою, він обурив.
Я цілком усвідомлюю, що викладене мною – ідеальний варіант, не позбавлений елемента романтизму. Але... Погляньмо на тих, хто відстояв на майданах, і хто досі залишається там. Невже їх можна запідозрити у прагматизмі, у подвійних стандартах, у нещирості врешті-решт? Вони – романтики, які одного дня зрозуміли, що мрію слід захищати, що так просто її ніхто не подарує. Вони – люди майбутнього, і я б не радив комусь ставати на його шляху.
Тож - que se vayan todos!
Ігор Гулик

Que se vayan todos!
Когда нардеп от «Свободы» Олег Панькевич требует от правительства Азарова предоставить ему аналитическую записку НАНУ об интеграционных рисках Украины, на основании которой принимали роковое распоряжение Кабмина, мне остается только развести руками. Одно из двух: наши избранники настолько наивны, считая что это правительство читало какие-то «аналитические записки», или сознательно пиарятся на псевдорадикализме во время, когда его следует применять в других местах.
«Que se vayan todos» («Пусть убираются все!") - лозунг антидиктаторских движений в Аргентине и Бразилии со всей прямотой возник в Украине 2013-го. Элиты не успевают во времени, они проморгали смену поколений, их ценности и жизненные ориентиры устарели минимум на полвека. Ни власть, ни оппозиция не найдет общего языка со студентами, какие бы министерские политинформации им не устраивал Азаров, и какими бы комплиментами не льстила им оппозиция. Это - люди двух миров, кардинально противоположных смыслов и жизненных мотиваций.
Конечно, первым на вылет является Азаров. Козел отпущения по определению и назначению, заслуживший не только политический выговор, а совершенно очевидно - правовую ответственность за самоуправство, превышение служебных полномочий, нарушение кучи конституционных параграфов и юридических новелл. Отставка премьера и всего Кабинета реальна даже в случае «вильнюсского чуда», когда Янукович, ни с того-ни с сего «прислушивается к стране» и «услышит каждого». Потому что именно эти люди, делая вид «профессионалов», три года водили страну за нос, втирая нам евролозунги, чтобы вдруг, проснувшись, как от тяжелого бодуна, заявить, что, видите ли, мы не готовы... Именно эти люди выставили целую страну и ее 46-миллионный народ на всемирное посмешище, именно они причастны к будущим недовериям, игнорациям, «руконеподаваемостям» со стороны серьезных мировых лидеров.
Верховная Рада тоже должен уйти. Она играла роль коллективного шута, принимая какие-то «еврозаконы», причем ее региональное большинство сознательно тасовало меченые карты, а оппозиция во многих случаях подыгрывала шулерам. Как это сделает парламент - не имеет значения. Самораспуститься или сложить мандаты - это детали. Причем , чтобы сохранить лицо и не потерять перспективы, выигрывают те, кто первым сделает этот жест.
И наконец президент. Янукович, конечно, осознает, что в этой катавасии он переиграл сам себя. Если завтра его автограф не появится под историческим документом, ему незачем идти на вибори'2015. С этой точки зрения его осторожный ответ журналистам во время интервью 26.11.2013 выглядит логичным. Но ВФЯ должен уйти сейчас, вместе со всеми. Пусть на досрочные выборы, но поступить так, согласно представлениям общества о полномочиях, а главное - ответственности гаранта. Общества, для которого он еще две недели назад казался самым активным промотором евроинтеграции. Общества, которое, в сущности, он обманул.
Я вполне осознаю, что изложенное мною - идеальный вариант, не лишенный элемента романтизма. Но... Вспомним о тех , кто отстоял на майданах, и кто до сих пор остается там. Неужели их можно заподозрить в прагматизме, двойных стандартах, неискренности? Они - романтики, которые однажды поняли для себя, что мечту нужно защищать, что так просто ее никто не подарит. Они - люди будущего, и я бы не советовал кому-то становиться на его пути.
Поэтому - que se vayan todos!
Игорь Гулык
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments