Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Квасьнєвскі. «Я пам’ятник собі…»

Originally posted by ihorhulyk at Квасьнєвскі. «Я пам’ятник собі…»
respublika-kz.info
Фото: respublika-kz.info

Польський жартівник розважив присутню тусовку на YES. Екс-президент РП, за сумісництвом один із дуету рятівників Тимошенко, Алєксандр Квасьнєвскі хоче пам’ятника собі і своєму партнерові – Пету Коксу.
Нічого не маючи проти заслуг «2-х К» у справі навернення Віктора Януковича на євроінтеграційний шлях, все ж згадаю давній крилатий вислів: «У перемоги багато батьків, лиш поразка – сирота». Сиротою може виявитися Янукович (Кличко вже проартикулював перспективи президента у випадку непідписання Вільнюської угоди), і… Україна. До сонму батьків майбутньої перемоги я у рівній мірі долучив би Путіна із Кірілом, Аніщенка з Павловскім, Ґлазьєва зі всім складом Держдуми РФ, а також місцевих митних інтеграторів на кшталт Симоненка, Медведчука, Маркова… Але біля МЗС на всіх забракне місця.
Та я не втомлююся повторювати цитату Артура Міллєра про те, що «епоху можна вважати закінченою тоді, коли вичерпалися її засадничі ілюзії». Одна із таких ілюзій промайнула у виступі того ж таки Квасьнєвскі, коли він порадив українцям не задкувати ні кроку, мовляв, «позаду Москва». Можна подумати, що після укладення УА, Москва перебазується десь на Камчатку…
І ще одна «засаднича ілюзія», яка, на жаль, неуможливить запровадження в Україні нового літочислення від часу Вільнюської угоди. Про неї теж говорив Квасьнєвскі, правда, вже без тіні жарту. Це – чинник Тимошенко. Однак навіть якщо відбудеться неможливе, і ЮВТ амністують, скасувавши судимості і нагородивши якимось орденом, вона довічно псуватиме життя будь-якій владі, окрім, звісно, своєї. Мусимо пам’ятати застереження Станіслава Бєлковского про те, що «помста завжди була священним політичним паливом, живою водою Тимошенко». Я не переконаний, що заради поповнення запасів цього «палива», колись осідлавши владу, Юлія Володимирівна не спровокує потребу ще одного дуету на кшталт «Квасьнєвскі – Кокс» для порятунку ВФЯ.
Україна, без сумніву, стане проблемою для Європи. І не через міфічні мільярди, які вже порахував Ґлазьєв, для порятунку від дефолту. Україна змушуватиме Європу до змін. А це неабиякий клопіт. Колись Андрухович, виголошуючи промову з нагоди отримання Лейпцизької книжкової премії «До європейського порозуміння», припустив, що Європа «тому від нас і закривається, що ми взяли заблизько до серця її вартості, що ці вартості стали нашими? Бо насправді їй самій уже давно до цих вартостей немає ніякого діла? І головне, чого вона прагне – це не змінюватися. І саме цю нездатність до змін плекає в собі як свою найвищу таємну вартість?».
Тож мені важко передбачити, який напис мав би з’явитися на пам’ятникові «2-м К». «Рятівникам Тимошенко»? «Руйнівникам Європи»?
Ігор Гулик


Квасьневски. «Я памятник себе...»
Польский шутник развлекал тусовку на YES. Экс-президент РП, по совместительству один из дуэта спасателей Тимошенко, Александр Квасьневский хочет памятника себе и своему партнеру - Пату Коксу.
Ничего не имея против заслуг «2-х К» в деле обращения Виктора Януковича на евроинтеграционный путь, все же вспомню давнее крылатое выражение: «У победы много родителей, только поражение - сирота». Сиротой может оказаться Янукович ( Кличко уже проартикулировал перспективы президента в случае неподписания Вильнюсского соглашения), и... Украина. К сонму родителей будущей победы я в равной мере приобщил бы Путина с Кириллом, Анищенко с Павловским, Глазьева со всем составом Госдумы РФ, а также местных таможенных интеграторов вроде Симоненко, Медведчука, Маркова... Но возле МИДа на всех хватит места.
Но я не устаю повторять цитату Артура Миллера о том, что «эпоху можно считать законченной, когда исчерпались ее основополагающие иллюзии». Одна из таких иллюзий промелькнула в выступлении того же Квасьневски, когда он посоветовал украинцам не пятиться ни шагу назад, мол, «позади Москва». Можно подумать, что после заключения ДА, Москва перебазируется где-то на Камчатку...
И еще одна «основополагающая иллюзия», которая, к сожалению, воспрепрятствует внедрению в Украине нового летоисчисления от времени Вильнюсского соглашения. О ней тоже говорил Квасьневский, правда, уже без тени шутки. Это - фактор Тимошенко. Даже если произойдет невозможное, и ЮВТ амнистируют, отменив судимости и наградив каким-то орденом, она будет пожизненно портить жизнь любой власти, кроме, конечно, своей. Мы должны помнить предостережение Станислава Белковского о том, что «месть всегда была священным политическим топливом, живой водой Тимошенко». Я не уверен, что ради пополнения запасов этого «топлива», когда-то оседлав власть, Юлия Владимировна не спровоцирует потребность еще одного дуэта вроде «Квасьневский - Кокс» для спасения ВФЯ.
Украина, без сомнения, станет проблемой для Европы. И не из-за мифических миллиардов, которые уже посчитал Глазьев, для спасения от дефолта. Украина принудит Европу к изменениям. А это большие хлопоты. Когда-то Андрухович, произнося речь по случаю награждения Лейпцигской книжной премией «К европейскому взаимопониманию», предположил, что Европа «потому от нас и закрывается, что мы взяли очень близко к сердцу ее ценности, эти ценности стали нашими. Потому что на самом деле ей уже давно до этих ценностей нет никакого дела? И главное, чего она хочет - это не изменяться. И именно эту неспособность к изменениям лелеет в себе как свою высшую тайную ценность?».
Поэтому мне трудно предсказать, какая надпись появиться на памятнике «2-м К». «Спасателям Тимошенко»? «Разрушителям Европы»?
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments