Наследие. Язловец. Замок. Панорама. Анонс/Спадщина. Язловець. Замок. Панорама. Анонс

Оригинал взят у m_a_d_m_a_x в Наследие. Язловец. Замок. Панорама. Анонс/Спадщина. Язловець. Замок. Панорама. Анонс


Поселення (майбутне місто/село Язловець) було засновано у річки Вільховець (притока річки Стрипа). У цій місцевості переважав горбистий рельєф, а річка підковоподібним вигином свого русла створила ділянку річкового берега, добре захищену з декількох сторін водами Вільхівці. На території цієї ділянки, огинаємого річкою з трьох сторін, простяглася довгаста височина, яка і була обрана в якості місця для будівництва перших укріплень. Місце підібрали дуже вдало - укріплення з трьох сторін були захищені стрімкими схилами височини, доступ до якої в свою чергу ускладнювали річкові води.
----------
Поселение (будущий город/село Язловец) было основано у реки Ольховец (приток реки Стрыпа). В этой местности преобладал холмистый рельеф, а река подковообразным изгибом своего русла создала участок речного берега, хорошо защищённый с нескольких сторон водами Ольховца. На территории этого участка, огибаемого рекой с трёх сторон, протянулась продолговатая возвышенность, которая и была выбрана в качестве места для строительства первых укреплений. Место подобрали очень удачно – укрепления с трёх сторон были защищены стремительными склонами возвышенности, доступ к которой в свою очередь затрудняли речные воды...

Дальше еще есть

ну как то так =))