Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Урятувати Тимошенко

Originally posted by ihorhulyk at Урятувати Тимошенко
Янукович готовий відпустити екс-прем’єрку, не звільнивши її

job-sbu.org
Фото: job-sbu.org
Тут всі раптом заговорили про ймовірне звільнення екс-прем’єра Тимошенко. Виступив на «Українській правді» депутат Яворівський, група провідних лоєрів із незнаного досі «Українського юридичного товариства» зі знаними утім правниками на кшталт заслуженого юриста України, співавтора Декларації про державний суверенітет Володимира Василенка підготувала навіть рекомендації президенту Януковичу.
Мови нема, - треба щось робити. ВФЯ у цейтноті, вересень, - той дед-лайн, за яким втратиться сенс потуг частини його команди, яка поставила собі за планку підписання угоди про асоціацію з Євроунією. Досі її гра була майже бездоганною, не зважаючи на певні підніжки з боку «яструбів» - симпатиків Кремля і Митного союзу. Але спектакль Путіна на 1025-річчі хрещення України-Русі, а відтак «цукеркова війна», видається, остаточно переконали главу держави в безальтернативності європейського вектора. Тим паче, що йому підсолоджують цей вибір, тиснучи на амбітні точки – аякже, правитель, який, на відміну від попередників, стрибнув вище голови, - привів нарід у Землю обітовану. Мойсей, однак…
Але є Тимошенко. І є тривала бездіяльність, точніше, - демонстративна байдужість Януковича до долі політичної бранки. Байдужість, посилена можливостями кивати на принцип розподілу влад, на європейські стандарти у стосунках президента із судами, словом, розвішувати локшину на охочі вуха…
Тепер найвищий час перервати затяжну паузу і мовити «царське слово». Ось тільки сумніваюся, що цим словом буде виділене курсивом на початку цих нотаток – «звільнення». Радше, мова йтиме про дозвіл для хворої із Харківської центральної лікарні виїхати на лікування до Німеччини. Або куди-небудь іще, подалі з очей гаранта.
Я не переконаний у тому, що цілковите звільнення Тимошенко означатиме політичну смерть Януковича. Два роки поза політикою, купа лайна, вилитого на засуджену упродовж цього часу, непереконливі кроки опозиції, яка божиться матір’ю, що сліпо виконує до літери всі вказівки Лідера (а якщо це так, то не зовсім удалими є її настанови) зруйнували пасіонарний образ ЮВТ. Ба більше, звільнення політичної бранки пересварило б Об’єднану опозицію і звело б нанівець досьогоднішні рейтингові потуги її очільників.
Але є один чинник, який утримуватиме Януковича від звільнення Тимошенко. Цей чинник здатен абсолютно нівелювати політичні та довколаполітичні преференції, оскільки він вгніздився не у офісах влади, а в мізках її володаря. Психологічно ВФЯ відчуватиме себе дискомфортно й обділено, якщо власними руками допоможе екс-прем’єрці вийти сухою із води. Надто багато образ нагромадилося в свідомості Януковича («Помиляється той, хто вважає, що нові добрі справи змусять великих цього світу забути про старі образи», Нікколо Макіавеллі). Надто багато особистих речей (дружбу, кумівство з генпрокурором тощо) доведеться покласти президенту на шальки терезів, які, у випадку звільнення Тимошенко майже стовідсотково хитнуться не на його користь. Надто багато часу і зусиль покладено на те, аби вбити у мізки «ядерного електорату» образ Януковича-Законника, Януковича-Непохитного, Януковича-Справедливого у своєму Гніві.
Випустити Тимошенко з країни Янукович зможе. Аби відтак продовжити звичну коломийку нових кримінальних справ, а отже, - подальшу дискредитацію її особи. Для того, аби щодня демонструвати, як ніжиться вона на німецьких перинах у той час, коли її виборець мріє про шматок хліба. Для того, аби невтомно лякати наших ерзац-опозиціонерів дамокловим мечем її повернення.
Ігор Гулик

Спасти Тимошенко
Янукович готов отпустить экс-премьера, не освободив ее
Все вдруг заговорили о вероятном освобождении экс-премьера Тимошенко. Выступил на «Украинской правде» депутат Яворивский, группа ведущих лойеров с неизвестного до сих пор «Украинского юридического общества» с впрочем известными юристами вроде заслуженного юриста Украины, соавтора Декларации о государственном суверенитете Владимира Василенко подготовила даже рекомендации президенту Януковичу.
Слов нет - нужно что-то делать. ВФЯ в цейтноте, сентябрь, - это дед-лайн, после которого потеряется смысл усилий части его команды, поставившей себе планку подписания соглашения об ассоциации с Евроунией. До сих пор ее игра была почти безупречной, несмотря на определенные подножки со стороны «ястребов» - сторонников Кремля и Таможенного союза. Но спектакль Путина на 1025-летии крещения Украины-Руси, а затем «конфетная война», кажется, окончательно убедили главу государства в отсутствии альтернативы европейскому вектору. Тем более, что ему подслащивают этот выбор, давя на амбициозные точки – вот уж, правитель, который, в отличие от предшественников, прыгнул выше головы, - привел народ в Землю обетованную. Моисей, однако ...
Но есть Тимошенко. И есть длительное бездействие, точнее - демонстративное равнодушие Януковича к судьбе политической заключенной. Равнодушие, усиленное возможностями валить все на принцип разделения властей, на европейские стандарты в отношениях президента с судами, словом, развешивать лапшу на желающие уши...
Теперь высшее время прервать затяжную паузу и сказать «царское слово». Вот только сомневаюсь, что этим словом будет выделенное курсивом в начале этих заметок - «освобождение». Скорее, речь пойдет о разрешении для больного из Харьковской центральной больницы выехать на лечение в Германию. Или куда-нибудь еще, подальше с глаз гаранта.
Я не уверен в том, что полное освобождение Тимошенко будет означать политическую смерть Януковича. Два года вне политики, куча дерьма, вылитая на осужденную за это время, неубедительные шаги оппозиции, которая, знай, божится матерью, что выполняет до буквы все указания Лидера (а если это так, то не совсем удачными оказываются ее установки) разрушили пассионарный образ ЮВТ. Более того, освобождение политической заключенной перессорило бы Объединенную оппозицию и свело на нет рейтинговые схватки ее руководителей.
Но есть один фактор, который будет удерживать Януковича от освобождения Тимошенко. Этот фактор способен совершенно нивелировать политические и околополитическая преференции, поскольку он вгнездился не во офисах власти, а в мозгах ее властелина. Психологически ВФЯ будет чувствовать себя дискомфортно, если собственными руками поможет экс-премьеру выйти сухой из воды. Слишком много обид накопилось в сознании Януковича («Ошибается тот, кто считает, что новые добрые дела заставят великих мира сего забыть о старых обидах», Никколо Макиавелли). Слишком много личных вещей (дружба, кумовство с генпрокурором и проч.) придется положить президенту на чаши весов, которые, в случае освобождения Тимошенко шатнутся не в его пользу. Слишком много времени и усилий положено, чтобы вбить в сознание «ядерного электората» образ Януковича-Законника, Януковича-Стойкого, Януковича-Справедливого в Своем Гневе.
Выпустить Тимошенко из страны Янукович сможет. Чтобы затем продолжить привычную песенку новых уголовных дел, а значит - дальнейшую дискредитацию ее персоны. Для того, чтобы ежедневно демонстрировать, как нежится она на немецких пуховиках в то время, когда ее избиратель мечтает о куске хлеба. Для того, чтобы неустанно пугать наших эрзац-оппозиционеров дамокловым мечом ее возвращения.
Игорь Гулык

Tags: Аналитика, Политика, Політика
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments