Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Чи чекати нам краху Путіна?

Originally posted by ihorhulyk at Чи чекати нам краху Путіна?
1
Фейсбук-спільнота тішиться купою повідомлень від такої ж купи провидців, астрологів і просто охочих побавитися у футурологію, які з достеменністю ста відсотків твердять про дуже швидкий крах Путіна. Кажуть, як от Слава Рабіновіч, про бунт в регіонах, дехто вимальовує перспективи палацового перевороту, треті із апломбом діагностів приписують ВВХ страшні й невиліковні недуги.
У принципі, тут все зрозуміло. Стомлене війною і доволі розмитим уявленням про завтрашній день суспільство вигадує собі заспокійливі ліки, аби сяк-так перебути лихоліття. Тим паче, що соціальні мережі дають можливість кожному спробувати себе в іпостасі як не політолога, то аналітика нафто-газового ринку, як не військового стратега, то, принаймні, фельдшера.
Але проблема, як на мене, не вичерпується присутністю (неприсутністю) демонізованої персони Путіна на російському троні. Проблема – у самій Росії, її мешканцях, які, згідно із минулотижневим опитуванням тамтешнього «Лєвада-центра», вперто довіряють Владіміру Владіміровічу, без озирання на те, хто потиснув йому руку на саміті G-20, а хто вимагав від нього забиратися геть з України. Проблема власне у тамтешньому поспільстві, яке, не особливо зваживши на дефіцит пармензану і заморських вин у крамницях, ладне присісти на «сутошниє щі» і «рєдьку», аби лише відчувати себе носіями імперськості, вищості і самонавіяної «правильності».
Навіть якщо завтра з Путіним трапиться щось екстранеординарне, і у кремлівських покоях почне господарювати інший персонаж російської історії, гадаю, світові (й Україні також) не варто очікувати кардинальних змін. Усе дуже просто: серед тамтешньої еліти чудово розуміють ментальність свого народу, його потреби і його, так би мовити, мрії. Серед них –і сакралізацію будь-якої влади, особливо ж влади тирана, імперця.
Ба більше, - Путін уособлює не просто прагнення росіян до повернення будь-якої імперії – совєтської, царської чи, скажімо, навіть теократичної; Путін спирається на систему, яка уможливлює такі устремління, робить їх реальними, доступними на дотик. Ця система – силові структури, надто з КГБ (ФСБ) з усіма їхніми інструментами і повноваженнями. І якщо, до прикладу, долі запрагнеться усунути ВВХ (не важливо, яким робом), то російську стихію, так чи інак зможе опанувати не ліберал на кшталт пропонованих усіма Ходорковского чи Навального, а солдафон і диктатор, наприклад, той же Шойгу. Зрештою, чи не історія вказує нам на саме такий вислід розмаїтих російських переворотів? Хіба Кєрєнскій з його «білими рукавичками» довго всидів у кріслі правителя усія Руси?
Тому, попри оптимістичні сценарії, мусимо готуватися до важких часів. Думаю, навіть трагічних. Позаяк те, що може трапитися натеренах нашого сусіда, не піддається жодному прогнозові. З простої причини: некерованості самої Росії і масштабності процесів, які, мабуть, таки розпочнуться там. Те, що колос на глиняних ногах рано чи пізно впаде, - не викликає сумнівів. Однак у якому радіусі впадуть його уламки і куди сягне ударна хвиля від такого цивілізаційного катаклізму, - одному Богові відомо.
Ігор Гулик. Ілюстрація: online812.ru
Ждать ли нам краха Путина?
Фейсбук-сообщество радуется кучей сообщений от такой же кучи провидцев, астрологов и просто желающих поиграть в футурологию, которые з точностю до ста процентов говорят об очень быстром крах Путина. Говорят, вроде Славы Рабиновича, о бунте в регионах, некоторые рисуют перспективы дворцового переворота, третьи с апломбом диагностов приписывают ВВХ страшные и неизлечимые болезни.
В принципе, здесь все понятно. Измученое войной и довольно размытым представлениям о завтрашнем дне общество придумывает себе успокаивающие лекарства, чтобы кое-как переждать лихолетье. Тем более, что социальные сети дают возможность каждому попробовать себя в ипостаси если не политолога, то аналитика нефтегазового рынка, если не военного стратега, то, по крайней мере, фельдшера.
Но проблема, по-моему, не исчерпывается присутствием (отсутствием) демонизированной персоны Путина на российском троне. Проблема - в самой России, ее жителях, которые, согласно недавнему опросу тамошнего «Левада-центра», упорно доверяют Владимиру Владимировичу, без оглядки на то, кто пожал ему руку на саммите G-20, а кто требовал от него убираться с Украина. Проблема собственно в тамошнем простонародье, которое, не особенно реагируя на дефицит пармензана и заморских вин в магазинах, готово присесть на «суточние щи» и «редьку», только бы чувствовать себя носителями имперскости, превосходства и самовнушенной «правильности».
Даже если завтра с Путиным случится что-то екстранеординарное, и в кремлевских покоях начнет хозяйничать другой персонаж русской истории, думаю, миру (и Украина тоже) не стоит ожидать кардинальных изменений. Все очень просто: среди тамошней элиты прекрасно понимают ментальность своего народа, его потребности и его, так сказать, мечты. Среди них -и сакрализацию любой власти, особенно власти тирана, имперца.
Более того, - Путин олицетворяет не просто стремление россиян к возвращению любой империи - советской, царской или, скажем, даже теократической; Путин опирается на систему, которая делает такие устремления реальными, доступными на ощупь. Эта система - силовые структуры, особенно с КГБ (ФСБ) со всеми их инструментами и полномочиями. И если, к примеру, судьба пожелает устранить ВВХ (не важно, каким образом), то русскую стихию так или иначе сможет оседлать не либерал вроде предлагаемых всеми Ходорковского или Навального, а солдафон и диктатор, например, тот же Шойгу. Впрочем, разве история не указывает нам на именно такой исход разнообразных российских переворотов? Разве Керенский с его «белыми перчатками» долго усидел в кресле правителя всея Руси?
Поэтому, несмотря на оптимистические сценарии, мы должны готовиться к тяжелым временам. Думаю, даже трагическим. Ибо то, что может случиться на поприще нашего соседа, не поддается ни одному прогнозу. По простой причине: неуправляемости самой России и масштабности процессов, которые, пожалуй, начнутся там. То, что колосс на глиняных ногах рано или поздно упадет, - не вызывает сомнений. Но в каком радиусе упадут его обломки и куда достигнет ударная волна от такого цивилизационного катаклизма, - одному Богу известно.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment