Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Програмне забезпечення

Originally posted by ihorhulyk at Програмне забезпечення
1
Ілюстрація: theinsider.ua

І чинні, і екс-політики, а тим паче фахівці у цій царині людської діяльності, не втомлюються натякати на те, що досить вже послуговуватися патріархальними підходами до структур, що заклопотані оволодінням високими кріслами. Час персоніфікації політики минув, він залишив по собі різний досвід, – десь позитивний, бо дав зрозуміти виборцеві справжню силу харизми, а здебільшого – негативний, бо за могутніми плечима обраного кумира завжди ховалися дрібні людиська (дрібні з точки зору і широти мислення, і, у принципі, у селекції власних мотивацій).
Тепер, кажуть, слід подбати про чітку ідентифікацію партійних програм, з тим, аби відтак, після дочасних парламентських виборів, обіцяних Порошенком, мати можливість порівняти обіцянки з цяцянками. Гадаю, це справді визначальний вектор розвитку усієї політичної системи країни, оскільки „програмне забезпечення”, коли до нього звикне виборець, уможливить бодай приблизний прогноз розвитку держави на найближчий період. Це, як у Штатах: перемагають демократи – чекай акценту на внутрішній політиці, податкової відлиги та інших соціальних штучок; беруть гору республіканці – вже чутно брязкіт зброї на геополітичній шахівниці, і бізнес тішиться від державних преференцій...
Але чи вигідне українським бізнесово-політичним структурам, які гордо називають себе партіями, серйозне „програмне забезпечення”? Адже вони воліли б мати поле для маневру, не озираючись на якісь зафіксовані у документах зобов’язання. І це їхнє бажання стосується не те що документів для „внутрішнього користування”, була б можливість, то вони б Конституцію кроїли ледь не щодня, аби тільки зробити своє перебування при владі максимально комфортним і вигідним.
Поза тим, патріарх української політики, директор Інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін переконаний, що вітчизняна політика перетворилася у закисле болото через відсутність, як він висловлюється, „змагального елементу”. Майже за Гераклітом: «Війна... проявляє одних як богів, а других як простих смертних, роблячи останніх рабами, а перших господарями... Війна справедлива». Але його, цього "змагальногоелементу" й не буде, принаймні, з двох причин. Перша: український виборець мусить сховати подалі власний сентимент до позірних рис того чи іншого політика, усвідомивши, що зачіска, козацька каблучка, а тим паче – риторика, – аж ніяк не помічні у повсякденних справах. Друга: українські партійні середовища, особливо, „низи” мають, зрештою, повернути собі важелі управління центральними проводами, пильнувати за „ліцензійністю” програм. Маніпуляції, про які щиро зізнаються майже всі причетні, мовляв, перед виборами у нас всі „ліві”, а після виборів, – хто на що вчився, – можуть дати, у кращому випадку хвилинний ефект. Але аж ніяк не перспективу...
Ігор Гулик
Программное обеспечение
И действующие, и экс-политики, а тем более специалисты в этой области человеческой деятельности, не устают намекать на то, что хватит уже пользоваться патриархальными подходами к структурам, озабоченным овладением высокими креслами. Время персонификации политики истекло, оно оставило после себя различный опыт, - где-то положительный, потому он что поможет понять избирателю истинную силу харизмы, а чаще - отрицательный, потому что за могучими плечами избранного кумира всегда прятались мелкие людишки (мелкие с точки зрения и широты мышления, и, в принципе, селекции собственных мотиваций).
Теперь, говорят, следует позаботиться о четкой идентификации партийных программ, с тем, чтобы затем, после досрочных парламентских выборов, обещанных Порошенко, иметь возможность сравнить обещания с яркими погремушками. Думаю, это действительно определяющий вектор развития всей политической системы страны, поскольку "программное обеспечение", когда к нему привыкнет избиратель, позволит хотя приблизительный прогноз развития государства на ближайший период. Это, как в Штатах: побеждают демократы - жди акцента на внутренней политике, налоговой оттепели и других социальных штучек; берут верх республиканцы - уже слышно звон оружия на геополитической шахматной доске, и бизнес радуется от государственных преференций...
Но выгодно украинским бизнесо-политическим структурам, которые гордо называют себя партиями, серьезное "программное обеспечение"? Ведь они предпочли бы иметь поле для маневра, не оглядываясь на какие-то зафиксированные в документах обязательства. И это их желание касается не только документов для "внутреннего пользования", была бы возможность, то они бы Конституцию кроили чуть ли не ежедневно, чтобы только сделать свое пребывание у власти максимально комфортным и выгодным.
Помимо того, патриарх украинской политики, директор Института стратегических исследований Владимир Горбулин убежден, что отечественная политика превратилась в закисшее болото из-за отсутствия, как он выражается, "соревновательного элемента". Почти за Гераклитом: «Война... показывает одних как богов, а других как простых смертных, превращая послудних в рабов, а первых в хозяев... Война справедлива». Но его, этого "соревновательного элемента", и не будет, по крайней мере, по двум причинам. Первая: украинский избиратель должен спрятать подальше свой сентимент к мнимым чертам того или иного политика, осознав, что прическа, казацкое кольцо, а тем более - риторика, - отнюдь не помогают в повседневных делах. Вторая: украинские партийные круги, особенно, "низы", должны, наконец, вернуть себе рычаги управления центральными офисами, следить за "лицензионностью" программ. Манипуляции, о которых искренне признаются почти все причастные, мол, перед выборами у нас все "левые", а после выборов, - кто на что учился, - могут дать, в лучшем случае, минутный эффект. Но отнюдь не перспективу...
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments