Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Табу на слова

Originally posted by ihorhulyk at Табу на слова
1
Ілюстрація: anekdot.ru

Все ж даремно ми відмовилися брати приклад з Росії. Давня чудова ідея тодішнього секретаря Громадської палати тамтешньої Державної думи академіка Євгенія Вєліхова втілилася у законопроекті, який забороняє державним службовцям і… журналістам використовувати слова «долар» і «євро». Для злісних порушників табу передбачено великі штрафи.
Як на мене, то для нашої, української влади, також вартувало б придумати щось на кшталт переліку заборонених слів. Але позаяк закони в Україні наразі ухвалюються, як мокре горить, – саме життя народжує потрібні рішення.
Останнім часом владу чомусь заціпило у випадках, коли вкрай потрібно проартикулювати слова «державна цілісність України», «суверенітет», «унітарність», «державна мова». Заціпило настільки, що «повзучий» сепаратизм пішов на друге коло. АТО провадять теж споквола, отож Слов’янськ, Луганськ та Донецьк ледь не щодня знаходять послідовників у містах та містечках краю.
Влада фактично змовчала і під час візиту Путіна до Криму, вдала глухо-німу у у ситуації, коли нерви не витримали навіть у фрау Меркель. Спроби в.о. президента та прем’єра перевести стрілки на «політиканство певних політичних сил», скидалися радше на мову жестів, аніж на аргументовану позицію державних мужів.
Втім, хіба важко вловити спадкоємність традиції? Київ мовчав здавна, ще відколи російський десант влаштовував у Криму античеченські навчання, Києву заціпило, коли росіяни штурмом брали українські гідрографічні споруди… Табу на слова, причому упродовж 23-х років незалежності?
Гаразд, міркую, а все таки, як оминають слова «долар» і «євро» московські чиновники? Ну, не послуговуватися ж їм жаргонними «бабло», «бакси», «зелень»… Мабуть, вживають призабутий евфемізм «умовні одиниці».
А у нас, якщо табу на слова в устах влади стане недоброю традицією, то і її, владу, матимемо підстави вважати умовною. Хіба сягає юрисдикція київських структур «зон, вільних від АТО», всупереч основам нацбезпеки, на Донеччині? Умовність влади, хай навіть в умовах тимчасового безвладдя, – оскільки єдиним певним і легітимним її представником залишається ВР, а вона у нас, знано, клуб мастаків говорити про все і рівно ж про нічого, – виглядає вкрай тривожно. Напередодні президентських виборів країна зупинилася на порозі багатьох нез’ясованих проблем, найсерйознішою з яких є довіра до всіх владних інституцій.
Чи розпустить новий президент парламент і як швидко? Наскільки довго терпітиме нова влада серапатистсько-терористичну кліку ДНР? Як вирулюватиме із економічного колапсу?
Загал, зворохоблений перспективою «шокової терапії», – невчасної і абияк сформульованої, – на рівні тваринного інстинкту відчуває кризу «верхів». Владні середовища розірвані, виснажені тривалою боротьбою за сфери впливу, комунікативні канали «команди Майдану» зруйновано.
Передвиборче багатослів’я відлунює зловісною мовчанкою влади. А країна акурат потребує пояснень.
Ігор Гулик
Табу на слова
Все же зря мы отказались брать пример с России. Давняя замечательная идея тогдашнего секретаря Общественной палаты тамошней Государственной думы академика Евгения Велихова воплотилась в законопроекте, запрещающем государственным служащим и... журналистам использовать слова «доллар» и «евро». Для злостных нарушителей табу предусмотрены большие штрафы.
Как по мне, то для нашей, украинской власти, также стоило бы придумать что-то вроде перечня запрещенных слов. Но поскольку законы в Украине сейчас принимаются, как мокрое горит, - сама жизнь рождает нужные решения.
В последнее время власть почему-то онемела в случаях, когда крайне необходимо проартикулировать слова «государственная целостность Украины», «суверенитет», «унитарность», «государственный язык». Онемела настолько, что «ползучий» сепаратизм пошел на второй круг. АТО осуществляют тоже кой-как, поэтому Славянск, Луганск и Донецк чуть ли не ежедневно находят последователей в городах и местечках края.
Власть фактически промолчала и во время визита Путина в Крым, прикинулась глухо-немой в в ситуации, когда нервы не выдержали даже у фрау Меркель. Попытки и.о. президента и премьера перевести стрелки на «политиканство определенных политических сил» походили скорее на язык жестов, чем на аргументированную позицию государственных мужей.
Впрочем, разве трудно уловить преемственность традиции? Киев молчал издавна, еще с тех пор, как российский десант устраивал в Крыму античеченские учения, Киев онемел, когда русские штурмом брали украинские гидрографические сооружения... Табу на слова, причем все 23 года независимости?
Но все-таки, как обходятся без слов «доллар» и «евро» московские чиновники? Ну, не пользоваться же им жаргонными «бабло», «баксы», «зелень»... Видимо, вспомнили подзабытый эвфемизм «условные единицы».
А у нас, если табу на слова в устах власти станет недоброй традицией, то и ее, власть, есть основания считать условной. Разве достигает юрисдикция киевских структур «зон, свободных от АТО», вопреки основам нацбезопасности, в Донецкой области? Условность власти, пусть даже в условиях временного безвластия, - поскольку единственным определенным и легитимным ее представителем остается ВР, а она у нас, признано, клуб мастаков говорить обо всем и ни о чем, - выглядит крайне тревожно. Накануне президентских выборов страна остановилась на пороге многих невыясненных проблем, самой серьезной из которых является доверие ко всем институтам.
Распустит ли новый президент парламент и как быстро? Насколько долго будет терпеть новая власть сепаратистско-террористическую клику ДНР, ЛугНР? Как будет вырулювать с экономического коллапса?
Общество, озабоченное перспективой «шоковой терапии», - несвоевременной и кое-как сформулированной, - на уровне животного инстинкта чувствует кризис «верхов». Властные круги разорваны, истощенные длительной борьбой за сферы влияния, коммуникативные каналы «команды Майдана» разрушено.
Предвыборное многословие компенсирует зловещее молчание власти. А страна аккурат требует пояснений.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments