Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Танці на трубі

Originally posted by ihorhulyk at Танці на трубі
259
Ілюстрація: nr2.ru

Росія образилася на Європу, а ще більше на Україну, хоча, власне кажучи, за логікою здорового глузду, мала б шукати причини у самій собі. Після успішного сафарі у Криму, після фактичної агресії у міста Південного Сходу, після погроз, що буцім то «некеровані» українці можуть зірвали постачання російського газу звиклій до комфорту Європі, шило почало вилазити з мішка. Кремлівська карта виявилася битою залізними аргументами Києва і Брюсселя. Зокрема, угодою зі Словаччиною про реверс. Але лише почасти. Бо на тлі войовничого нігілізму супроти міжнародних норм і правил у питанні енергоносіїв Путін виглядає… нечемним хлопчиськом, який накапостив у квартирі, а вину переклав на кота, що, з’ясовується, акурат тоді гуляв у дворі...
Але більше, ніж Росія, ображаються поодинокі українці, які з мудрими виразами облич просторікують щось про московське право, про залежність України та Європи від сибірських надр, про те, що продуктивні перемовини поміж Києвом та „білокам’яною” можливі лише після легітимізації українського режиму. Панове Львочкін, Бойко та Бородін лякають українців жахливими перспективами, унеможливити які можна, лише помирившись з Москвою. І ті ж панове, здається, запопадливо тиснуть руку «нелегітимним» в.о. президента та прем’єр-міністра.
Утім, „танець на трубі” для РФ, попри політичну складову, містить цілком економічні та фінансові па. Ніхто ні в Кремлі, ні в Україні не ставить перед собою запитання: а на чому, власне, базовані російські погрози. Що, може, знову перекриють вентиль? Тоді, звиняйте, треба визнати нечинним усі контаркти, будувати газогони не повз Україну, а бажано, до Китаю. Тоді слід вибиратися у міжнародні вояжі, перед тим виправивши не шенгенські візи, а папери у венесуельському посольстві. І цілоденно спалювати добутий газ, гріючи при цьому навколишню тайгу та місцевих аборигенів...
Європі бажано мати справу з конкурентноспроможним середовищем у країнах-постачальниках, і не тільки газу, але й усього іншого, що придатне для вжитку. У Москві ж ніяк не хочуть випускати з монопольних рук газові родовища, бо власне, завдяки їм тримається режим.
Європа хоче гарантованого транзиту. Але вона таким же чином (якщо не більше) готова вкладати великі гроші у диверсифікаційні проекти. Я вже не кажу про Америку, яка, видається, зробила неможливе, відкривши свої родовища, аби порятувати скрапленим газом із них Старий світ.
„Північні” та „Південні” потоки цікавлять не Брюссель, а купку перекуплених Кремлем німців, що люблять розповідати українцям про боротьбу з корупцією, а самі заплющують очі на „кумівство” колишніх канцлерів із газовим лобі. Зовсім недавно Gazeta Wyborcza опублікувала сенсаційне фото, яке варто почепити у залах, де останніми місяцями до поту на скронях розглядають розмаїті «санкції щодо путінського режиму». На ньому щасливий ювіляр, рафінований німецький соціал-демократ, екс-канцлер Шрьодер акурат у день запровадження якихось із цих «драконівських санкцій» гуляє своє 70-річчя у товаристві ВВП. У санкт-петербурзькому ресторані…
80D424C4-16CA-475B-9DA9-43D09A7675F9_w640_r1_s_cx17_cy4_cw55
…Поганому танцівнику завжди щось заважає. Росія, врешті, має погодитися з тим, що спільний європейський паркет передбачає певні правила і певну, якщо бажаєте, обов’язкову програму. Якщо є охота взяти участь у конкурсі тамтешніх танцівників, то, перш за все, варто змінити взуття: перевзутися з кирзових чобіт у щось більш пристойне.
Ігор Гулик
Танцы на трубе
Россия обиделась на Европу, а еще больше на Украинуу, хотя, собственно говоря, по логике здравого смысла, должна искать причины в самой себе. После успешного сафари в Крыму, после фактической агрессии в города Юго-Востока, после угроз, будто «неуправляемые» украинцы могут сорвать поставки российского газа привыкшей к комфорту Европе, шило начало вылезать из мешка. Кремлевская карта оказалась битой железными аргументами Киева и Брюсселя, в частности - договором со Словакией о реверсе. Битой, но отчасти. Потому что на фоне воинствующего нигилизма против международных норм и правил, в вопросе энергоносителей Путин выглядит... непослушным мальчишкой, который напакостил в квартире, а вину переложил на кота, который, как выяснилось, аккурат тогда гулял во дворе...
Но больше, чем Россия, обижаются некоторые украинцы, с мудрыми выражениями лиц разглагольствующие что-то о московском праве, о зависимости Украины и Европы от сибирских недр, о том, что продуктивные переговоры между Киевом и "белокаменной" возможны только после легитимизации украинской режима. Господа Левочкин, Бойко и Бородин пугают украинцев ужасными перспективами, избежать которые можно, только помирившись с Москвой. И те же господа, кажется, усердно жмут руку «нелегитимным» и.о. президента и премьер-министра.
Впрочем, "танец на трубе" для РФ, несмотря на политическую составляющую, содержит вполне экономические и финансовые па. Никто ни в Кремле, ни в Украине не ставит перед собой вопрос: а на чем, собственно, основанные российские угрозы. Что, может, снова перекроют вентиль? Тогда, извините, надо признать недействительными все контаркты, строить газопроводы не мимо Украины, а желательно, в Китай. Предварительно переговорив с Баку (!). Тогда следует выбираться в международные вояжи, выправляя не шенгенские визы, а бумаги в венесуэльском посольстве. И целыми днями сжигать добытый газ, грея при этом окружающую тайгу и местных аборигенов...
Европе желательно иметь дело с конкурентоспособной средой в странах-поставщиках, и не только газа, но и всего остального, пригодного к потреблению. В Москве никак не хотят выпускать из монопольных рук газовые месторождения, потому что собственно, благодаря им держится режим.
Европа хочет гарантированного транзита. Но она таким же образом (если не больше) готова вкладывать большие деньги в диверсификационные проекты. Я уже не говорю об Америке, которая, кажется, сделала невозможное, открыв свои месторождения, чтобы спасти сжиженным газом из них Старый свет.
"Северные" и "Южные" потоки интересуют не Брюссель, а кучку перекупленных Кремлем немцев, любящих рассказывать украинцам о борьбе с коррупцией, при этом плотно закрывая глаза на "кумовство" бывших канцлеров с газовым лобби. Совсем недавно Gazeta Wyborcza опубликовала сенсационное фото, которое стоит повесить в залах, где в последние месяцы до пота на висках рассматривают разнообразные «санкции в отношении путинского режима». На нем счастливый юбиляр, рафинированный немецкий социал-демократ, экс-канцлер Шредер аккурат в день введения очередных «драконовских санкций» гуляет свое 70-летие в обществе ВВП. В санкт-петербуржском ресторане...
80D424C4-16CA-475B-9DA9-43D09A7675F9_w640_r1_s_cx17_cy4_cw55
...Плохому танцору всегда что-то мешает. Россия, наконец, должен согласиться с тем, что общий европейский паркет предполагает определенные правила и определенную, если хотите, обязательную программу. Если есть охота поучаствовать в конкурсе здешних танцоров, то, прежде всего, стоит сменить обувь: переобуться с кирзовых сапог во что-то более приличное.
Игорь Гулык
Tags: колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 2 comments