Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Унітаризм сумнівний

Originally posted by ihorhulyk at Унітаризм сумнівний
2
В Україні – «лихо із розуму». Час од часу в державі, яка наразі ледь животіє, часто завдяки закордонним фінансовим вливанням, на повному серйозі починають говорити про речі, абсолютно далекі від нагальних потреб. Проблема унітарності (соборності) постає перед особами, головним завданням яких, здавалося б, мало бути формулювання екстранеординарних, швидких та ефективних шляхів подолання війни, ймовірного дефолту, гуманітарної катастрофи. Але так є, а, отже, так комусь на руку. Найсумніше, - що головним промовтером ідеї федералізації є Москва. А Київ, з огляду на безвихідь, змушений мимоволі потакати їй.
Свого часу оглядачі докладно аналізували основні постулати гучної статті у «Дзеркалі тижня», яку написала тодішній заступник глави президентської Адміністрації Ганна Герман. Відтак на світ Божий зринула не менш драстична заява віце-прем’єра із регіональних питань Віктора Тихонова про перспективи «федералізованої України». Одна справа – виголошувати сепаратистські гасла в листопаді 2004-го в Сіверськодонецьку, інша – в іпостасі не останньої людини в українському уряді. Погодьтеся: знакова тяглість та послідовність мети…
Тепер Порошенко зі своєю децентралізацією, особливими режимами місцевого самоврядування для Донбасу, незрозумілими стосунками силових структур на місцях із центром.
Переконаний, що прихильників поділу України на «землі», «краї» etc. знайдеться немало і в Галичині, знаній, проте, домінуванням соборних настроїв. Однак і тут лунають голоси про потребу розмежування, про дві українські держави, позаяк, мовляв, ментальність різна. Тільки от незрозуміло, яка ріка тепер претендуватиме на роль кордону: видається «галицькі настрої» вже давно переступили за Збруч. Тож «ділити» країну випадає, мабуть, вже по Дніпру. Презентована минулого тижня Європейська Галицька асамблея, правда, не зазіхає на «неканонічні території».
Та проблема не у тому. До прикладу, у Бельгії – заможній і чи не найліберальнішій країні Старої Європи, – партії, стержнями програм яких віддавна є теза про поділ країни на голландськомовну Фландрію (це 60 відсотків населення) і франкомовну Валлонію, давно опановують парламентські мандати. Барт Де Вевер, лідер Нового фламандського альянсу (за результатами виборів’2010, - 27 місць у Палаті представників і 17 – у Сенаті), переконаний, що шлях до сепарації лежить через конфедеративні стосунки між двома уламками сучасної Бельгії. На його користь готові висловитися 40 відсотків бельгійців-симпатиків Альянсу. Хоча, як стверджує соціологія, «двох Бельгій» хочуть тільки 15 відсотків її громадян.
Маємо прецедент: політики-особистості, партії-ідеологічні структури користуються однією підтримкою, а їхні практичні наміри – геть іншою. У принципі, в Україні приблизно та ж ситуація. Але чи справді політики-«сепаратисти» можуть розраховувати на електорат, який заперечуватиме унітаризм, і чи цього електорату буде достатньо, аби втілити ідею в життя? Не факт. «Федералізацію (при збереженні цілісності країни) як можливий шлях вирішення конфлікту на Донбасі вважає неприйнятною майже половина (47,5%) всіх опитаних, - заявила недавно голова правління Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка кандидат соціологічних наук Ольга Балакірєва. - Але 39% українців розглядають варіант федералізації як можливий компроміс, якщо це приведе до миру в країні. На Сході (крім Донбасу) і на Півдні підтримує федералізацію практично половина опитаних (47—48%). А на Донбасі (без території АТО, де опитування не проводилося) її підтримують 52%. І кожен п'ятий в областях південно-східної частини України не має визначеної, сформованої позиції щодо цього питання. Тобто домінантна точка зору, яку би підтримувала переважна більшість, відсутня».
Ігор Гулик. Ілюстрація: 057.ua
Унитаризм сомнителен
В Украине - «горе от ума». Время от времени в государстве, сейчас влачащем жалкое существование, часто только лишь благодаря зарубежным финансовым вливаниям, на полном серьезе начинают говорить о вещах, совершенно далеких от насущных проблем. Проблема унитарности (соборности) предстает перед лицами, главной задачей которых, казалось бы, должен быть поиск екстранеординарних, быстрых и эффективных путей преодоления войны, вероятного дефолта, гуманитарной катастрофы. Но так есть, а, следовательно, так кому-то на руку. Самое печальное, - что главным промоутером идеи федерализации является Москва. А Киев, учитывая свое положение, вынужден невольно потакать ей.
В свое время обозреватели подробно анализировали основные постулаты громкой статьи в «Зеркале недели», которую написала тогдашний заместитель главы президентской администрации Анна Герман. Потом на свет Божий появилось не менее раздражающее заявление вице-премьера по региональным вопросам Виктора Тихонова о перспективах «федерализованной Украины». Одно дело - произносить сепаратистские лозунги в ноябре 2004-го в Северодонецке, другое - в ипостаси не последнего человека в украинском правительстве. Согласитесь: знаковая преемственность и последовательность цели...
Теперь Порошенко со своей децентрализацией, особыми режимами местного самоуправления для Донбасса, непонятными отношениями силовых структур на местах с центром.
Понятное дело, - сторонников разделения Украины на «земли», «края» etc. найдется немало и в Галичине, известной, однако, доминированием соборных настроений. Однако и здесь раздаются голоса о необходимости разграничения, о двух украинских государствах, поскольку, мол, ментальность разная. Только вот непонятно, какая река теперь будет претендовать на роль границы: кажется, «галицкие настроения» уже давно перешагнули за Збруч. Поэтому «делить» страну придется, пожалуй, уже по Днепру. Представленная на прошлой неделе Европейская Галицкая ассамблея, правда, не посягает на «неканонические территории».
Да и проблема не в этом. К примеру, в Бельгии - зажиточной и чуть ли не самой либеральной стране Старой Европы, - партии, стержнями программ которых давно фигурирует тезис о разделении страны на голландскоязычную Фландрию (это 60 процентов населения) и франкоязычную Валлонию, давно обладают парламентскими мандатами. Барт Де Вевер, лидер Нового фламандского альянса (по результатам виборов'2010 - 27 мест в Палате представителей и 17 - в Сенате), убежден, что путь к сепарации лежит через конфедеративные отношения между двумя частями современной Бельгии. В его пользу готовы высказаться 40 процентов бельгийцев-сторонников Альянса. Хотя, как утверждает социология, «двух Бельгий» хотят только 15 процентов ее граждан.
То есть прецедент: политики-личности, партии-идеологические структуры пользуются одной поддержкой, а их практические намерения - совершенно иной. В принципе, в Украине примерно та же ситуация. Но действительно ли политики-«сепаратисты» могут рассчитывать на электорат, отрицающий унитаризм, и будет ли достаточно этого электората, чтобы воплотить идею в жизнь? Не факт. «Федерализацию (при сохранении целостности страны) как возможный путь решения конфликта на Донбассе считает неприемлемой почти половина (47,5%) всех опрошенных, - заявила недавно председатель правления Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко кандидат социологических наук Ольга Балакирева. - Но 39% украинцев рассматривают вариант федерализации как компромисс, если это приведет к миру в стране. На Востоке (кроме Донбасса) и на Юге поддерживает федерализацию практически половина опрошенных (47-48%). А на Донбассе (без территории АТО, где опрос не проводился) ее поддерживают 52%. И каждый пятый в областях юго-восточной части Украины не определился в сложившейся позиции по этому вопросу. То есть доминантная точка зрения, которую бы поддерживало большинство, отсутствует».
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments