Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Модель самозбереження

Originally posted by ihorhulyk at Модель самозбереження
komunist.com.ua
Ілюстрація: komunist.com.ua

У дні, коли Європа й Україна готуються до "падіння" чергового «Берлінського муру», я надибав саркастичну відповідь необережним мрійникам.
Погодьтеся, доволі часто у хвилини найвищої ейфорії обов’язково віднайдеться поодинокий іпохондрик, який потрафить зіпсувати громаді кайф. Таким є, до прикладу, іспанець, письменник і публіцист Хуан Мануель де Прада. Як на мене, то чоловік, радше, з когорти добре поінформованих оптимістів, і тому його критичні стріли випущені з усвідомленням застережного для людства обов’язку.
Іспанець розглядає тріумф капіталізму не через призму досягнень цього останнього, а як вислід геніального сценарію комуністів, які втямили всю безсенсовість змагань з ідеологічними противниками і спробували ретельно мімікрувати «під них». Спроба, як з’ясувалося, була вдалою. «Так званий «справжній соціалізм» зазнав краху; – пише де Прада, – і якщо ліві бажали отримати перемогу, застосовуючи суспільну технологію, яка мала абсолютну владу над свідомістю, їм слід було заховати свою метаморфозу під маскою зречення чи поступки». Як наслідок – «ліві зрозуміли, що найдієвіший спосіб знищити людину (тобто позбавити її моральних основ – Авт.) – це не заковувати її в кайдани, а запропонувати їй повну свободу, яка розбестить її моральну свідомість, перетворивши її на раба власних імпульсів; а ще вони зрозуміли, що найкращим ґрунтом для досягнення цієї мети є ліберальний економічний устрій». Отже, народам, які знемагали у шорах тоталітаризму було «подаровано» нову суспільну модель, в якій «свідомість, позбавлена усіх етичних орієнтирів, мала урешті-решт загрузнути в трясовині релятивізму».
Ось тепер – зупинімося. Невже мова тільки про Німеччину, буцімто склеєну воєдино Колем та Ґорбачовим. Невже тільки про Східну Європу, якій поталанило «жити зі соціалізмом» неповних сорок літ? А, може, і про нас з вами, тих, хто звик до «держави-тата», а відтак чекав від неї не тільки ремінця, але й пряника у вигляді стабільних зарплат, хай копійчаних, та все ж?.. Зрештою, погляньмо на нашу «еліту», усуціль виховану у комуністично-комсомольських офісах, здатну миттєво мутувати заради самозбереження і захисту власного комфорту. Вона ж чудово розуміє, що народ не здатен наразі дати собі раду із дарованою йому свободою, що із його мізків досі не вичавлено страх раба, навіть наділеного свободою пересування чи волею заробляти собі на хліб. А поки у звивинах сидить страх, доти загал є керованим і слухняним.
Але кого і чому нам боятися? Хіба власного страху. Бо решта не заслуговують на те, аби перед ними поштиво знімали капелюха. Вони пристосуванці, і найвища їм ціна – презирство.
Ігор Гулик


Модель самосохранения
В дни, когда Европа и Украина готовятся к "падению" очередной «Берлинской стены», я нашел саркастический ответ неосторожным мечтателям.
Согласитесь, довольно часто в минуты высочайшей эйфории обязательно найдется единичный ипохондрик, который сумеет испортить общий кайф. Таков, к примеру, испанец, писатель и публицист Хуан Мануэль де Прада. Как по мне, это человек, скорее, из когорты хорошо информированных оптимистов, и поэтому его критические стрелы выпущены с осознанием предупреждающего для человечества долга.
Испанец рассматривает триумф капитализма не через призму достижений этого последнего, а как исход гениального сценария коммунистов, понявших всю бессмысленность борьбы с идеологическими противниками и попытавшихся искусно мимикрировать «под них». Попытка, как выяснилось, была удачной. «Так называемый «настоящий социализм» рухнул, - пишет де Прада, - и если левые хотели одержать победу, применяя общественную технологию, которая имела абсолютную власть над сознанием, им следовало спрятать свою метаморфозу под маской отречения или уступки». Как следствие - «левые поняли, что самый действенный способ уничтожить человека (то есть лишить ее моральных устоев - Авт.) - это не заковывать его в цепи, а предложить ему полную свободу, которая развратит его нравственное сознание, превратив его в раба собственных импульсов, а еще они поняли, что лучшим грунтом для достижения этой цели является либеральный экономический порядок». Итак, народам, изнемогающим в узде тоталитаризма, было «подарено» новую общественную модель, в которой «сознание, лишенное всех нравственных ориентиров, должно наконец увязнуть в трясине релятивизма».
Вот теперь - остановимся. Неужели речь только о Германии, "склеенной" воедино Колем и Горбачевым? Неужели только о Восточной Европе, которой повезло "жить с социализмом" неполных сорок лет? А, может, и о нас с вами, тех, кто привык к «государству-папе», и ждал от него не только ремня, но и пряника в виде стабильных зарплат, пусть копеечных, но все же?.. Наконец, посмотрим на нашу «элиту», сплошь воспитанную в коммунистически-комсомольских офисах, способную мгновенно мутировать ради самосохранения и защиты собственного комфорта. Она прекрасно понимает, что народ не способен пока справиться с подаренной ему свободой, что с его мозгов до сих пор не выжат страх раба, даже наделенного свободой передвижения, волею зарабатывать себе на хлеб. А пока в извилинах сидит страх, масса является управляемой и послушной.
Но кого и почему нам бояться? Разве собственного страха. Потому что остальные не заслуживают того, чтобы перед ними почтительно снимали шляпы. Они приспособленцы, и самая им цена - презрение.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments