Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Утома матеріалу

Originally posted by ihorhulyk at Утома матеріалу
2
Гібридна війна завершиться
не менш гібридним миром
Прочитане у FB

Ні війни, ні миру. Тільки безконечні розмови, перемовини, протоколи, меморандуми, промови, - і знову розмови. Вже ніхто нічого не обіцяє, крім старих облич, що вкотре рвуться до влади (і таки втраплять туди), прикрившись дещицею нових фігур, які, мабуть, через завищені самооцінки, вирішили поніжити власне его. Ці, - новаки, - теж щось обіцяють, але їм, як, ясна річ, і першим, остогидлим, - ніхто вже не вірить.
Мирослав Маринович у промові на Форумі видавців говорив про смертельність слів, зокрема, в арсеналі пропаганди. Однак лінгвістичні вправи української влади, - що актуальної, що тієї, яка має намір прийти після виборів, теж небезпечні. Маринович цитує свій давній, ще таборовий переспів Йоана, - «Спочатку було слово, і слово було облудне, і слово само стало облудою, чорною плямою розпливлось на чистім пергаменті душі людської». Так перші закони, ухвалені постмайданними переможцями і підписані Президентом з того ж таки Майдану, «розпливлися на чистому пергаменті» пам’яті про героїв...
Після космічного емоційного злету, після небачених досі стресових ситуацій, після спазму перших втрат, перших «котлів», полонених спільноту поступово огортає туман збайдужіння, інфантильності і безнадії.
Психологічно владоможці вправні – далі нікуди. Ба більше, - агресор бавиться у таку ж гру, емоційно виснажуючи тих, хто ще має охоту чинити спротив. І у цій точці що Путін, що Порошенко опиняються по один бік барикад. Обидва розраховують на утому матеріалу, на те, що нервовий ресурс народу не безконечний, що йому врешті-решт стане однаково, - війна чи мир, перемога чи поразка, реформи чи застій. Тільки завдання перед обома П. – різні. ВВХ прагне воєнної вікторії задля утримання імперії, ПОП хоче паузи і на фронті, і в середині країни, аби унеможливити черговий сплеск невдоволення, третій майдан. Він же чудово розуміє, що"сміттєві інциденти" із Журавським та т.в.о. голови Сумської ОДА - перші ластівки обурення.
Утім, чи не за схожою схемою діють так звані «союзники»? Вічно «стривожені», «занепокоєні» зухвалим замахом кремлівського сатрапа на комфортний світоустрій, вони здатні лише на компліментарну риторику на адресу тих, хто через невправність у міжнародних інтригах заповзявся цей світоустрій боронити. Ціною власної крові і власних життів. Так, десь у брюсселях чи страсбургах публічно визнають українців чи не найвідданішими європейцями, але ці високі визначення, як на мене, сповнені дещо інших сенсів, - зокрема, подиву із наївності простаків. Ці зволікання із імплементацією асоціації, ці заангажовані звіти про «порушення людських прав» добровольчими батальйонами, ця дивно-зверхня риторика в устах лідерів країн, що разом із Україною потерпали від совєтського монстра... Усе докупи цілком здатне посіяти зерна зневіри і відрази до, здавалося б, святої української мрії. Мрії, задля якої вони вийшли у центр Києва валити режим Януковича, який насмілився розтоптати її.
...Нам, зрештою, не звикати до страшних реалій російської окупації. А у Брюсселі, і у Страсбурзі мають взяти до уваги цікавий висновок Тимоті Снайдера: «Україна й Европа нині пов’язані між собою, думаю, значно більше, ніж европейці та українці собі уявляють. Існує евразійське майбутнє, куди всіх вас кличуть іти гуртом, а також існує европейське майбутнє, куди вас так само кличуть іти гуртом. Та є іще дещо спільне для вас усіх... Або Европа буде разом, або Европа буде Евразією».
І ше. Зовсім свіжа думка ізраїльського експерта В'ячеслава Ліхачова: «Якщо серйозно поставитися до того, що така людина як Алєксандр Дугін є ідеологом імперського стрибка на Захід, то тоді можна констатувати, що Росія не збирається зупинятися аж до Атлантичного океану».
Ігор Гулик. Ілюстрація: censor.net.ua
Усталость материала
Гибридная война завершится
не менее гибридным миром
Прочитанное в FB

Ни войны, ни мира. Только бесконечные разговоры, переговоры, протоколы, меморандумы, речи, - и опять разговоры. Уже никто ничего не обещает, кроме привычных лиц, рвущихся к власти (и, понятно, будут там), прикрывшись несколькими новыми фигурами, которые, видимо, через завышенные самооценки, решили понежить собственное эго. Эти, - новички, - тоже что-то обещают, но им, как, конечно, и первым, надоевшим, - никто уже не верит.
Мирослав Маринович в речи на Форуме издателей говорил о смертоносности слов, в частности, в арсенале пропаганды. Однако лингвистические упражнения украинской власти, - что актуальной, что той, которая намерена прийти после выборов, тоже опасны. Маринович цитирует свой старый, еще лагерный перепев Иоанна - «Вначале было слово, и слово было обманное, и слово само стало обманом, черным пятном расплылось на чистом пергаменте души человеческой». Так первые законы, принятые постмайданными победителями и подписанные Президентом с того же Майдана, «расплылись на чистом пергаменте» памяти о героях...
После космического эмоционального взлета, после невиданных доселе стрессовых ситуаций, после спазма первых потерь, первых «котлов», пленных, общество постепенно окутывает туман равнодушия, инфантильности и безнадежности.
Психологически правители искусны - дальше некуда. Более того, - агрессор играет в ту же игру, эмоционально истощая тех, у кого еще осталась охота сопротивляться. И в этой точке что Путин, что Порошенко оказываются по одну сторону баррикад. Оба рассчитывают на усталость материала, на то, что нервный ресурс народа не бесконечный, что ему в конце концов станет одинаково, - война или мир, победа или поражение, реформы или застой. Только задачи перед обеими П. - разные. ВВХ стремится к военной виктории для сохранения империи, ПАП хочет паузы и на фронте, и внутри страны, чтобы избежать очередного всплеска недовольства, третьего Майдана. Он же прекрасно понимает, что "мусорные инциденты" с Журавским и врио председателя Сумской ОГА - первые ласточки возмущения.
Впрочем, разве не по похожей схеме действуют так называемые «союзники»? Вечно «встревоженные», «обеспокоенные» дерзким покушением кремлевского сатрапа на комфортное мироустройство, они способны лишь на комплиментарную риторику в адрес тех, кто из-за неискушенности в международных интригах взялся это мироустройство защищать. Ценой собственной крови и собственных жизней. Да, где-то в брюсселях или страсбургах публично признают украинцев чуть ли не самыми преданными европейцами, но эти высокие определение, на мой взгляд, полны несколько других смыслов, - в частности, удивления от наивности простаков.
Эти проволочки с имплементацией ассоциации, эти ангажированные отчеты о «нарушении прав человека» добровольческими батальонами, эта удивительно-пренебрежительная риторика в устах лидеров стран, вместе с Украиной страдавших от советского монстра... Все вместе вполне способно посеять зерна разочарования и отвращения к, казалось бы, святой украинской мечте. Мечте, ради которой они вышли в центр Киева валить режим Януковича, осмелилившийся растоптать ее.
...Нам, впрочем, не привыкать к страшным реалиям российской оккупации. А вот в Брюсселе и в Страсбурге должны учесть интересный вывод Тимоти Снайдера: «Украина и Европа сейчас связаны между собой, думаю, гораздо больше, чем европейцы и украинцы себе представляют. Существует Евразийское будущее, куда всех вас зовут идти вместе, а также существует европейское будущее, куда вас так же зовут идти вместе. Но есть еще нечто общее для всех вас... Или Европа будет вместе, или Европа будет Евразией».
И еше. Совсем свежая оценка израильского эксперта Вячеслава Лихачова: «Если серьезно отнестись к тому, что такой человек как Александр Дугин является идеологом имперского броска на Запад, то тогда можно констатировать, что Россия не собирается останавливаться вплоть до Атлантического океана».
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments