Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Майже у точку: Глейвіц’2014

Originally posted by ihorhulyk at Майже у точку: Глейвіц’2014
1
Пишу ці рядки після учорашньої ноти, врученої повіреному у справах України в Москві відомством Лаврова. Відомо, що недільного ранку фугасними снарядами було обстріляно Донецьк Ростовської області. Вогонь вівся, кажуть, з боку українського кордону. Хто стріляв – невідомо. Відомо тільки, що від артнальоту загинув мешканець цього російського міста, двох серйозно поранено.
Лавровські підлеглі формально виконали свій обов’язок, пригрозивши українській стороні «жорстку відповідь» на «черговий агресивний акт». Формальність полягає у тому, що, звісно, емзеесівських клерків мало цікавлять дрібниці, у яких, власне, й ховається нечистий.
Хто стріляв? Піди і з’ясуй. Після низки інцидентів, а особливо, - після загибелі під Зеленопіллям 23 українських вояків (Гради, нагадаю, стріляли з боку російського кордону), шукати жорстокої правди війни не доводиться. Зате варто таки поцікавитися, хто розв’язав цю брудну кампанію на українському Донбасі, хто постачає туди гроші, новітню техніку, «диких гусей» зі «всєя Русі»? Відповіді частково можуть знайти відвідувачі виставки, розгорнутої у Києві зусиллями українських спецслужб.
А ось із креативом у московських штабістів явний прокол. Могли б погортати підручники історії, зазирнути у свою ж таки російську «Википедию», аби уникнути прозорих алюзій. Цілком схожим до донецького інциденту чином 75 років тому розгортався сюжет гейдріховського плану «Консерва» з усесвітньо відомим «Глейвіцьким інцидентом». Тоді німці імітували напад поляків на німецьку радіостанцію, використавши як докази спротиву вояків вермахту трупи концтабірних в'язнів, заздалегідь убитих ін’єкціями з отрутою, а також проголошене в ефірі звернення «польських окупантів». Далі все було справою техніки, дипломатії і пропаганди. Виступ Гітлера у рейхстазі, ноти протестів у всі можливі та неможливі дипустанови, полум’яні спічі, написані «талановитим», за оцінками ВВХ, Йозефом Геббельсом.
Саме з цієї провокації ведуть відлік початку Другої світової війни.
Схоже, Кремль зважився будувати подальшу стратегію розв’язання Третьої за глейвіцькими лекалами. "Єдиний спосіб - боротися з цим, як цивілізовані країни, США, Євросоюз. Треба використовувати точкову зброю, в тому числі і як Ізраїль, щоб знищити тих, хто цей фугас (в російський Донецьк) запустив", - заявив учора віце-спікер Ради Федерації Госдуми РФ Євгєній Бушмін.
Нічого дивного: «Народжений у нацистській країні, вигодуваний пропагандою нацизму, - цей покидьок (росіянин - Авт.) ніколи не стане Людиною. В його країни немає друзів - або холуї, або вороги. Його країна здатна тільки погрожувати, принижувати і вбивати. І за збереження цього статусу Рассєєй простий кацап готовий офірувати власне життя, життя своїх батьків та дітей, якістю життя власного народу. Воістину: кацапи – звірі», - писав Алєксандр Солженіцин, марно намагаючись відтак «обустроїть Рассєю».
Ідеологія російського нацизму знайшла своє утілення у діяльності одного із чільників «Ізборскаго клуба» (фактично найнаближенішого до ВВХ кола інтелектуалів-нацистів), письменника Алєксандра Проханова. «Хай навіть фашизм буде, бо якщо можна збудувати велику Російську державу ціною фашизму, я б на таке пішов. Фашизм можна буде подолати з часом – лише була б збудована держава».
Якщо кремлівські стратеги готували обстріл російського Донецька як аргумент для зустрічі Путіна з Меркель в Ріо, то, мушу сказати, це дуже ризикована гра. Довести, що вогонь навмисно вели українські військові, а не розлючені «зрадою» Москви бородаї з гіркіними чи якісь інші «чечени», буде важко. А ось пояснити перебування цілих колон новітніх російських танків Т-90 на теренах українського Луганська може будь-який обиватель з відеокамерою. Зрештою, YouTube кишить такими сюжетами.Я гадаю, справа тут не у хитросплетіннях політики. Радше «Глейвіцький інцидент-2» є симптомом неспроможності ініціаторів донбаської бійні керувати процесом. Молох війни розбудили, й укоськати його тепер – справа майже безнадійна. Питання тільки – на чиїх теренах він збиратиме своє жахливе жниво.
Ігор Гулик Ілюстрація: ttolk.ru

Почти в точку: Глейвиц'2014
Пишу эти строки после вчерашней ноты, врученной поверенному в делах Украины в Москве ведомством Лаврова. Известно, что воскресным утром фугасными снарядами был обстрелян Донецк Ростовской области. Огонь велся, говорят, со стороны украинской границы. Кто стрелял - неизвестно. Известно только, что от артналета погиб житель этого российского города, двое серьезно ранены.
Лавровские подчиненные формально выполнили свой долг, пригрозив украинской стороне «жестким ответом» на «очередной агрессивный акт». Формальность заключается в том, что, конечно, мидовских клерков мало интересуют мелочи, в которых, собственно, и прячется дьявол.
Кто стрелял? Пойди и выясни. После ряда инцидентов, а особенно - после гибели в Зеленополье 23 украинских воинов (Грады, напомню, стреляли со стороны российской границы), искать жестокой правды войны не приходится. Зато стоит все-таки поинтересоваться, кто начал эту грязную кампанию на украинском Донбассе, кто поставляет туда деньги, новую технику, «диких гусей» со «всея Руси»? Ответы частично могут найти посетители выставки, развернутой в Киеве усилиями украинских спецслужб.
А вот с креативом в московских штабистов явный прокол. Могли бы полистать учебники истории, заглянуть в свою же русскую «Википедию», чтобы избежать прозрачных аллюзий. Вполне похоже на донецкого инцидента образом 75 лет назад разворачивался сюжет гейдриховського плана «Консерва» со всемирно известным «Глейвицким инцидентом». Тогда немцы имитировали нападение поляков на немецкую радиостанцию​​, использовав в качестве доказательства сопротивления воинов вермахта трупы заранее убитых инъекциями с ядом узников концлагерей, а также выпущенное в эфир обращение «польских оккупантов». Дальше все было делом техники, дипломатии и пропаганды. Выступление Гитлера в рейхстаге, ноты протеста во все возможные и невозможные диппредставительства, пламенные спичи, написанные «талантливым», по оценкам ВВХ, Йозефом Геббельсом.
Именно с этой провокации ведут отсчет начала Второй мировой войны.
Похоже, Кремль решился строить дальнейшую стратегию начала Третьей по глейвицькимы лекалам. "Единственный способ - бороться с этим, как цивилизованные страны, США, Евросоюз. Нужно использовать точечное оружие, в том числе и как Израиль, для того, чтобы уничтожить тех, кто этот фугас (в российский Донецк) запустил", - заявил вчера вице-спикер Совета Федерации Госдумы РФ Евгєний Бушмин.
Ничего удивительного: «Рожденный в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот подонок (русский - Авт.) никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей простой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери», - писал Александр Солженицын, тщетно пытаясь таким образом «обустроить Рассею».
Идеология российского нацизма нашла свое воплощение в деятельности одного из руководителей «Изборского клуба» (фактически самого приближенного к ВВХ круга интеллектуалов-нацистов), писателя Александра Проханова. «Пусть даже фашизм будет, потому что если можно построить большую Российское государство цене фашизма, я бы на такое пошел. Фашизм можно преодолеть со временем - только была бы построена государство».
Если кремлевские стратеги готовили обстрел российского Донецка как аргумент для встречи Путина и Меркель в Рио, то, должен сказать, это очень рискованная игра. Доказать, что огонь намеренно вели украинские военные, а не разъяренные «предательством» Москвы бородаи с гиркиными или какие-то другие «чечены», будет трудно. А вот объяснить пребывания целых колонн новейших российских танков Т-90 на территории украинского Луганска может любой обыватель с видеокамерой. Впрочем, YouTube кишит такими сюжетами.Я думаю, дело здесь не в хитросплетениях политики. Скорее «глейвицький инцидент-2» является симптомом неспособности инициаторов донбасской бойни управлять процессом. Молох войны разбудили, и укротить его теперь - дело почти безнадежное. Вопрос только - на чьих территориях он будет собирать свою ужасную жатву.
Игорь Гулык Илюстрация: ttolk.ru
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment