Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Пізнати себе

Originally posted by ihorhulyk at Пізнати себе
2
Дуже хотілося б, щоб українська еліта (та, що насправді є українською, а не спекулює українськістю заради інших, часто протилежних інтересів) почитала Симона Петлюру. Життєвий шлях Головного отамана теж був крутим та звивистим, а тому, переосмислюючи пройдене, він написав, що,
„змагаючи за самостійну Україну в Україні, часто за „нейтралітету” самого українського народу, ми, як біблійні євреї, тільки у цих войовничих незгодах пізнали самих себе, пізнали, чого ми прагнемо і за що боремося”.
Справді, найголовнішим „досягненням” вітчизняного провідництва 1991 – 2009 років стало забезпечення собі „нейтралітету” народу. Він, народ, кілька разів намагався утрутитися в процес, в якому де-юре він мав би бути головним, оскільки на папері його визнано „джерелом влади”. Але ці втручання, на жаль, завершувалися лише розчаруваннями та депресією, усвідомленням того, що тебе, – народ, – вкотре використали і залишили наодинці з проблемами та негараздами. Натомість каста провідників усіх мастей й надалі полагоджує власні справи, легко жонглюючи настроями і почуттями загалу, укладаючи макабричні, з точки зору здорового глузду, альянси, плетучи інтриги і змови всіх проти всіх.
Із цього приводу є визнання вже призабутого нині покійного Олександра Зінченка, – одного із активних діячів Помаранчевої революції, а відтак – чи не першого, який зважився сказати „криве слово” проти її ідолів. Олександр Зінченко, про Майдан: „Багато хто, і в Україні, і за кордоном, дивилися тоді на нас, як на цілителів, які поставили собі за мету одужання нації. Та ми самі виявилися інфікованими тими ж недугами, якими хворіла і надалі хворіє країна. Ми, радше, не лікарі, а ескулапи, які, далебі, не завжди „чистими руками” просто роз’ятрили старі рани”.
Як на мене, ті, хто нині намагається позмагатися за депутатські мандати в Україні, не цілком усвідомлюють того, що, як писав Петлюра, ще не пізнали самих себе, не пізнали, чого вони прагнуть і за що борються. Якщо ж усі кандидати живуть із твердим переконанням, що це не так, що все вже втямлено і осмислено, то, видається, у них просто завищена самооцінка. Бо не помиляються ті, хто не робить нічого, а абсолютно переконаним у власній правоті буває тільки ідіот. Йдеться про те, що успішними законодавцями можуть бути особи, не тільки здатні голосувати за іноді безглузді закони. Найголовніше – вони мусять вміти визнавати власні помилки, надаватися до прогресивної генези, і, врешті-решт, пізнати, чого прагнуть не тільки самі, але й чого хотів би їхній народ. Квінтесенція реалізації цих рис і буде програмним планом України на найближчу п’ятирічку. Якщо ж еліта й надалі послуговуватиметься принципом „влада заради влади”, то нас чекатимуть не надто добрі часи.
Ігор Гулик. Ілюстрація: vu.ua
Познать себя
Очень хотелось бы, чтобы украинская элита (та, что на самом деле является украинской, а не спекулирует украинскостью ради других, часто противоположных интересов) почитала Симона Петлюру. Жизненный путь Главного атамана тоже был крутым и извилистым, а потому, переосмысливая пройденное, он написал, что, "борясь за независимую Украину в Украине, часто при "нейтралитете" самого украинского народа, мы, как библейские евреи, только в этих воинственных разногласиях познали самих себя, познали, чего мы хотим и за что боремся".
Действительно, главным "достижением" отечественной элиты 1991 - 2014 годов стало обеспечение для себя "нейтралитета" народа. Он, народ, несколько раз пытался вмешаться в процесс, в котором де-юре он должен быть главным, поскольку на бумаге он признан "источником власти". Но эти вмешательства, к сожалению, завершались лишь разочарованиями и депрессией, осознанием того, что тебя, - народ, - использовали и бросили наедине с проблемами и неурядицами. Зато каста руководителей всех мастей и дальше обустраивает собственные дела, легко жонглируя настроениями и чувствами общества, заключая несуразные, с точки зрения здравого смысла, альянсы, плетя интриги и заговоры всех против всех.
По этому поводу есть признание уже подзабытого ныне покойного Александра Зинченко - одного из активных деятелей оранжевой революции, а затем - едва ли не первого, кто решился сказать "кривое слово" против ее идолов. Александр Зинченко, о Майдане: "Многие, и в Украине, и за рубежом, смотрели тогда на нас, как на целителей, которые поставили себе за цель оздоровления нации. А мы сами оказались инфицированными теми же недугами, которыми болела и в дальнейшем болеет страна. Мы, скорее, не врачи, а эскулапы, которые, пожалуй, не всегда "чистыми руками" просто бередили старые раны".
Как по мне, то те, кто сейчас пытается побороться за депутатские мандаты в Украине, не вполне осознают, что, как писал Петлюра, еще не познали самих себя, не знают, чего они хотят и за что борются. Если же все кандидаты живут с твердым убеждением, что это не так, что все уже понято и осмысленно, то, кажется, у них просто завышенная самооценка. Потому что не ошибаются те, кто не делает ничего, а абсолютно убежденным в собственной правоте бывает только идиот. Речь о том, что успешными законодателями могут быть лица, не только способные голосовать за иногда нелепые законы. Самое главное - они должны уметь признавать собственные ошибки, быть способными к прогрессивному генезису, и, в конце концов, знать, чего хотят не только сами, но и чего хотел бы их народ. Квинтэссенция реализации этих качеств и будет программным планом Украины на ближайшую пятилетку. Если же элита и дальше будет пользоваться принципом "власть ради власти", то нас ждут не слишком хорошие времена.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments