Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Повернення привидів

Originally posted by ihorhulyk at Повернення привидів
Роздуми під завісу сумнівного перемир’я
1
Ілюстрація: anekdot.ru

Згаяний час і втрачена військова ініціатива, - саме такими оцінками рясніють газетні шпальти, інтернет та соціальні мережі. І важко не погодитися з ними, позаяк нічого, окрім ілюзій, що пішли з димом зруйнованих терористами блок-постів АТО, крім ще кількох втрачених життів українських воїнів, розхвалене офіціозом перемир’я не дало.
Ба більше, - недовіра до влади, яка аж ніяк не може вимірюватися відсотками на позачергових президентських виборах, бо це були радше вибори розпачу, ніж надії, - лише загострилася до краю, і тепер варто найнесуттєвішого подразника, аби пристрасті знову вихлюпнулися на вулицю. Минули часи, коли будь-яке криве слово на адресу гаранта чи військового керівництва сприймалося ледь не за зраду. На тлі перемовин із терористами за участі вельми скомпрометованих осіб, яких українці вже давно списали в архів, ці «критикани» виглядають майже провидцями. Все майже за Грицаком, якого цитує Мартин Поллак: «Наша біда в тому, що “позавчорашніх” політиків замінили лише на “вчорашніх”... А “сьогоднішніх” політиків країна все ще чекає».
Мені дорікнуть, що, мовляв, знято напругу, Путін відкликав у Держдумі своє право на введення військ у неспокійні регіони. Як-не-як, зі скрипом, але ворогуючі табори почали спілкуватися між собою, хай крізь зуби,та все ж... По-моєму, саме Москва найбільше скористала із тимчасового затишшя, бо, у принципі, вона тепер має чимало аргументів для повторення випробуваного сценарію. Він полягає в тому, що Кремль знає достеменно: гіркіни, бородаї, пономарьови та іже з ними зброї не складуть, навіть тоді, коли замість «Градів» та іншого мілітарного реманенту українска армія привезе їм на гастролі «ОЕ». "Не важко здогадатися, що навіть якщо мирний план президента Порошенка приймуть «нові еліти» Донбасу, то все одно залишиться чимало груп «псів війни», котрі при неофіційній підтримці Кремля будуть вести терористично-саботажну діяльність, як-то вибухи на газопроводах, залізниці, підприємствах тощо" (Володимир Павлів). Це закономірна поведінка осіб із закривавленими руками, бо у випадку роззброєння їх однак чекатиме в’язниця. Їхній спротив, можливо, набуде іншого формату, можливо, переросте у партизанщину, якою вони інфікують не тільки Донбас, але й прилеглі території. А «русскоязичноє насєлєніє» й надалі волатиме про потребу спокою і миру. Тоді найліпшим варіантом Путіна-пацифіста стане пропозиція запровадження російських «блакитних шоломів» із георгіївськими стрічечками на рукавах. Що таке російський миротворчий контигент добре знають мешканці Південної Осетії і Придністров’я. Від них Бог милував боснійців, бо після єльцинського марш-кидка ПДВ на летовище Пріштіни НАТО зреагувало блискавично.
Безумовно, мир потрібен, як повітря, як ковток води для розшарпаного пристрастями українського суспільства. Він, зрештою, потрібен і для влади, якщо вона всерйоз налаштована на реформи, зокрема конституційну, адміністративну, бюджетну. Пауза на Сході (хоча після фронтових вісток її лише умовно можна назвати паузою), можливо, й справді зруйнувала плани РФ учергове зірвати підписання повноцінної угоди про Асоціацію України з ЄС. Але, погодьтеся, навіть смак цієї великої, без сумніву, події буде дещо іншим, як того бажалося...
Та я міркую про інше. Про те, як Україна почуватиметься «європейською», беручи у перемовники бандитів і зрадників, людей із заплямованими кредитними історіями і не менш брудними проектами майбутнього? Чи толерується Європою надмірна гнучкість хребтів, безпринципність і неперебірливість засобів? (Хоча... Після учорашньої пропозиції фрау Меркель офіційно включити Медведчука до складу Тристоронньої групи перемовників не дивуюся вже нічому). Недаремно Роман Малко з "Українського тижня" назвав Порошенка "майстром політичної реінкарнації". Утім, що Порошенко? Якщо вірити Несторові Шуфричу, "добро" на участь "сірого кардинала" Кучми у переговорах ще задовго до інавгурації чинного президента дав його попередник, права рука Тимошенко Олександр Турчинов. Ворон воронові?..
Чи, зрештою, про такий розвиток подій думалося на Майдані? Нам, гадаю, ні. Тим, хто одразу зважився скористати з результатів революції - знає лише Бог. І те, що вчинила київська влада, те, що вона сіла за один стіл із кримінальними злочинцями, зрадниками країни, я особисто трактую як спробу вкрасти у нас мрію. А без неї – ми голі перед сильним противником, без мрії говорити про роззброєння можна тільки стосовно українців.
Колись Андре Мальро написав золоті слова «Хто не має відваги до мрій – не матиме сили до битви». Поки ми мали її на Майдані, ми були звитяжцями. Тепер, коли нас втягнули у бруд політичних інтриг, ми ризикуємо повернутися на круги своя – у сірий побут зневіреного і затюканого обставинами обивателя.
Ігор Гулик
Возвращение призраков
Мысли под занавес сомнительного перемирия
Потерянное время и утраченная военная инициатива, - именно такими оценками пестрят газетные полосы, интернет и социальные сети. И трудно не согласиться с ними, поскольку ничего, кроме иллюзий, что ушли с дымом разрушенных террористами блокпостов АТО, кроме еще нескольких потерянных жизней украинских воинов, хваленое официозом перемирие не дало.
Более того, - недоверие к власти, которое не может измеряться только процентами на внеочередных президентских выборах, потому что это были скорее выборы отчаяния, чем надежды, - только накалилось до предела, и теперь хватит мельчайшего раздражителя, чтобы страсти снова выплеснулись на улицу. Прошли времена, когда любое кривое слово в адрес гаранта или военного руководства воспринималось чуть ли не как измена. На фоне переговоров с террористами при участии весьма скомпрометированных лиц, давно списанных украинцами эти «критиканы» выглядят почти провидцами. Все почти как у Грицака, цитируемого Мартином Поллаком: «Наша беда в том, что “позавчерашних” политиков заменили только на “вчерашних”... А “сегодняшних” политиков страна все еще ждет».
Мне скажут, что, мол, снято напряжение, Путин отозвал в Госдуме свое право на введение войск в неспокойные регионы. Как-никак, со скрипом, но враждующие стороны начали общаться между собой, пусть сквозь зубы, но все же... По-моему, именно Москва больше всех воспользовалась с временного затишья, потому что, в принципе, она теперь немало аргументов для повторения испытанного сценария. Он заключается в том, что Кремль знает точно: гиркины, бородаи, пономаревы и иже с ними оружия не бросят, даже тогда, когда вместо «Градов» и другого вооруженного инвентаря украинская армия привезет им на гастроли «ОЭ». "Не трудно предположить, что даже если мирный план президента Порошенко примут «новые элиты» Донбасса, то все равно останется немало групп «псов войны», которые при неофициальной поддержке Кремля будут вести террористически-саботажную деятельность, например взрывы на газопроводах, железной дороге, предприятиях и т.п." (Владимир Павлив). Это закономерное поведение лиц с окровавленными руками, в случае разоружения их все равно будет ждать тюрьма. Их сопротивление, наверное, приобретет другой формат, возможно, перерастет в партизанщину, которой они инфицируют не только Донбасс, но и прилегающие территории. А «русскоязычное население» и дальше будет взывать о необходимости покоя и мира. Тогда лучшим вариантом для Путина-пацифиста станет предложение введения российских «голубых касок» из георгиевскими ленточками на рукавах. Что такое российский миротворческий контигент хорошо знают жители Южной Осетии и Приднестровья. От них Бог миловал боснийцев, потому что после ельцинского марш-броска ВДВ на аэродром Приштины НАТО среагировало молниеносно.
Безусловно, мир нужен, как воздух, как глоток воды для задерганного страстями украинского общества. Он, в конце концов, нужен и для власти, если она всерьез настроена на реформы, в частности конституционную, административную, бюджетную. Пауза на Востоке (хотя после вестей с фронта ее лишь условно можно назвать паузой), возможно, действительно разрушила планы РФ в очередной раз сорвать подписание полноценного соглашения об ассоциации Украины с ЕС. Но, согласитесь, даже вкус этого исторического, без сомнения, события будет несколько иным, как того хотелось...
Но я думаю о другом. О том, как Украина будет чувствовать себя «европейской», принимая в переговорщики бандитов и предателей, людей с запятнанными кредитными историями и не менее грязными проектами будущего? Уважает ли Европа чрезмерную гибкость хребтов, беспринципность и неразборчивость в средствах? (Хотя... После вчерашнего предложения фрау Меркель официально включить Медведчука в состав Трехсторонней группы переговорщиков не удивляюсь уже ничему). Недаром Роман Малко из "Українського тижня" назвал Порошенко "мастером политической реинкарнации". Впрочем, что Порошенко? Если верить Нестору Шуфричу, "добро" на участие "серого кардинала" Кучмы в переговорах еще задолго до инаугурации действующего президента дал его предшественник, правая рука Тимошенко Александр Турчинов. Ворон ворону?..
Но разве о таком развитии событий думалось на Майдане? Нам, думаю, нет. Тем, кто сразу решил воспользоваться революцией, - Бог знает. И то, что сделала киевская власть, то, что она села за один стол с уголовниками, предателями страны, я лично рассматриваю как попытку украсть у нас мечту. А без нее - мы голые перед сильным противником, без мечты говорить о разоружении можно только в отношении украинцев.
Когда-то Андре Мальро написал золотые слова: «Кто не имеет смелости к мечте - будет бессильным для битвы». Пока мы имели ее на Майдане, мы были победителями. Теперь, когда нас втянули в грязь политических интриг, мы рискуем вернуться на круги своя - в серый быт отчаявшегося и затюканного обстоятельствами обывателя.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments