Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Гібридні вибори

Originally posted by ihorhulyk at Гібридні вибори
1
Коли мене переконують, що країна, мовляв, змінилася, я, звісно, погоджуюся, але із одним застереженням. Змінилася не країна – це враження приватне, вузьке, - змінився час, мотивації спільнот і конкретних людей, ті сенси, які ми намагаємося вкласти у поняття сучасності, нашого з вами життя.
Визначаючи російсько-українську війну, фахівці недаремно обрали термін «гібридна». Й справді, у конфлікті, що триває на Донбасі, незвичне все: від тактики окремих операцій до інформаційної складової. Ця війна поєднує непоєднуване: гірку правду, вихлюпнуту через соціальні мережі, і фейк, який подибуємо там же, офіційну брехню, яка ллється з ефіру і домінує у наближених до влади ЗМІ, і неправду «неофіційну», змодельовану (не обов’язково агресором, зацікавленими земляками теж) на потребу моменту, підступну своєю правдоподібністю і щирістю.
Так і вчорашні вибори. Точніше, процес, який передував електоральному акту, дають всі підстави вважати його «гібридним». Уперше за всю історію незалежності українець постав перед фактом відсутності серйозного опонента чинній владі. Псевдоопозиційні утворення, змайстровані політтехнологами, хибували фальшем власне через свою «антивладну риторику». Не тому, що на Банковій чи деінде сидять такі розумники. А тому, що, по-перше, лише легковірний може затятися у думці, що влада в країні безроздільно перебуває у руках Порошенка і К, а, по-друге, - вже надто прозоро і цинічно з-під яскравих обгорток розмаїтих кольорів стирчали вуха тих, кому вона направду належить.
Ось кажуть, що у парламент зайде «троянський кінь» з «новими обличчями» у череві, і саме вони здатні зруйнувати систему зсередини, роз’ївши, мов хробак, корупційні зв’язки, негласні альянси, хвилеві союзи, і традиційну людську жадобу. Я б не квапився, як Гайдай, із такими висновками. Річ у тім, що і раніше до влади діставалися поодинокі «нетрадиціоналісти», люди, яких в позапарламентських чи у позачиновницьких амплуа цілком виправдано можна було поважати і вірити у їхню готовність взяти на свої плечі хрест змін. Новий статус робив з них покручів, у ліпшому разі система викидала їх, не перетравивши, у гіршому, - вчорашні ентузіасти перероджувалися настільки, що навіть бувалі «небожителі» подивляли з брутальності і витонченої зухвалості «неофітів».
Сигнали про те, хто йде у Раду серед «нових облич» є, далебі, невтішними. Хай навіть ці звістки є почасти медійними конструктами недоброзичливців, однак, якщо бодай йота того, що з’являється у публічному полі, є правдою, то маємо привід для певних сумнівів у справжніх намірах цих «нових». Бо, а) їм доведеться сумлінно відпрацьовувати перед замовниками непомірні витрати на їхнє просування; б) можна лише уявити, скільки компри на цих осіб зосереджено у певних офісах, і, відповідно, глибину страху парламентських рекрутів перед перспективою викриття. Найгірше те, що для багатьох з вчорашніх цілком самодостатніх, порядних і обнадійливих діячів вже немає шляху для відступу. Учорашні соратники чи просто симпатики встигли розчаруватися саме від їхньої згоди взяти участь у цій брудній грі. Тож громадянська думка, яка, хоч і не знає історії, все ж зберігає пам’ять про почуття.
Ігор Гулик. Ілюстрація: ru.slovoidilo.ua
Гибридные выборы
Когда меня убеждают, что страна, мол, изменилась, я, конечно, согласен, но с одной оговоркой. Изменилась не страна - это впечатление частное, узкое, - изменилось время, мотивации сообществ и конкретных людей, те смыслы, которые мы стараемся вкладывать в понятие современности, нашей с вами жизни.
Определяя российско-украинскую войну, специалисты недаром выбрали термин «гибридная». Действительно, в конфликте, который длится на Донбассе, необычно все: от тактики отдельных операций к информационной составляющей. Эта война сочетает несочетаемое: горькую правду, выплеснутую через социальные сети, и фейк, который встречается там же, официальную ложь, льющуюся из эфира и доминирующую в приближенных к власти СМИ, и ложь «неофициальную», смоделированную (не обязательно агрессором, заинтересованными земляками тоже) на потребность момента, коварную своей правдоподобием и искренностью.
Так и вчерашние выборы. Точнее, процесс, который предшествовал электоральному акту, дают все основания считать его «гибридным». Впервые за всю историю независимости украинец предстал перед фактом отсутствия серьезного оппонента действующей власти. Псевдооппозиционные образования, смастеренные политтехнологами, страдали фальшью собственно из-за своей «антивластной риторики». Не потому, что на Банковой или где-то еще сидят такие умники. А потому, что, во-первых, только легковерный может упрямиться во мнении, что власть в стране безраздельно находится в руках Порошенко и К, а, во-вторых, - уже слишком прозрачно и цинично из-под ярких оберток разнообразных цветов торчали уши тех, кому она - эта власть - действительно принадлежит.
Вот говорят, что в парламент зайдет «троянский конь» с «новыми лицами» в брюхе, и именно они способны разрушить систему изнутри, разъедая, как червь, коррупционные связи, негласные альянсы, мимолетные союзы, и традиционную человеческую жадность. Я бы не торопился, как Гайдай, с такими выводами. Дело в том, что и раньше к власти приходили единичные «нетрадиционалисты», люди, которых во внепарламентских или в внечиновнических амплуа вполне оправданно можно было уважать и верить в их готовность взять на свои плечи крест перемен. Новый статус делал из них уродов, в лучшем случае система выбрасывала их, не переварив, в худшем - вчерашние энтузиасты перерождались настолько, что даже бывалые «небожители» удивлялись брутальности и изощренной дерзости «неофитов».
Сигналы о том, кто идет в Раду среди «новых лиц» является, пожалуй, неутешительными. Пусть даже эти известия есть отчасти медийными конструктами недоброжелателей, однако, если хотя бы йота того, что появляется в публичном поле, является правдой, то есть повод для определенных сомнений в истинных намерениях этих «новых». Потому что: а) им придется добросовестно отрабатывать перед заказчиками непомерные расходы на их продвижение; б) можно только представить, сколько компры на этих лиц сосредоточено в определенных офисах, и, соответственно, глубину страха парламентских рекрутов перед перспективой разоблачения. Хуже всего то, что для многих из вчерашних вполне самодостаточных, порядочных и обнадеживающих деятелей нет пути для отступления. Бывшие соратники или просто сторонники успели разочароваться именно после ихнего согласия принять участие в этой грязной игре. Общественное мнение, хотя и не знающее истории, все же сохраняет память о чувствах.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments