Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Об’єкт глузувань

Originally posted by ihorhulyk at Об’єкт глузувань
1
Ось кажуть, виставляємо себе перед усім світом на посміховисько, не спромігшись дати лад у власній хаті. Але хто робить цю негідну справу? Хто підкидає полінця у вогнище? Та ті ж особи, які відтак волають про винесене з оселі сміття.
Колись Тимошенко тихенько хіхікала, коли Путін котив бочку на її Президента. Ющенко ж не минав жодної нагоди, аби поскаржитися іноземним журналістам на свого неслухняного главу уряду. Янукович взагалі перевершив себе у творенні «позитивного іміджу країни».
Тепер простіше: Порошенкові з його знанням англійської немає на кого скаржитися Обамі. Зате комуністи намилилися в ЄСПЛ воювати за місце під сонцем у країні, яку, серед інших, і вони кинули на поталу терористам.
Тобто серед вітчизняних «еліт» зауважуємо такий рівень стосунків, який, зазвичай, не афішується в кайдашевих сім’ях українських сіл. А серед політиків чомусь це вважається не тільки прийнятним, але й до того ж – ознакою креативності...
Хоча, як кажуть, все це – умовності. Я чомусь не повірю, що в контексті своїх проблем пересічний американець чи німець прокидається з думкою про Україну. Як, зрештою, і поляк, у якого і без того своїх клопотів – повна голова. Тож цілком можливо і навіть точно, що усі ці волання про падіння престижу країни, інспіровані самими ж галасунами – радше, для хатнього вжитку, для продовження сварки на межі, де грушка давно всохла.
Як на мене, значно серйознішим є факт, що влада стає об’єктом глузувань для власного народу. Зважаючи на традиційну нелюбов нашого загалу до будь-яких урядників (вона тягла ще з часів підневільного побуту), зневажливе ставлення до різного роду інституцій має своїм наслідком відчуття уседозволеності і легковажності. Я чомусь переконаний, що усі наші катастрофи, вибухи, війни та інші неприємності певною мірою – результат не стільки прогнилих труб, поіржавілих газових вентилів, допотопних БТРів, злодійкуватих підстаршин, а переконанням тих, хто відповідає за те чи інше, що все можна залатвити, помастивши руку чергового контролера.
Як я розумію, уся система влади в Україні налаштувалася на самознищення. Це погано? Не факт. Те, що жити серед хаосу і невизначеності не надто комфортно, – лише один бік справи. Інший – набагато оптимістичніший. Стаємо свідками того, як колись добре налаштований механізм дає збої, дихає на ладан, а, отже, колись самоліквідується, як герої фантастичного бойовика. Тобто реформи, про які не втомлюються нам говорити ось уже два десятиліття, стануть наслідком не зусиль говорунів, а результатом логічного процесу розвитку суспільства. Справді, безвихідь приховує у собі йоту надії, що вона не триває довго.
Як добре, що захопившись цією грою, нині всесильні не мають часу на те, щоб зауважити початок свого ж кінця.
Ігор Гулик. Ілюстрація: sarcasmi.livejournal.com

Объект насмешек
Вот говорят, выставляем себя перед всем миром на посмешище, не удосужившись навести порядок в собственном доме. Но кто делает это недостойную работу? Кто подбрасывает поленья в костер? Все те же лица, которые затем взывают о вынесенном из дома мусоре.
Когда-то Тимошенко тихонько хихикала, когда Путин катил бочку на ее Президента. Ющенко же не терял ни одного случая, чтобы пожаловаться иностранным журналистам на своего непослушного главу правительства. Янукович вообще превзошел себя в создании «положительного имиджа страны».
Теперь проще: Порошенко с его знанием английского не на кого жаловаться Обаме. Зато коммунисты намылились в ЕСПЧ воевать за место под солнцем в стране, которую, среди прочих, и они бросили на растерзание террористам.
То есть среди отечественных «элит» замечаем такой уровень отношений, который обычно не афишируется в кайдашевых семьях украинских сел. А среди политиков почему-то это считается не только приемлемым, но и к тому же - признаком креативности...
Хотя, как говорят, все это - условности. Я почему-то не поверю, что в контексте своих проблем рядовой американец или немец просыпается с мыслью об Украине. Как, впрочем, и поляк, у которого и без того своих забот - полон рот. Поэтому вполне возможно и даже точно, что все эти вопли о падении престижа страны, инспирированы самими же крикунами - скорее, для домашнего пользования, для продолжения ссоры на меже, где груша давно засохла.
Как по мне, значительно серьезнее факт, что власть становится объектом насмешек для собственного народа. Учитывая традиционную нелюбовь нашей общественности к любым чиновникам (она тянется еще со времен подневольных), пренебрежительное отношение к различного рода институтам имеет своим следствием ощущения вседозволенности и легкомыслия. Я почему-то убежден, что все наши катастрофы, взрывы, войны и другие неприятности до определенной степени являются результатом не столько прогнивших труб, ржавых газовых вентилей, допотопных БТРов, вороватых подстаршин, а убеждением тех, кто отвечает за то или иное, что все можно порешать, помазав руку очередного контроллера.
Как я понимаю, вся система власти в Украине настроилась на самоуничтожение. Это плохо? Не факт. То, что жить среди хаоса и неопределенности не слишком комфортно, - лишь одна сторона дела. Другая - гораздо оптимистичней. Мы становимся свидетелями того, как когда-то хорошо налаженный механизм дает сбои, дышит на ладан, а, следовательно, когда-то самоликвидируется, как герои фантастического боевика. И реформы, о которых не устают нам говорить вот уже два десятилетия, станут последствия не усилий ораторов, а результатом логического процесса развития общества . Действительно, безвыходное положение таит в себе йоту надежды, что оно не продлится долго.
Как хорошо, что увлекшись этой игрой, у ныне всесильных нет времени на то, чтобы заметить начало своего же конца.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment