Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

До питання про анафему

Originally posted by ihorhulyk at До питання про анафему
1
Ілюстрація: sadalskij.livejournal.com

Особисто мене не здивувала відмова Кіріла Гундяєва приїхати на похорон почившого у Бозі блаженнішого митрополита Володимира. І справа тут не у побоюваннях щодо безпеки патріарха РПЦ. Як на мене, присутність Гундяєва була б надто цинічною і фактично трактувалася багатьма як візит ката на відспівування жертви. Особливо у світлі фактів, на які пролилося світло останнім часом, явивши українському суспільству образ направду великомученика-патріота, яким був Володимир Сабодан.
Я навіть думаю собі, що якби події розвивалися незбагненно непередбачуваним чином, і першосвященик УПЦ-МП ще зміг бодай трішки пожити серед нас з вами, то він цілком реально ризикував повторити долю Філарета і бути анафемованим за непослух знавцями «канону» із Загорска.
…Розкажу вам трохи давню історію, яка сягає часів, коли Гундяєв керував відділом зовнішніх відносин РПЦ. 2006-го, перебуваючи у Лондоні, він зважився нарешті обговорити проблему, яка кілька століть муляє багатьом українцям. Йшлося про скасування анафеми гетьманові Мазепі. Не заперечуючи такого повороту подій, високодостойник з Москви все ж посіяв сумніви: "Наразі така анафема залишається на Мазепі. Доки існує така історіософія – існує й анафема".
Від священиків, як, зрештою, й від дипломатів, ніколи не почуєш доконечно оформленої думки. Тоді митрополит Кіріл казав про "таку анафему, таку історіософію", передбачаючи, мабуть, існування й іншої. Власне, у тіні займенника приховано апологію певної концепції. Якщо про це мовив ієрарх РПЦ, то, вочевидь, йшлося саме про інтерес Московського патріархату, про історіософію Загорска, присмачену, чи то пак – модернізовану ідеями "рускаго міра". А вона, наскільки відомо, не передбачає жодної автокефалії, жодного непослуху на придуманих самою ж РПЦ «канонічних територіях». Тому й прижиттєва «упертість» Володимира була кісткою в горлі кремлівським «історіософам».
Можемо дискутувати, наскільки проблематичною є для нинішнього українського суспільства Мазепова анафема. Виглядає на те, що вона більше пече сусідам, позаяк загал в Україні більш-менш застановився у поглядах на поведінку своїх історичних персонажів. Як на мене, набагато актуальнішою для громадян є акурат потрактування проблеми моральності нинішніх політичних фігур, "історіософія" поведінки сучасників, наділених владою і повноваженнями, і те, хто укладає цю "історіософію".
Залаштункові вчинки відомих осіб стали звичним явищем, і це спотворює нормальне людське сприйняття, притуплюючи здатність загалу до оцінки обраних ним. Креатив у будь-якому розумінні, – негативний він чи позитивний, – подається як рекламний продукт з усіма атрибутами і спробуйно-но визначити, де якісна річ, а де – вміло подана туфта. Продуцентами "анафем" стають, зазвичай, ідеологічні супротивники, але це зовсім не означає, що, приміром, на бізнесовому полі вони не знаходять порозуміння, ба більше є співзасновниками якоїсь з фірм.
Політикам властиво витворювати собі подвійні, а то й кількакратні іміджі. Вони є запорукою тривалого перебування на поверхні суспільного інтересу, значно розширюють поле для маневру, зміцнюють ілюзію всесутності і всезнайства. Багатополюсний світ вимагає такої ж множинності зв'язків від тих, хто взявся бодай якось впливати на процеси у ньому. І коли владці раптово зривають маски, натомість лаштують нові, необізнана спільнота лише розводить руками, намагаючись втямити, чи існують взагалі сталі константи, чи, може, наступної миті слід очікувати падіння неба. Оскільки, принаймні, досі цього не сталося, то й розмова про абсолютність анафем є недоречною. Бо услід за черговим прокляттям цілком несподівано можемо почути панегірики во славу.
Ігор Гулик
К вопросу об анафеме
Лично меня не удивил отказ Кирилла Гундяева приехать на похороны почившего в Бозе Блаженнейшего митрополита Владимира. И дело здесь не в заботе о безопасности патриарха РПЦ. Как по мне, присутствие Гундяева было бы слишком циничным и фактически трактуемым многими как визит палача на отпевание жертвы. Особенно в свете фактов, на которые пролился свет в последнее время, явив украинскому обществу образ действительно великомученика-патриота, каким был Владимир Сабодан.
Я даже думаю, что если бы события развивались непостижимо непредсказуемым образом, и первосвященник УПЦ МП еще смог бы немного пожить среди нас с вами, то он вполне реально рисковал повторить судьбу Филарета и быть анафемованным за непослушание знатоками «канона» с Загорска.
...Расскажу вам немного давнюю историю, которая уходит во времена, когда Гундяев руководил отделом внешних отношений РПЦ. В 2006 году, находясь в Лондоне, он решился наконец обсудить проблему, которая несколько веков болела многим украинцам. Речь шла об отмене анафемы гетману Мазепе. Не отрицая такого поворота событий, високий церковный сановник из Москвы все же посеял сомнения: "Сейчас такая анафема остается на Мазепе. Пока существует такая историософия - существует и анафема".
От священников, как, впрочем, и от дипломатов, никогда не услышишь точно оформленной мысли. Тогда митрополит Кирилл говорил о "такой ​​анафеме, такой ​​историософии", предполагая, видимо, существование и другой. Собственно, в тени этого местоимения скрыто апологию определенной концепции. Если об этом сказал иерарх РПЦ, то, очевидно, речь шла именно об интересе Московского патриархата, об историософии Загорска, сдобренной, то бишь - модернизированной идеями "Русского мира". А она, насколько известно, не предусматривает никакой автокефалии, ни непослушания на придуманных самой же РПЦ «канонических территориях». Поэтому и прижизненное «упрямство» Владимира было костью в горле кремлевским «историософам».
Мы можем дискутировать, насколько проблематичной является для нынешнего украинского общества Мазепова анафема. Похоже, что она больше печет соседям, поскольку общество в Украине более-менее определилось во взглядах на поведение своих исторических персонажей. Как по мне, намного актуальнее для граждан является аккурат трактовка проблемы нравственности нынешних политических фигур, "историософия" поведения современников, облеченных властью и полномочиями, и то, кто пишет эту "историософию".
Закулисные поступки известных лиц стали обычным явлением, и это искажает нормальное человеческое восприятие, притупляя способность общества к оценке избранных им. Креатив в любом смысле, - отрицательный он или положительный, - подается как рекламный продукт со всеми атрибутами и попробуй-ка определить, где качественная вещь, а где - умело поданная туфта. Продуцентами "анафем" становятся, как правило, идеологические противники, но это вовсе не означает, что, например, на бизнес-поле они не находят понимания, или являются даже соучредителями какой-то из фирм.
Политикам свойственно творить себе двойные, а то и несколькократные имиджи. Это - своеобразный залог длительного пребывания на поверхности общественного интереса, они значительно расширяют поле для маневра, укрепляют иллюзию всесутности и всезнайства. Многополюсный мир требует такой же множественности связей от тех, кто взялся хоть как-то влиять на процессы в нем. И когда властьимущие внезапно срывают маски, и вместо старых напяливают новые, неосведомленное общество только разводит руками, пытаясь понять, существуют ли вообще стали константы, или, может, в следующий миг следует ожидать падения неба. Поскольку, по крайней мере, до сих пор этого не произошло, то и разговор об абсолютности анафем неуместен. Потому что вслед за очередным проклятием совершенно неожиданно можем услышать панегирики во славу.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments