Спадщина. Кременець. Колегіум/Наследие. Кременец. Коллегиум.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Спадщина. Кременець. Колегіум/Наследие. Кременец. Коллегиум.
нагадую, там де це можливо, по кліку дивимося великі картинки .../напоминаю, там где это возможно, по клику смотрим большие картинки...В 1636 році волинські православні шляхтичі – хорунжий Данило Малиновський та чашник Лаврентій Древинський – заснували церкву Богоявління і при ній братський монастир зі школою та шпиталем. Вони знаходились на місці пізнішого кляштору єзуїтів.
—————
В 1636 году волынские православные шляхтичи - хорунжий Даниил Малиновский и чашник Лаврентий Древинский - основали церковь Богоявления и при ней братский монастырь со школой и госпиталем. Они находились на месте более позднего монастыря иезуитов.

Дальше еще есть
ну как то так =))