Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Абсурд з перспективою

Originally posted by ihorhulyk at Абсурд з перспективою
1
Ілюстрація: www.mk.ru

На перший погляд, повідомлення ZN про кардинальні рішення, ухвалені президентом під час наради за участю перший осіб уряду, видається абсурдним. Говорити про підвищення цін на газ (!), про ревізію соціальних пільг, про перегляд податкових префренцій для бізнесу, - і все це за півтори роки до чергових президентських виборів, - не що інше, як свідомо підставляти себе під удар безкомпромісної критики, рубати гілку, на якій всілася нинішня влада. Електорат Януковича, видається, змушений буде шукати собі іншого вождя, а вони – ось, поруч: Симоненко і К, Медведчук із «Українським вибором». Останній, безсумнівно, пояснювати мешканцям Сходу та Півдня, що Януковича намовили на непопулярні кроки саме у «брюссельському обкомі».
Але... «Абсурд – твердження чи думка, які явно протирічать тому, що думаємо ми самі з цього приводу». Так писав відомий пересмішник Амброз Бірс, і я не маю підстав твердити щось протилежне.
Річ не в тім, що подумають про чинного главу держави його вчорашні виборці. Річ у тім, які висновки зроблять із цього, без сумніву, вимушеного кроку, його виборці майбутні. Перші справді міркуватимуть про цілковиту узалежненість Януковича від примх Заходу, про його бездарний Кабінет зі ще бездарнішим прем’єром, про те, що країна живе у борг. А могло б бути все інакше – варто тільки виконати передвиборчі обіцянки, піти на союз з Росією (МС, ЄврАзЕС чи щось схоже), і мали б ми дешевий газ, і гроші для вічно голодного прекаріату з маргінесом.
Другі, мабуть, мислитимуть категоріями більш вишуканими. Вони поквапляться зробити з Януковича українського Бальцеровіча, вони заговорять про «шокову терапію», про ціну свободи (про неї дуже полюбляв розпатякувати Ющенко), про те, що гроші МВФ (а саме вони спричинили такий приступ економічної жорсткості президента) підуть на модернізацію економіки. Зрештою, галасуватимуть про те, що якщо ми, врешті-решт, хочемо бути європейцями, то й платити слід по-європейськи.
І за всіма цими криками не буде чутно голосу здорового глузду. До прикладу, про те, що Україні вже у грудні доведеться викласти щонайменше 4,5 млрд. дол. за борги, і без допомоги МВФ їй це не під силу зробити. Про те, що у випадку вільнюського краху Київ залишиться віч-на-віч і з кредиторами, і з Росією.
Зрозуміло, що весь тягар планованих «реформ» ляже на плечі пересічного платника податків. Зрозуміло, що платитимуть за газ акурат ті, кого посадять на «газову», точніше, - теплоенергетичну голку – монополісти від держави. Ясно, як білий день, що податкові преференції ревізуватимуть не для олігархічних виробництв чи підприємств, а для дрібного та середнього бізнесу. Ніхто із владної команди не посміє відтяти голову курці, яка досі несла і нестиме золоті яйця, курці, яка, зрештою, висиділа нинішній режим.
Що ж робитиме цей режим, запровадивши норми суворої економії? По-перше, всоте і всує згадає «папєрєдніків», які сумнівними газовими контрактами кинули країну у боргову прірву. По-друге, девальвуватиме гривню (і не тільки піднявши вартість долара, як обіцяно, до 8.5), але й банально друкуючи гроші. Недаремно Янукович пообіцяв, що 2014-го у країні не залишиться менших за 1000 гривень пенсій. По-третє, на повну використає шанси, що відкриються після підписання угоди із ЄС у Вільнюсі, шанси, насамперед, кредитування і грантових вливань (вже обіцяно, зокрема, 750 мільйонів євро). По-четверте, говоритиме, що схожий шлях у Європу змушені були пройти й сусіди, - і результат наочний, - тобто подасть публіці такий собі сурогат майбутнього щасливого життя. Варто тільки трішки перетерпіти.
Ви гадаєте, у Януковича не знайдуться нові виборці? Далебі, знайдуться. Бо, у принципі, що може запропонувати опозиція? Рівно зеро. Не закликати ж народ до бунту в цивілізованій Європі? Не повертати ж його погляди знову на Схід...
Ігор Гулик

