Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Балансування над прірвою

Originally posted by ihorhulyk at Балансування над прірвою
1
Учора генсек НАТО відвідав Київ. В Україні ще й не встигли перетравити заяв Андерса Фог Расмуссена, а от у світі заговорили про балансування над прірвою, подальше нагнітання стосунків між Росією та США. Певна річ, іншого й очікувати було не варто, позаяк Кремль і надалі переконаний, що коли там стрижуть нігті, в Україні рубають пальці.
Та проблема, однак, не в смакових оцінках. Вона сидить значно глибше, а вибухнувши може спричинити геть протилежні враження, ба навіть певний розпач Кремля. Природна м’якість Обами – позірно заспокійлива і миротворча, однак навряд чи російські чиновники (здебільшого, спецслужбовці) вміють ефективно упоратися з феноменом «м’якої сили”. Те, що саме Обама-демократ заговорив про потребу порятунку «світопорядку», наштовхує на не надто звичні алюзії з ідеєю горбачовської «перестройкі», активно підтриманої республіканцем Рейґаном. Тільки Роналд Вілсон починав навпаки – до краю загостривши стосунки із «імперією зла» (його ж термін), він відтак спровокував Міхаїла Ґорбачова на руйнацію Берлінського муру. Це йому належать слова, сказані під цією стіною, але «не до стіни»: «Пане Ґорбачов, відчиніть цю браму! Пане Ґорбачов, зруйнуйте цей мур!».
Обама взявся за інший край проблеми. Він хотів порозумітися із росіянами на мові демократів, він прагнув знайти з ними точки дотику. Але, не знайшовши порозуміння, він натиснув на ці точки. І замість деструкції стіни його завданням стане спорудження нової.
Тому, на мою думку, не варто казати про «балансовий постскриптум». Радше, слід поміркувати над продовженням курсу, який адміністрація Обами не випадково проклала через український терен.
Саме тут, на стику Євросоюзу і Раші, має постати, за задумом Америки й НАТО, нова стіна, й українці, виснажені боротьбою спочатку проти власного диктатора (правда, і його важко назвати «власним», адже ніхто й не сумнівався, хто смикає за ниточки Януковича), а відтак і відвертою конфронтацією з Москвою, з тероризмом, - не проти такої перспективи. Мені іноді видається, що мине ще трохи часу, і ми погоджуватимемося на все, аби лиш покласти край кровопролиттю і непевності. Але це «все» аж ніяк не означатиме повернення до СССР чи нового формату імперії. Ба більше, навряд чи ми дамо згоду на подальший статус «сірої зони» (навіть якщо того дуже бажатимуть політики по обидва боки фронту), позаяк донбаський конфлікт переконав нас у тому, що «хата скраю» палає першою.
Якщо «доктрина Рейґана» увінчалася поваленням Берлінського муру, перемогою польської «Солідарності» і врешті – розвалом СРСР, то «доктрина Обами», хай там як її не оцінюють зараз, у недалекому майбутньому цілком може зруйнувати саме «ерефію». Тепер мова не йтиме про змагання ресурсу (порівнювати США і Росію геть некоректно), тепер воно перейшло у гарячу фазу. Чи здатні на такий формат чинні московські лідери, – питання. Принаймні, вони, за звичкою, наразі перекладають проблеми, згенеровані власною недолугістю, на російський народ (див. указ ВВХ про обмеження імпорту). Так було завжди, пише Алєксандр Подрабінек: «Тепер Росії оголосив голодування нелегітимний президент країни. Він таким робом повідомляє Заходу, що країна може хоч спухнути від голоду, а він своєї політики не мінятиме. І це не порожні слова і не перебільшення. Нелюди путінского гарту легко знищували мільйони людей під час колективізації і Голодомору, у масових репресіях, спалювали у топках воєнних битв».
Злість від фіаско на зовнішньополітичному векторі трансформується у ВВХ у у тотальну злобу проти всіх, проти росіян серед інших. Філософія убивці не потребує коментарів. Вона потребує гамівної сорочки, аби він, принаймні, не нашкодив тим, хто поруч. Або кулі…
Ігор Гулик. Ілюстрація: liveinternet.ru
Балансирование над пропастью
Вчера генсек НАТО посетил Киев. В Украине еще и не успели переварить заявлений Андерса Фог Расмуссена, а вот в мире заговорили обалансированиинад пропастью, дальнейшем нагнетании отношений между Россией и США. Конечно, другого и ожидать не стоило, поскольку Кремль и в дальнейшем уверен, что когда там стригут ногти, в Украине рубят пальцы.
Но проблема, однако, не во вкусовых оценках. Она сидит значительно глубже, а взорвавшись, может вызвать совершенно противоположные впечатления, даже определенное отчаяние Кремля. Естественная мягкость Обамы - внешне успокаивающая и миротворческая, однако вряд ли российские чиновники (в основном спецслужбисты) умеют эффективно справиться с феноменом «мягкой силы". То, что именно Обама-демократ заговорил о необходимости спасения «миропорядка», наталкивает на не слишком привычные аллюзии с идеей горбачевской «перестройки», активно поддержанной республиканцем Рейганом. Только Роналд Уилсон начинал наоборот - обострив до нельзя отношения с «империей зла» (его же термин), он затем спровоцировал Михаила Горбачева на разрушение Берлинской стены. Это ему принадлежат слова, сказанные под этой стеной, но «не к стене»: «Господин Горбачев, откройте эти врата! Господин Горбачев, разрушьте эту стену!».
Обама взялся за другой конец проблемы. Он хотел объясниться с россиянами на языке демократов, он стремился найти с ними точки соприкосновения. Но, не найдя понимания, он нажал на эти точки. И вместо деструкции стены его задачей станет строительство новой.
Поэтому, по моему мнению, не стоит говорить о «балансовом постскриптуме». Скорее, следует подумать над продолжением курса, который администрация Обамы не случайно проложила через украинскую землю.
Именно здесь, на стыке Евросоюза и Раши, должна появиться, по замыслу Америки и НАТО, новая стена, и украинцы, истощенные борьбой сначала против собственного диктатора (правда, и его трудно назвать «собственным», ведь никто и не сомневался, кто дергает за ниточки Януковича), а затем и откровенной конфронтацией с Москвой, войной с терроризмом, - не против такой перспективы. Мне иногда кажется, что пройдет еще немного времени, и мы будем согласны на все, лишь бы положить конец кровопролитию и неуверенности. Но это «все» отнюдь не означает возврата к СССР или новому формату империи. Более того, вряд ли мы дадим согласие на дальнейшее пребывание в статусе «серой зоны» (даже если этого очень захотят политики по обе стороны фронта), поскольку донбасский конфликт убедил нас в том, что «хата с краю» пылает первой.
Если «доктрина Рейгана» увенчалась свержением Берлинской стены, победой польской «Солидарности» и в конце - развалом СССР, то «доктрина Обамы», как бы там ее не оценивали сейчас, в недалеком будущем вполне может разрушить именно «эрэфию». Теперь речь не будет идти о соревнованиях ресурса (сравнение США и Россию совсем некорректны), теперь противостояние перешло в горячую фазу. Способны ли на такой формат действующие московские лидеры, - вопрос. По крайней мере, они, по привычке, пока переводят проблемы, генерированные собственной недальновидностью, на русский народ (см. указ ВВХ об ограничении импорта). Так было всегда, пишет Александр Подрабинек: «Теперь России объявил голодовку нелегитимный президент страны. Таким образом он сообщает Запада, что страна может хоть опухнуть от голода, а он своей политики не будет менять. И это не пустые слова и не преувеличение. Нелюди путинской закалки легко уничтожали миллионы людей во время коллективизации и Голодомора, в массовых репрессиях, сжигали в топках военных сражений».
Злость от фиаско на внешнеполитическом векторе трансформируется для ВВХ в тотальную злобу против всех, против русских среди других. Философия убийцы не требует комментариев. Она нуждается в смирительной рубашке, чтобы он хотя бы не навредил тем, кто рядом. Или в пуле...
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments