Спадщина. Середпільці. Костел/Наследие. Середпольцы. Костел.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Середпільці. Костел/Наследие. Середпольцы. Костел.


нагадую, там де це можливо, по кліку дивимось великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...

На південній околиці села, недалеко колишніх колгоспних будівель, напроти залишків старого цвинтара можливо побачити на диво добре збережений костел, збудований в кінці 19 ст. або в першій третині 20 ст. Даних про нього просто ніде немає, ні коли він виник, ні під чиїм ім'ям був освячений.
—————
На южной окраине села, недалеко от бывших колхозных зданий, напротив остатков старого кладбища можно увидеть удивительно хорошо сохранившийся костел, построенный в конце 19 в. или в первой трети 20 в. Данных о нем просто нигде нет, ни когда он возник, ни под чьим именем был освящен.

Дальше еще есть