Спадщина. Кременець. Богоявленський монастир/Наследие. Кременец. Богоявленский монастырь.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Кременець. Богоявленський монастир/Наследие. Кременец. Богоявленский монастырь.


Заснували монастир у 1633 році українські шляхтичі Лаврентій Древинський і Данило Єло-Малинський за привілеєм короля Владислава IV Вази як православний чоловічий монастир. За «благословенною грамотою» Петра Могили (1636) підпорядковувався Вселенському Патріархові та його Екзарху — Київському митрополитові.
При Богоявленському монастирі діяли братство, школа (працювала за навчальним планом Києво-Могилянської колегії), друкарня й шпиталь.
Із видань друкарні найбільше відома т. зв. «Кременецька Граматика» (1638).
У 1-й чверті 18 століття Богоявленський монастир визнав унію з Римом і увійшов у чин св. Василія Великого.
—————
Основали монастырь в 1633 году украинские шляхтичи Лаврентий Древинский и Даниил Ело-Малинский за привилегией короля Владислава IV Вазы как православный мужской монастырь. За «благословенной грамотой» Петра Могилы (1636) подчинялся Вселенскому Патриарху и его Экзарху - Киевскому митрополиту.
При Богоявленском монастыре действовали братство, школа (работала по учебному плану Киево-Могилянской коллегии), типография и госпиталь.
Из изданий типографии больше известна т. н. «Кременецкая Грамматика» (1638).
В 1-й четверти 18 века Богоявленский монастырь признал унию с Римом и вошел в чин св. Василия Великого.

Дальше еще есть
ну как то так =))