Наследие. Подгора. Подгорянский монастырь/Спадщина. Підгора. Підгорягський обороний монастир. Анонс.

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Подгора. Подгорянский монастырь/Спадщина. Підгора. Підгорягський обороний монастир. Анонс.
Монастир знаходиться в 2-3 кілометрах на південь від Теребовлі. Місце для будівництва монастиря було вибрано на високій горі, розташованій неподалік від злиття річки Серет і її притоки - річки Гнєзно. У наші дні монастир знаходиться на території села Підгора (Подгора), яке до 1939 року носило назву Підгоряни (Подгоряны). Однак здавна монастир відносять не стільки до села, скільки до Теребовлі. Саме під назвою «Теребовлянський» (або «Теребовельський») монастир найчастіше зустрічається в історичних документах.
----------
Монастырь находится в 2-3 километрах южнее Теребовли. Место для постройки монастыря было выбрано на высокой горе, расположенной неподалёку от слияния реки Серет и её притока – реки Гнезны. В наши дни монастырь находится на территории села Подгора (Підгора), которое до 1939 года носило название Подгоряны (Підгіряни). Однако издавна монастырь относят не столько к селу, сколько к Теребовле. Именно под названием «Теребовлянский» (или «Теребовельский») монастырь чаще всего встречается в исторических документах.Дальше еще есть
ну как то так =))