Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Хто стане узурпатором?

Originally posted by ihorhulyk at Хто стане узурпатором?
1
Час покаже, який найласіший шматок «м’яса» ще залишився в українському «борщі». Після натяків певних полытикыв про можливість «якихось ще виборів» через рік-півтора, стало зрозуміло, що зі страви, звареної українськими політиками, можна дістати ще не один кусень. Але для того, аби зробити це, слід вміло сконцентрувати увагу інших охочих на речах абсолютно далеких від казана, ефемерних ідеях, якими, тим не менше, любить перейматися вітчизняна спільнота.
Фрідріх Ніцше, мабуть, мав на увазі схожу ситуацію, коли писав, що «народ йде до загибелі, коли він плутає свій обов’язок з поняттям обов’язку на загал. Ніщо не руйнує так глибоко, так захоплююче, як всякий «знеособлений» обов’язок, всяка офіра молоху абстракції».
Мотивації мас під час будь-яких радикальних порухів завжди чомусь подаються політиками «знеособлено» і розмито. Зазвичай, розповідаючи про небезпеки і закликаючи боротися з ними, наші провідники керуються принципом «один пишемо, два – далі». Саме той, хто сповідує цей сумнівний принцип, володіє монополією на істину, і, мабуть, таки скористається нею за доброї нагоди.
Навіть поза контекстом абсолютної відсутності президентських повноважень, – а це цілком можливо за умови подальшого розвитку парламентсько-президентської республіки, – посада гаранта залишається тим «шматком м’яса», заради якого «варто боротися». Яценюк, який зараз не втомлюється нагнітати пристрасті довкола холодної зими, бачить позачергове електоральне парламентське волевиявлення прямим шляхом до президентської вершини. Бо, якщо 26 жовтня таки прийде як день Х, згідно із задумом «Народного фронту», то нинішній очільник уряду зуміє повернути настрої своїх симпатиків, як колись, за Ющенка, це зробила Юлія Тимошенко: «Ви, фактично, обираєте прем’єра».
Тепер у Тимошенко – свої резони. Вона чудово знає про хиткість угоди між двома найвпливовішими чоловіками країни, їй відомо, що Порошенко триматиметься обіцянки Яценюку недовго, допоки не зрозуміє, що 226 голосів у ВР – це його вірні багнети. Тоді ПОП без вагань передасть бунчук і булаву людині із «вінницького минулого», але не для того, аби пан Гройсман вимахував цими атрибутами влади, а тому, що він без усіляких вагань тихцем поверне їх президентові.
Мотив оволодіння владою, причому, найлегшим шляхом, якщо, звісно, він є можливим, надто вже сумнівний. Не передбачає їх політика, і квит. Але «такі люди взагалі не замислюються, що потрібно докласти зусиль і спробувати переконати в своїй правоті решту, – пише Гассет. – А навіщо? Досить «кинути клич», висловити свою незаперечну думку, і кожен, хто ще перебуває при повному розумі й твердій пам’яті, зобов’язаний стояти за таку «ідею» на смерть».
Не хочеться думати, що Арсеній Петрович покладається лише на «гасла». Не бажалося б вірити, що у планах Яценюка – тривале протистояння з гарантом на кшталт «кайдашевої сім’ї» у стилі Ющенка-Тимошенко. Однак, смію зауважити, що, на мою скромну думку, чинний прем’єр не є вправним у ролі опозиціонера. «Куля в лоб» на Майдані була, радше, емоційним зривом, і аж ніяк не керівництвом до дії. Тому, видається, він рухатиметься у фарватері Порошенка до самісінького причалу, тобто до початку президентської кампанії. Якщо, звісно, Україну не струсоне третій Майдан. Якщо станеться так, а не інакше, то Арсеній Петрович мусить пам’ятати, що в Україні ще ніхто досі не здобував найвищого фотеля, рухаючись у свиті попередника. Акурат навпаки.
Ігор Гулик. Ілюстрація: gorodenkanews.if.ua
Кто станет узурпатором?
Время покажет, какой лакомый кусок «мяса» еще остался в украинском «борще». После намеков определенных полытикыв о возможности «каких-то еще выборов» через год-полтора, стало понятно, что из блюда, сваренного украинскими политиками, можно получить еще не один кусок. Но для того, чтобы сделать это, следует умело сконцентрировать внимание других желающих на вещах абсолютно далеких от котла, на эфемерных идеях, которыми, тем не менее, любит заниматься отечественное общество.
Фридрих Ницше, видимо, имел в виду похожую ситуацию, когда писал, что «народ идет к гибели, когда он путает свой ​​долг с понятием долга в целом. Ничто не разрушает так глубоко, так захватывающе, как всякая «обезличенная» обязанность, всякая жертва молоха абстракции».
Мотивации масс в любых радикальных движениях всегда почему-то преподносятся политиками «обезличенно» и размыто. Обычно, рассказывая об опасностях и призывая бороться с ними, наши лидеры руководствуются принципом «один пишем, два - в уме». Именно тот, кто исповедует этот сомнительный принцип, обладает монополией на истину, и, пожалуй, воспользуется ею при хорошей возможности.
Даже вне контекста абсолютного отсутствия президентских полномочий, - а это вполне возможно при условии дальнейшего развития парламентско-президентской республики, - должность гаранта останется «куском мяса», ради которого «стоит бороться». Яценюк, который сейчас не устает нагнетать страсти вокруг холодной зимы, видит внеочередное электоральное парламентское волеизъявления прямым путем к президентской вершине. Потому, если 26 октября все же станет днем Х по замыслу «Народного фронта», то нынешний глава правительства сможет усилить настроения поклонников, как прежде, за Ющенко, это сделала Юлия Тимошенко: «Вы, фактически, выбираете премьера».
Теперь у Тимошенко - свои резоны. Она прекрасно знает о шаткости соглашения между двумя самыми влиятельными мужчинами страны, ей известно, что Порошенко будет держаться обещания Яценюку недолго, пока не поймет, что 226 голосов в ВР - это его верные штыки. Тогда ПОП без колебаний передаст бунчук и булаву человеку с «винницкого прошлого», но не для того, чтобы господин Гройсман размахивал этими атрибутами власти, а потому, что он без всяких колебаний втихаря вернет их президенту.
Мотив овладения властью, причем, самым легким путем, если, конечно, он возможен, слишком уж сомнительный. Ну, не предусматривает их политика, и все. Но «такие люди вообще не задумываются, что нужно приложить усилия и попытаться убедить в своей правоте остальных, - пишет Гассет. - А зачем? Достаточно «бросить клич», высказать свое неоспоримое мнение, и каждый, кто еще находится в здравом уме и твердой памяти, обязан стоять за такую ​​«идею» насмерть».
Не хочется думать, что Арсений Петрович полагается лишь на «лозунги». Не хотелось бы верить, что в планах Яценюка - длительное противостояние с гарантом вроде «кайдашевой семьи» в стиле Ющенко-Тимошенко. Однако, смею заметить, что, по моему скромному мнению, действующий премьер не является искусным в роли оппозиционера. «Пуля в лоб» на Майдане была скорее эмоциональным срывом, и отнюдь не руководством к действию. Поэтому, представляется, он будет двигаться в фарватере Порошенко до самого причала, то есть до начала президентской кампании. Если, конечно, Украину не встряхнет третий Майдан. Если случится так, а не иначе, то Арсений Петрович должен помнить, что в Украине еще никто до сих пор не влез на высокое кресло, двигаясь в свите предшественника. Аккурат наоборот.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment