Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Ілюзія порядку

Originally posted by ihorhulyk at Ілюзія порядку
ukurier.gov.ua
Ілюстрація: ukurier.gov.ua

Поодинокі войовничі заяви Януковича і К про «наведення порядку в країні» і головне – про результати цього процесу – можна залишити на совісті спічрайтерів оприлюднених вже владних текстів. Реальність засвідчила, що «порядок» у розумінні регіоналів – це, по-перше, вибіркове застосування закону, по-друге, доволі фривольне поводження із тим же законом, по-третє, примус, залякування, тиск на незгодних.
Із цього приводу хочеться нагадати місцями «жорстким», а місцями ду-у-же вже «м’яким» урядникам, які, далебі, вже мають значний досвід кермування, вислів Теренція, який чомусь не втрачає своєї актуальності упродовж тисячоліть: «Глибоко помиляється той, хто вважає більш міцною і твердою владу, що спирається на силу, ніж ту, яка заснована на любові».
Скептики скажуть, що не варто волати до циніків від політики словами ледь не християнських повчань. Однак, якщо вже на те пішло, не хто інший, як Янукович любить похизуватися перед телекамерами своєю набожністю і смиренням. Та й у принципі – не про любов йдеться, а про елементарну повагу до громадян своєї країни, до тих, хто голосував за тебе чи проти. Повагу до платників податків, коштом яких ти можеш здійснювати владу.
Маємо кілька прецедентів, які, на жаль, перекреслюють усі намагання режиму виглядати «білим» та «пухнастим» поборником порядку. Лад у верхівці навели давно, зневаживши Конституцію, – і цей випадок став точкою відліку наступних кроків, що поступово трансформувалися у традицію.
«Проблемні» округи, а відтак – уперте бажання провести їх у терміни, зручні для ПР і за зручною системою, київські вибори, контраверсійні проекти «упорядкування» судової системи, абсолютна ігнорація опозиції як такої (за винятком євро асоціації, бо приспічило), зрештою, силові методи вирішення конфліктів...
Перелік можна продовжити, але, гадаю, поки цей блог побачить світ, він буде вже неповним.
Позірна «тішь да гладь» оманлива. «Змушування до порядку», як і «змушування до любові», простіше називаються брутальним ґвалтом. Проблема навіть не у тому, що, потоптавшись по людських правах, можна досягти хвилевого результату. Проблема у тому, що схожа практика розмиває у мізках загалу поняття дозволеного, і він починає діяти за нав’язаними владою стереотипами анархії.
Некерованість попервах скидатиметься на спонтанну рефлексію – іншого наразі чекати не доводиться, позаяк громада ще не визначилася із наступними провідниками, – але кількість актів спротиву обов’язково переросте у якість і системність. Згадаймо Врадіївку і наступні рецидиви. Певна річ, це вже не вписуватиметься у владне уявлення про порядок. Але хто їй винен, що, граючи без правил, вона спонукала спільноту до написання своїх?
Ігор Гулик

Иллюзия порядка
Периодические воинственные заявления Януковича и К о «наведении порядка в стране» и главное – вести о результатах этого процесса - можно оставить на совести спичрайтеров обнародованных уже властных текстов. Реальность показала, что «порядок » в понимании регионалов - это, во-первых, избирательное применение закона, во-вторых, достаточно фривольное обращение с тем же законом, в-третьих, принуждение, запугивание, давление на несогласных.
По этому поводу хочется напомнить «местами жестким», а «местами о-очень уже «мягким» чиновникам, которые, имеющим, пожалуй, значительный опыт управления, цитату Теренция, которая почему-то не теряет своей актуальности на протяжении тысячелетий: «Глубоко ошибается тот, кто считает более прочной и твердой власть, опирающуяся на силу, чем основанную на любви».
Скептики скажут, что не стоит взывать к циникам от политики словами едва не христианских поучений. Однако, если уж на то пошло, не кто иной, как Янукович, любит похвастаться перед телекамерами своей набожностью и смирением. Да и в принципе - не о любви идет речь, а об элементарном уважении к гражданам своей страны, к тем, кто голосовал за тебя или против. Уважение к налогоплательщикам, на средства которых ты осуществляешь власть.
Есть несколько прецедентов, которые, к сожалению, перечеркивают все попытки режима выглядеть «белым» и «пушистым» поборником порядка. Порядок в верхушке навели давно, поправ Конституцию, - и этот случай стал точкой отсчета следующих шагов, постепенно трансформировавшись в традицию.
«Проблемные» округа, а затем - упорное желание провести выборы в сроки, удобные для ПР, киевские выборы, противоречивые проекты «упорядочения» судебной системы, абсолютное игнорирование оппозиции как таковой (за исключением евроассоциации, потому что приспичило), наконец, силовые методы разрешения конфликтов...
Список можно продолжить, но, думаю, пока этот блог увидит свет, он, этот перечень, будет уже неполным.
Кажущаяся «тишь да гладь» обманчива. «Принуждение к порядку», как и «принуждение к любви», проще называются грубым насилием. Проблема даже не в том, что, измываясь над человеческими правами, можно достичь минутного результата. Проблема в том, что подобная практика размывает в мозгах общественности понятие дозволенного, и она начинает действовать, согласно навязанным властями стереотипам анархии.
Неуправляемость первично похожа на спонтанную рефлексию - другого пока ждать не приходится, поскольку общество еще не определилось с будущими лидерами, - но количество актов сопротивления обязательно перерастет в качество и системность. Вспомните хотя бы Врадиевку и последующие рецидивы. Конечно, это уже не будет вписываться во властные представления о порядке. Но кто виноват такой власти, которая, играя без правил, побудила общество к написанию своих?
Игорь Гулык

Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 3 comments