Абсурд с перспективой
На первый взгляд, сообщение ZN о кардинальных решениях, принятых президентом во время совещания с участием первых лиц правительства, представляется абсурдным. Говорить о повышении цен на газ (!), о ревизии социальных льгот, о пересмотре налоговых префренций для бизнеса, - и все это за полтора года до очередных президентских выборов, - не что иное, как сознательно подставлять себя под удар бескомпромиссной критики, рубить сук, на котором уселась нынешняя власть. Электорат Януковича, кажется, вынужден будет искать себе другого вождя, а они - вот, рядом: Симоненко и К, Медведчук с «Украинским выбором». Последний, несомненно, будет объяснять жителям Востока и Юга, что Януковича уговорили на непопулярные шаги именно в «брюссельском обкоме».
Но... «Абсурд - утверждение или мнение, явно противоречащее тому, что думаем мы сами по этому поводу». Так писал известный пересмешник Амброз Бирс, и у меня нет оснований утверждать нечто противоположное.
Дело не в том, что подумают о действующем главе государства его вчерашние избиратели. Дело в том, какие выводы сделают из этого, без сомнения, вынужденного шага, его избиратели будущие. Первые действительно станут рассуждать о полной зависимости Януковича от капризов Запада, об его бездарном Кабинет с еще более бездарным премьером, о том, что страна живет в долг. А могло бы быть все иначе - стоит только выполнить предвыборные обещания, пойти на союз с Россией (ТС, ЕврАзЭС или что-то похожее), и был бы у нас дешевый газ, и деньги для вечно голодного прекариата с маргинесом.
Вторые, видимо, будут мыслить категориями более изысканными. Они поспешат сделать из Януковича украинского Бальцеровича, они заговорят о «шоковой терапии», о цене свободы (о ней очень любил пофантазировать Ющенко), о том, что деньги МВФ (а именно они вызвали такой приступ экономической жесткости президента) пойдут на модернизацию экономики. Наконец, пошумят о том, что если мы, в конце концов, хотим быть европейцами, то и платить нужно по-европейски.
И за всеми этими криками не будет слышно голоса здравого смысла. К примеру, о том, что Украина уже в декабре должна где-то найти 4,5 млрд. дол. для уплаты долгов, и без помощи МВФ она этого не потянет. О том, что в случае вильнюского краха Киев останется сам-на-сам и с кредиторами, и с Росией.
Понятно, что весь груз планируемых «реформ» ляжет на плечи рядового налогоплательщика. Понятно, что платить за газ будут те​​, кого посадят на «газовую», точнее - теплоэнергетическую иглу - монополисты от государства. Ясно, как белый день, что налоговые преференции претерпят ревизию не для олигархических производств или предприятий, а для мелкого и среднего бизнеса. Никто из властной команды не посмеет обезглавить курицу, до сих пор несущую и обещающую нести вредь золотые яйца, курицу, которая, по сути, высидела нынешний режим.
Что же будет делать этот режим, введя нормы строгой экономии? Во-первых, в сотый раз и всуе вспомнит «папередникив», которые сомнительными газовыми контрактами бросили страну в долговую пропасть. Во-вторых, начнет девальвировать гривну (и не только подняв стоимость доллара, как обещано, до 8.5), но и банально печатая деньги. Недаром Янукович пообещал, что в 2014-м в стране не останется меньших, чем 1000 гривен, пенсий. В-третьих, по полной использует шансы, открывшиеся после подписания соглашения с ЕС в Вильнюсе, шансы, прежде всего, кредитования и грантовых вливаний (уже обещано, в частности, 750 миллионов евро). В-четвертых, будет говорить, что подобный путь в Европу вынуждены были пройти и соседи, - и результат нагляден, - то есть даст публике некий суррогат будущей счастливой жизни. Стоит только немного перетерпеть.
Вы думаете, у Януковича не найдутся новые избиратели? Право, найдутся. А, в принципе, что может предложить оппозиция? Ровно зеро. Не призывать же народ к бунту в цивилизованной Европе? Не поворачивать же его взгляды снова на восток...
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments