Наследие. Острог. Замок/Спадщина. Острог. Замок. Анонс.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Острог. Замок/Спадщина. Острог. Замок. Анонс.


Острозький замок на горі над р. Вілія - ​​колишня резиденція могутніх князів Острозьких, які в XIV-XVII ст. володіли великими землями на Волині. Укриплення на місці давньоруського городища почав зводити князь Данило - перший точно відомий князь з династії Острозьких. Його нащадки протягом двох століть розширювали і зміцнювали свою столицю. З замком пов'язана історія "чорної княгині" Гальшки, яка після смерті її батька І. Острозького успадкувала весь його стан. За її руку розгорілися справжні магнатські війни, її двічі примушували до заміжжя насильно, однак її дядько Василь-Костянтин зумів зберегти володіння роду Острозьких. Згодом він прославився як просвітитель і захисник православ'я.
----------
Острожский замок на горе над р. Вилия - бывшая резиденция могущественных князей Острожских, которые в XIV-XVII вв. владели обширными землями на Волыни. Укрепления на месте древнерусского городища начал возводить князь Данила - первый точно известный князь из династии Острожских. Его потомки в течение двух столетий расширяли и укрепляли свою столицу. С замком связана история "черной княгини" Гальшки, которая после смерти ее отца И. Острожского унаследовала все его состояние. За ее руку разгорелись настоящие магнатские войны, ее дважды принуждали к замужеству насильно, однако ее дядя Василий-Константин сумел сохранить владения рода Острожских. Впоследствии он прославился как просветитель и защитник православия.

Дальше еще есть
ну как то так =))