Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Непримітна влада

Originally posted by ihorhulyk at Непримітна влада
1
Є чудова китайська мудрість, що добрий імператор – той, про існування якого не здогадуються. Можна довіритись їй, оскільки прадавній народ має підстави висновувати таке про стосунки влади із загалом. Приблизно так міркують і на цивілізованому Заході; уряди, парламенти, президенти там хтось на кшталт покоївок, непомітно, тихо та делікатно роблять лад у вашому помешканні, намагаючись не завдати господарям жодних незручностей.
Я не думаю, що ми мусимо вигадувати ровера і наділяти владу якимись надзвичайними, боронь Боже, сакральними рисами. Тим не менше, це наразі так. Жодне застілля, пікнік на природі, поїздка у маршрутці не минеться без пристрастних обговорень того, що вчора сказав „у Шустера” чи деінде той чи інший політик. Іноді я думаю, що українці полагодили всі свої хатні проблеми, і їм просто нічим себе розважити, лише розмовами про політику.
Хай там зараз, – напередодні парламентського марафону. Тоді навіть Америку будять від летаргійного сну гучні шоу-праймеріз, поїздки кандидатів Штатами; і сантехнік Джо береться виголошувати свої погляди на майбутнє країни. Але ж у нас зацикленість політикою настільки всеосяжна, що вона перманентно присутня у кожному товаристві, у кожній родині.
Скажу відверто, я не вірю, що будь-хто із нинішніх гіперактивних кандидатів здатен змінити хід історії. Я переконаний, що Україна – самодостатня і цілком освічена спільнота – мусить перейти тернистий шлях до аполітизації своїх громадян. І її влада – президент за президентом, уряд за урядом, парламент за парламентом, – із плином часу позбудуться ілюзій з приводу свого месіанства, якоїсь своєї особливої ролі, і дійдуть до стану суспільної „покоївки”, яка виконуватиме те, за що їй платять. Бо інакше, – інакше їй вкажуть на двері, без особливих скандалів і майданів, а тихо, згідно із написаними нею ж законами...
Вірити, що завтра у найвищі державні фотелі сядуть найчесніші, найсправедливіші і найцивілізованіші, – у країні, де злодійство, корупція і нечесність стали нормою, – значить, бути наївним. Треба обирати того, хто найбільше годиться нині, бо ця система пририхтує роги й ангелам. Обирати не для того, аби потім вимагати неймовірного, а для того, щоб вони принаймні спробували гіркого (а ще вчора, перед виборами, солодкого) трунку. Обирати не за тим, що про них говорять опоненти, що пишуть у газетах і показують по ТБ. Обирати із поправкою на трансформацію особистості: бо люди на шляху до влади, і люди при владі, – різні. Не тому, що лицемірили виборцям, а тому, що осягли нарешті те, чого так гаряче прагнули, і воно виявилося важким тягарем. Якщо ж тоді вони не гвалтуватимуть „пробі!” на увесь світ, а тихо й непомітно візьмуться за прибирання у нашому спільному домі, – значить, ми не схибили з вибором.
Ігор Гулик. Ілюстрація: putinbog.wordpress.com
Незаметная власть
Есть замечательная китайская мудрость о том, что хороший император - тот, о существовании которого не догадываются. Можно довериться ей, поскольку древний народ имеет основания делать выводы о таких отношениях власти с народом. Примерно так рассуждают и на цивилизованном Западе; правительства, парламенты, президенты там что-то вроде горничных, незаметно, тихо и деликатно делают порядок в вашем доме, стараясь не доставить хозяевам никаких неудобств.
Я не думаю, что мы должны придумывать велосипеды и наделять власть какими чрезвычайными, не дай Бог, сакральными чертами. Тем не менее, это пока так. Ни одно застолье, пикник на природе, поездка в маршрутке не пройдет без пристрастных обсуждений того, что вчера сказал "у Шустера" или где либо еще тот или иной политик. Иногда я думаю, что украинцы уладили все свои домашние проблемы, и им просто нечем себя развлечь, только разговорами о политике.
Пусть сейчас - накануне парламентского марафона. Тогда даже Америку будят от летаргического сна громкие шоу-праймериз, поездки кандидатов Штатами; и сантехник Джо берется вещать свои взгляды о будущем страны. Но у нас зацикленность политикой настолько всеобъемлющая, что она перманентно присутствует в каждой компании, в каждой семье.
Скажу откровенно, я не верю, что кто-то из нынешних гиперактивных кандидатов способен изменить ход истории. Я убежден, что Украина - самодостаточное и вполне образованное общество - должна одолеть тернистый путь к аполитизации своих граждан. И ее власть - президент за президентом, правительство за правительством, парламент за парламентом, - с течением времени лишатся иллюзий по поводу своего мессианства, какой-то своей особой роли, и дойдут до состояния общественной "горничной", которая будет выполнять то, за что ей платят. Иначе, - иначе ей укажут на дверь, без особых скандалов и Майданов, а тихо, согласно написанным ею же законам...
Верить, что завтра в высшие государственные кресла сядут честные, справедливые и цивилизованные, - в стране, где воровство, коррупция и нечестность стали нормой, - значит, быть наивным. Надо выбирать того, кто нужден сейчас, потому что эта система приделает рога и ангелам. Выбирать не для того, чтобы потом требовать невероятного, а для того, чтобы они по крайней мере попробовали горького (а еще вчера, перед выборами, сладкого) напитка. Выбирать не по тому, что о них говорят оппоненты, что пишут в газетах и показывают по ТВ. Выбирать с поправкой на трансформацию личности, ибо люди на пути к власти, и люди при власти, - разные. Не потому, что лицемерили избирателям, а потому, что постигли наконец то, к чему так горячо стремились, и оно оказалось тяжелым бременем. Если же тогда они не будут кричать "караул" на весь мир, а тихо и незаметно возьмутся за уборку в нашем общем доме, - значит, мы не ошиблись с выбором.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments