Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Рекетири

Originally posted by ihorhulyk at Рекетири
1
Ілюстрація: rostov.mk.ru

Першою моєю реакцією після повідомлення про умови звільнення Тимошенко, був спогад про слова, сказані колись Ющенком з нагоди запровадження в Україні Дня Свободи. «Свобода коштує стільки, скільки вона коштує». «Помаранчеве» свято скасував Янукович, він же визначився і з ціною свободи для ЮВТ – 200 мільйонів доларів…
Відтак я пригадав фразу Айн Ренд: «Кому потрібна держава із законослухняними громадянами? Що вона комусь дасть? Та достатньо ухвалити закони, які неможливо виконувати, втілювати у життя, об’єктивно трактувати, - і ви створюєте державу порушників законів і наживаєтеся на провині».
Я не думаю, що Янукович у цьому конкретному випадку виявився винахідником "держави порушників законів". У всякому разі, судячи із блогу Марека Сівєця з інформацією про «ціну свободи», однодумцями Віктора Федоровича стали єврочиновники, від яких залежить не тільки доля екс-прем’єрки, але й назагал – доля майбутньої Угоди про асоціацію України та ЄС. Звісно, співавторство чинного президента полягає у малосуттєвій, на перший погляд, ремарці ймовірної оборудки. Ремарці, яка для ВФЯ, на відміну від його візаві з Брюсселя, є таки дуже важливою. Йдеться про позбавлення Тимошенко громадянських прав на три роки. Тобто, - найпевнішу гарантію другого терміну Януковича.
Ось я собі й думаю: чим суттєво відрізняються практики європейської моделі демократії і її української версії часів ВФЯ? У чому різниця між вишколеними, вишуканими і схильними до дидактики європолітиками, і колишнім начальником автобази із двома ходками на зону? Адже, з’ясовується, усі послуговуються давнім, як світ, і не вельми шляхетним гаслом: «Ціль виправдовує засоби». До того ж «вердикт» для Тимошенко, який зараз подається публіці, як мудрий компроміс, чомусь відгонить елементарним здирством. Таким собі рекетом серед білого дня і при згромадженні народу…
Звісно, в Україні ці 200 млн. у.о. легко пояснити збитками, буцімто завданими вітчизняній господарці унаслідок кабального газового контракту. Я переконаний, що пересічний споживач проковтне таку версію, схвально похитуючи головою. Мовляв, не на бідну потрапили, мовляв, відкупилася… Але як пояснити цю астрономічну і, у принципі, взяту зі стелі цифру освіченим та незаангажованим мешканцям Євроунії? Чи не потрактують вони схожу оборудку як співпрацю із терористом для викупу заручниці? Адже цілком природною є і така алюзія…
До слова, з цієї, дещо дикуватої історії нікому не поталанить вийти «білими і пухнастими». Й самій Тимошенко теж. Адже, погодившись на сплату 200 мільйонів, вона фактично визнає правомірними закиди у шкідливості підписаної нею та Путіним газової угоди. І, звісно, допитливий українець обов’язково поцікавиться: а звідки у Юлі такі гроші? Не сумніваюся: йому хутко пояснять усе офіційні пропагандисти-всезнайки.
Ігор Гулик

Рекетиры
Первой моей реакцией после сообщения об условиях освобождения Тимошенко, было воспоминание о словах, сказанных когда-то Ющенко по случаю введения в Украине Дня Свободы. «Свобода стоит столько, сколько она стоит». «Оранжевый» праздник отменил Янукович, он же определился и с ценой свободы для ЮВТ - 200 миллионов долларов...
Потом я вспомнил фразу Айн Рэнд: «Кому нужно государство с законопослушными гражданами? Что оно кому-то даст? Но достаточно принять законы, которые невозможно выполнять, претворять в жизнь, объективно трактовать, - и вы создаете государство нарушителей законов и наживаетесь на вине».
Я не думаю, что Янукович в этом конкретном случае оказался изобретателем "государства нарушителей законов". Во всяком случае, судя по блогу Марека Сивеца с информацией о «цене свободы», единомышленниками Виктора Федоровича стали еврочиновники, от которых зависит не только судьба экс-премьера, но и целом - судьба будущего Соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Конечно, соавторство действующего президента заключается в малозначимой, на первый взгляд, ремарке вероятной сделки. Ремарке, которая для ВФЯ, в отличие от его визави из Брюсселя, является все-таки очень важной. Речь идет о лишении Тимошенко гражданских прав на три года. То есть, - довольно сильную гарантию второго срока Януковича.
Вот я и думаю: чем существенно отличаются практики европейской модели демократии и ее украинской версии времен ВФЯ? В чем разница между вышколенными, изысканными и склонными к дидактике европолитиками, и бывшим начальником автобазы с двумя ходоками на зону? Ведь, оказывается, все они пользуются древним, как мир, и не очень благородным лозунгом: «Цель оправдывает средства». К тому же «вердикт» для Тимошенко, который сейчас подается публике, как мудрый компромисс, почему-то попахивает элементарным вымогательством. Своеобразным рэкетом среди бела дня и при чесном народе...
Конечно, в Украине эти 200 млн. у.е. легко объяснить убытками, якобы нанесенными отечественной экономике вследствие кабального газового контракта. Я убежден, что рядовой потребитель проглотит такую ​​версию, одобрительно качая головой. Мол, не на бедную попали, мол, откупилас... Но как объяснить эту астрономическую и, в принципе, взятую с потолка цифру, образованным и незаангажированным жителям Евроунии? Не расценят ли они такую сделку как сотрудничество с террористом для выкупа заложницы? Ведь вполне естественна и такая аллюзия...
К слову, из этой, несколько диковатой истории никому не удастся выйти «белыми и пушистыми». И самой Тимошенко тоже. Ведь, согласившись на уплату 200 миллионов, она фактически признает правомерными обвинения во вредности подписанного ею и Путиным газового соглашения. И, конечно, любопытный украинец обязательно поинтересуется: ​​а откуда у Юли такие деньги? Не сомневаюсь: ему быстро все объяснят официальные пропагандисты-всезнайки.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments