Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Альтернатива відсутня

Originally posted by ihorhulyk at Альтернатива відсутня
guru4.narod.ru
Ілюстрація: guru4.narod.ru

Мені, чесно кажучи, до вподоби риторичні виверти розмаїтих провладних експертів, які вміють видати те, що вчора називали «білим», за «чорне» сьогодні. Словесна казуїстика таких умільців свідчить ні про що інше, а лише про відсутність аргументів на користь «білого», рівно ж, як і «чорного». Хоча іноді демагогія – що владних діячів, що тих, хто покликаний надати словам останніх особливого апломбу, - вказує на цілковиту сутнісну порожнечу їхніх фраз.
Заступник директора Інституту країн СНД Владімір Жаріхін цього тижня зважився на неймовірно фаталістичний прогноз. Він заявив, що (слава Богові!) «з такою реальною політичною і економічною елітою України, мені здається, що дуже добре, що ви не погодилися йти в Митний союз, тому, що, перше, що ви зробили б, увійшовши до Митного союзу - ви б розвалили його вщент».
Відверто – чи не правда? Особливо, на тлі сентенцій Владіміра Путіна про «братерський укрнарод», і про те, що «куди б не пішла Україна, ми обов’язково перетнемося». Тобто, - український загал (народ) – разом із Росією, а ось «еліта» («гнила інтелігенція») – з Європою.
Але фаталізм Владіміра Жаріхіна не тільки у визнанні про європейськості наших еліт (хоча, у принципі, мені язик не повертається назвати елітою нинішніх державних керівників, та Бог з ними). Глибока безвихідь російської ситуації, спричиненої ймовірним підписанням Україною угоди про Асоціацію, полягає у відсутності альтернативи колапсу. Бо без України, і я це вже писав неодноразово, російська імперія (у будь-якій іпостасі – царська, большевицька, «ліберальна», «автократична») нежиттєздатна. Піде Україна – посиплеться, як з’їджена міллю торба, РФ. Не піде Україна – за Жаріхіним, --посиплеться МС, а вслід за ним – і та ж «ерефія».
Колись Дм. Корчинський, явно стібаючись над «святими почуттями» росіян, вигукував, що СССР, по суті, був нашою – «українською» - імперією. Тож особливо тужити на цим покійником мали б у Києві, а не Москві. Нинішній лідер «Братства», а тоді – один із очільників УНА-УНСО і автор бестселера «Війна у натовпі», наводив безліч доказів української імперськості – від Корольова до очільників Політбюро ЦК, від «піонерів» нафто- газовидобутку до мешканців «Зеленого клину».
«Росія не збирається примушувати Україну йти до Митного союзу. Це означає, що ми змирилися з цим», - підсумував Жаріхін. Відчуваєте семантичну та емоційну різницю між двома сусідніми реченнями: «Росія не збирається примушувати…», «ми змирилися з цим». Хизування ефемерною потугою і смирення через безсилість. Саме такі якості демонструє Росія періоду «останніх війн». Її недолугим та кондовим провідникам, які свого часу легковірно вирішили, що світ вічно обертатиметься довкола нафто-газової осі, і вічно тремтітиме перед жерлами ракетних шахт, тепер доводиться воювати ще й з часом. Але як? Зиґмунд Бауман, який ось недавно виступав у Львові зі своєю лекцією, заговорив про «тиранію часу». Це, здається, саме та тиранія, перед якою не встоїть жодна деспотія.
Ігор Гулик


Альтернатива отсутствует
Мне, честно говоря, нравятся риторические уловки разнообразных провластных экспертов, умеющих преподносить то, что вчера называли «белым», как «черное» сегодня. Словесная казуистика таких умельцев свидетельствует только лишь об отсутствии аргументов в пользу «белого», равно как и «черного». Хотя иногда демагогия - и властных деятелей, и тех, кто призван придать словам последних особый апломб, - указывает на полную сущностную пустоту ихних фраз.
Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин на этой неделе решился на невероятно фаталистический прогноз. Он заявил, что «с такой реальной политической и экономической элитой Украины, мне кажется, что очень хорошо, что вы не согласились идти в Таможенный союз, потому что, первое, что вы бы сделали, войдя в Таможенный союз, - вы бы развалили его до основания».
Откровенно - не правда ли? Особенно на фоне сентенций Владимира Путина о «братском укрнароде», и о том, что «куда бы не пошла Украина, мы обязательно пересечемся». То есть, - украинская общественность (народ) - вместе с Россией, а вот «элита» («гнилая интеллигенция») - с Европой.
Но фатализм Владимира Жарихина не только в признании проевропейскости наших элит (хотя, в принципе, мне язык не поворачивается назвать элитой нынешних государственных руководителей, да Бог с ними!). Речь идет о глухом тупике российской ситуации, вызванной вероятным подписанием Украиной соглашения об ассоциации, отсутствием альтернативы коллапса. Ибо без Украины, и я это уже писал неоднократно, российская империя (в любой ипостаси - царская, большевистская, «либеральная», «автократичная») нежизнеспособна. Пойдет Украина - посыплется, как съеденный молью мешок, РФ. Не пойдет Украина - по Жарихину, - посыплется МС, а вслед за ним - та же «эрэфия».
Когда-то Дм. Корчинский, явно стебаясь над «святыми чувствами» россиян, восклицал, что СССР, по сути, был нашей - «украинской» - империей. Поэтому особенно тосковать над этим покойником должны в Киеве, а не Москве. Нынешний лидер «Братства», а тогда - один из руководителей УНА - УНСО и автор бестселлера «Война в толпе», приводил множество доказательств украинской имперскости - от Королева до руководства Политбюро ЦК, от «пионеров» нефте- газодобычи до жителей «Зеленого клина».
«Россия не собирается заставлять Украину идти в Таможенный союз. Это означает, что мы смирились с этим», - подытожил Жарихин. Чувствуете семантическую и эмоциональную разницу между двумя соседними предложениями: «Россия не собирается принуждать...», «мы смирились с этим». Хвастовство эфемерной мощью и смирение от бессилия. Именно такие качества демонстрирует Россия периода «последних войн». Ее бестолковым и кондовым проводникам, которые в свое время легковерно решили, что мир вечно будет вращаться вокруг нефте-газовой оси, и вечно будет дрожать перед жерлами ракетных шахт, теперь приходится воевать еще и со временем. Но как? Зигмунд Бауман, который вот недавно выступал во Львове со своей лекцией, заговорил о «тирании времени». Это, кажется, именно та тирания, перед которой не устоит ни одна деспотия.
Игорь Гулык
Tags: Авторская рубрика, Політика
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments