Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Сором Європи

Originally posted by ihorhulyk at Сором Європи
1
"Коли червона армія стояла за Віслою і спостерігала,
як німці вбивають Варшавське повстання,
Жуков імітував союзницьку підтримку, скидаючи кілька контейнерів з автоматами,
але без відповідних набоїв. Коли сьогодні Україна відчайдушно
бореться з російською навалою і просить зброї,
міністр Сємоняк імітує підтримку і посилає транспорт ковдр"

Марцін Рей
Психологічну війну проти українців ведуть з обох фронтів. Кісєльов і К, а також розмаїті екс-радники ВВХ, «помірковані експети», новоявлені воєнні аналітики з російського табору виливають на наші голови не крижану воду (#icebucketchallenge хай сховається), а відра пропагандистських помиїв. Натомість такі ж відра «занепокоєння», «тривоги» і «неймовірних наслідків» від, скажімо, ембарго на російські діаманти чи ікру хлюпають нам на мізки з «вікон» європейських столиць.
Проблема сучасної Європи не в байдужості до чужого горя, хоча і цей принцип занехаяно і здеформовано. Біда Старого світу у тім, що його «еліта» перестала бути шляхетною щодо себе, забула про потребу ментальної гігієни, хоча не минає жодного більш-менш помітного саміту без згадки про «європейські цінності».
Я не можу собі уявити, щоб якийсь поважний європейський діяч довоєнної доби дозволив собі вести перемовини чи навіть перебувати на одному гектарі зі злочинцями і шахраями. Натомість нинішні сильні європейського світу роблять це завиграшки, ба більше, - вони вважають за честь тиснути руки Путіну, Лаврову та іже з ними. Власне оце зазирання у рота, запобігання перед кремлівським карликом і тримає його на плаву. Воно живить його хворі амбіції, переконує у власній безкарності, штовхає на подальше безглуздя.
Страусиній і безпринципній європейській дипломатії немає виправдання. Якщо Штати дозволяли собі розмаїті альянси із сумнівними особистостями на кшталт Бен Ладена (за що й отримували відтак по повній), то бодай мали на те універсальну відповідь – це були «їхні сучі сини». ВВХ не є «сучим сином» Меркель, Олланда чи підпільного русофіла Соботки. Путін – сам по собі, він одинак, оскільки тільки так виживають і піднімаються кар’єрними східцями люди його сорту. Від «малинових піджаків» кінця 80-х – початку 90-х до костюмів від Бріоні та діамантових запонок у перше десятиліття ХХІ віку. Від кришування «бандитського Петербурга» до глобального «безпрєдєла» у колисці світової цивілізації – Європі.
Оця невимушена потравність ерзацу, яким насправді є нинішній лідер Росії, оця готовність слухати його очевидну брехню, зі стурбованим виразом облич реагувати на його щонайменші забаганки, геть серйозно шукати в його белькотінні якісь приховані сенси, завуальовані натяки, остаточно принижує європейську еліту і європейців назагал до його – гопниківського, маргінального – рівня. Цей «злочин байдужості», за Андре Глюксманом, провокує підозри не тільки у фальшивості того, чим Європа завжди пишалася і надихала народи інших континентів, а й у корумпованості її чиновництва. Банальній корумпованості, грошелюбстві, заради якого демократично обрані особи готові забути не тільки про безпеку тих, хто їм довірив цілі країни, але й про недавнє минуле своїх виборців, зокрема –тієї ж Чехії, Словаччини, Угорщини, та й, зрештою, Німеччини.
Європа має шанс позбутися цього сорому лише в одному випадку: якщо її провідники врешті-решт зрозуміють, що спілкування з Путіним – це тавро, знак ганьби, що його слід просто ігнорувати як прокаженого, остерігатися контакту з ним, немов з парієм. Якщо ж кагебістська міль нав’язуватиметься силоміць, то, звісно, приймати виклик і битися. Принаймні, так робили попередники нинішньої європейської горе-шляхти.
Ігор Гулик. Ілюстрація: news.mail.ru
Стыд Европы
"Когда красная армия стояла за Вислои и наблюдала,
как немцы убивают Варшавское восстание,
Жуков имитировал союзническую поддержку, сбрасывая несколько контейнеров с автоматами,
но без соответствующих патронов. Когда сегодня Украина отчаянно
борется с русским нашествием и просит оружия,
министр Семоняк имитирует поддержку и посылает транспорт одеял"

Марцин Рей
Психологическую войну против украинцев ведут с двух фронтов. Киселев и К, а также разнообразные экс-советники ВВХ, «умеренные експеты», новоявленные военные аналитики из российского лагеря выливают на наши головы не ледяную воду (# icebucketchallenge пусть спрячется), а ушаты пропагандистских помоев. Но такие же ведра «беспокойства», «тревоги» и «невероятных последствий» от, скажем, эмбарго на российские бриллианты или икру, плещут нам на мозги с «окон» европейских столиц.
Проблема современной Европы не в равнодушии к чужому горю, хотя и этот принцип отброшено и деформировано. Беда Старого света в том, что его «элита» перестала быть благородной относительно себя же, забыла о необходимости ментальной гигиены, хотя не проходит ни одного более-менее заметного саммита без упоминания о «европейских ценностях».
Я не могу себе представить, чтобы какой почтенный европейский деятель довоенной эпохи позволил бы себе вести переговоры или даже находиться на одном гектаре с преступниками и мошенниками. Зато нынешние сильные европейского мира делают это играючи, даже больше, - они считают за честь пожимать руки Путину, Лаврову и иже с ними. Собственно, это заглядывание в рот, заискивание перед кремлевским карликом и держит его на плаву. Оно питает его больные амбиции, убеждает в собственной безнаказанности, толкает на дальнейшие безумства.
Страусиной и беспринципной европейской дипломатии нет оправдания. Если Штаты позволяли себе разнообразные альянсы с сомнительными личностями вроде Бен Ладена (за что и получали затем по полной), то хотя бы имели на это универсальный ответ - это были «их сукины сыновья». ВВХ не «сукин сын» ни Меркель, ни Олланда, ни подпольного русофила Соботки. Путин - сам по себе, он одиночка, поскольку только так выживают и поднимаются по карьерной лестнице люди его сорта. От «малиновых пиджаков» конца 80-х - начале 90-х до костюмов от Бриони и бриллиантовых запонок в первое десятилетие ХХ века. От крышевания «бандитского Петербурга» к глобальному «беспределу» в колыбели мировой цивилизации - Европе.
Эта непринужденная съедобность эрзаца, каковым на самом деле есть нынешний лидер России, эта готовность слушать его очевидную ложь, с озабоченным выражением лиц реагировать на его малейшие прихоти, совершенно серьезно искать в его лепете какие скрытые смыслы, завуалированные намеки, окончательно унижает европейскую элиту и европейцев в целом к его - гопническому, маргинальному - уровню. Это «преступление безразличия», за Андре Глюксманом, провоцирует подозрения не только в фальшивости того, чем Европа всегда гордилась и вдохновляла народы других континентов, но и в коррумпированности ее чиновничества. Банальной коррумпированности, деньголюбии, ради которого демократически избранные лица готовы забыть не только о безопасности тех, кто им доверил целые страны, но и о недавнем прошлом своих избирателей, в частности - той же Чехии, Словакии, Венгрии, и, наконец, Германии.
Европа имеет шанс избавиться от этого стыда лишь в одном случае: если ее лидеры в конце концов поймут, что общение с Путиным - это клеймо, знак позора, что его следует просто игнорировать как прокаженного, остерегаться контакта с ним, как с парией. Если же кагебистская моль станет навязываться силой, то, конечно, принимать вызов и биться. По крайней мере, так делали предшественники нынешней европейской горе-шляхты.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments