Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Запит на люстрацію

Originally posted by ihorhulyk at Запит на люстрацію
1
Пробую пригадати собі, скільки разів українське суспільство поверталося до проблеми люстрації, аби через певний час геть забути до її потребу. А відтак, коли заманеться, знову мусолити тему на догоду політичному моменту або ж заради красного слівця. Тим паче, коли соціологія у поміч. Понад 60% українців позитивно ставиться до проведення люстрації, а 58% з-поміж них вважають, що під неї повинні потрапити лише ті, чия вина буде доведена. Майже третина вважає, що люстрація повинна стосуватися всіх представників певної групи, яка під неї потрапить, незалежно від того, є докази їхньої причетності чи ні.
Поміж тим, останні місяці подарували нам яскраві взірці політичної люстрації у виконанні переможців президентських виборів. Бо чим же, як не люстраційним процесом, можна назвати тотальну заміну кадрів у всіх ешелонах влади, починаючи від РДА і завершуючи кабінетами на Банковій?
Споглядаючи таку безпрецедентну чистку, я згадав не тільки волання Партії регіонів зразка 2005-го про 18 тисяч звільнених, а відтак і "знедолених" помаранчевим режимом. Але навести бодай один приклад того, що звільняли не тільки високопосадовців, але й прибиральниць, далебі, не можу.
Відшукав у своїх записах тогочасні міркування на сторінках „Дзеркала тижня” шанованих мною Юлії Мостової та Сергія Рахманіна, які не гріх зацитувати й сьогодні: „Багатотисячні кадрові чистки 2005 року стали надзвичайно сильним ударом по ефективності державної машини. Перервалася еволюція української управлінської еліти. Родючий шар досвідченої бюрократії було вимито, а на його місце завезено грунт, на якому добре плодоносять лише дерева лояльності до великих і малих сюзеренів”.
Що ж, скажу я вам, „родючий шар” повертається, але на ньому плодоносять ті ж пустоцвіти... Жалі за „досвідченою бюрократією” виявилися передчасними, позаяк вона завжди вміє мімікрувати, пересидіти у затишному куточку, аби відтак, вловивши нагоду, повернутися.
Ефективність державної машини і української управлінської еліти взагалі під великим сумнівом. Я розумію, якби міністерства, до прикладу, очолили учорашні топ-менеджери системоутворюючих компаній або ж, принаймні, „ранкові зірки” із дипломами Єля. Але ж те, що маємо – учорашній день економіки, до того ж день із квотно-корупційним душком. Саме для них, як на мене, потрібно писати люстраційні закони, натомість авторами резолюцій та наказів про звільнення наразі виступають такі динозаври.
Що-що, а люстраційний процес в Україні триває. І триватиме доти, поки з менеджерської ланки не приберуть суттєвий чинник політичного смаку. Невже так важливо, за кого голосував чи не голосував начальник жеку? Невже вплине на врожайність партійний квиток головного агронома району? Невже начальник міського відділу освіти напише власний підручник історії, аби навчати дітей усупереч параграфам Міносвіти?
Виявляється, є такі, хто вважають такі курйози цілком ймовірними. І надалі заповнюють спорожнілі клітинки штатних розписів прізвищами „надійних людей”. А безнадійні?...
Ігор Гулик. Ілюстрація: kds.org.ua
Запрос на люстрацию
Пробую вспомнить, сколько раз украинское общество возвращалось к проблеме люстрации, чтобы через некоторое время напрочь забыть ее потребность. Потом, когда снова заблагорассудится, снова мусолить тему в угоду политическому моменту или ради красного словца. Тем более, когда социология в помощь. Более 60% украинцев положительно относится к проведению люстрации, а 58% из них считают, что под нее должны попасть только те, чья вина будет доказана. Почти треть считает, что люстрация должна касаться всех представителей определенной группы, которая под нее попадет, независимо от того, есть доказательства их причастности или нет.
Между тем, последние месяцы подарили нам яркие образцы политической люстрации в исполнении победителей президентских выборов. Ибо чем же, как не люстрационным процессом, можно назвать тотальную замену кадров во всех эшелонах власти, начиная от РГА и заканчивая кабинетами на Банковой?
Созерцая такую ​​беспрецедентную чистку, я вспомнил не только крики Партии регионов образца 2005 года о 18 тысячах уволенных, а следовательно и "обездоленных" оранжевым режимом. Но привести хотя бы один пример того, что освобождали не только чиновников, но и уборщиц, право, не могу.
Отыскал в своих записях тогдашние рассуждения на страницах "Зеркала недели" уважаемых мною Юлии Мостовой и Сергея Рахманина, которых не грех процитировать и сегодня: "Многотысячные кадровые чистки 2005-го стали чрезвычайно сильным ударом по эффективности государственной машины. Прервалась эволюция украинской управленческой элиты. Плодородный слой опытной бюрократии было вымыто, а на его место завезено грунт, на котором хорошо плодоносят только деревья лояльности к большим и малым сюзеренам".
Что же, скажу я вам, "плодородный слой" возвращается, но на нем плодоносят те же пустоцветы... Стоны за "опытной бюрократией" оказались преждевременными, поскольку она всегда умеет мимикрировать, пересидеть в укромном уголке, чтобы затем, уловив возможность, вернуться.
Эффективность государственной машины и украинской управленческой элиты вообще под большим вопросом. Я понимаю, если бы министерства, к примеру, возглавили вчерашние топ-менеджеры системообразующих компаний или, по крайней мере, "утренние звезды" с дипломами Йеля. Но то, что имеем - вчерашний день экономики, к тому же день с квотно-коррупционным душком. Именно для них, по-моему, нужно писать люстрационные законы, зато авторами резолюций и приказов об увольнении пока выступают такие же динозавры.
Что-что, а люстрационный процесс в Украине продолжается. И будет продолжаться, пока с менеджерской звена не уберут существенный фактор политического вкуса. Неужели так важно, за кого голосовал или не голосовал начальник ЖЭКа? Неужели повлияет на урожайность партийный билет главного агронома района? Неужели начальник городского отдела образования напишет собственный учебник истории, чтобы учить детей вопреки параграфам Минобразования?
Оказывается, есть такие, кто считают такие курьезы вполне вероятными. И в дальнейшем заполняют опустевшие ячейки штатных расписаний фамилиями "надежных людей". А безнадежные?...
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments