Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Приватні відмінності

Originally posted by ihorhulyk at Приватні відмінності
Кілька штрихів до того, як «воює» Європа
18230
Ілюстрація: caricatura.ru
Коли мова точиться довкола того, чим відрізняється європейський спосіб мислення від, скажімо, постсовєтського, доцільно було б прочитати книгу Лінні Олсон „Збунтовані торі й пан Гітлер”. Наразі маємо лише одну згадку про неї у вітчизняних ЗМІ: інтернет-ресурс Західної аналітичної групи передрукував рецензію з Gazeta Wyborcza.
Так от, коли Велика Британія оголосила війну Гітлерові після його нападу на Польщу, – пише Лінні Олсон, – Лео Емері, один із найстаріших і найшанованіших парламентарів-торі умовляв британського міністра авіації, щоб королівська авіація (RAF) розбомбила Шварцвальд, де німці мали численні оборонні підприємства. "Чи Ви усвідомлюєте, що це приватна власність?", – вигукнув обурений міністр Вуд. У результаті до кінця війни у Польщі, та й ще довго після того, RAF бомбардував Німеччину тільки листівками, причому, як каже анекдот, стежачи, щоб скидати їх тільки врозсип, а не, боронь Боже пачками, бо пачка могла когось убити.
Коли російські війська завзято бомбардували справжніми боєзарядами грузинський порт Поті, вони не надто замислювалися над тим, що нищать приватну власність. Доки і причали цього чорноморського міста є приватною власністю одного з арабських шейхів. Командири, які віддавали наказ про руйнівні атаки, зрештою, не мали ю замислюватися над тонкощами світової економічної коньюнктури. Однак політичне керівництво Росії на чолі з головкомом-президентом мало б враховувати їх. Однак не зробило цього, не тільки через імперський синдром у мізках, а й через те, що крім нього у головах превалює совкове сприйняття дійсності, з її зневагою до приватності як основоположного постулату демократії. Зрештою, навіть зараз, коли санкції через Україну вдарили приватних осіб і бізнеси у самій Росії, хтось особливо переймається цим у Кремлі?
Зрештою, усе сказане стосується не тільки матеріальної царини. Проблема полягає у тому, що привид ІІІ Інтернаціоналу й досі бродить постсовєтським тереном, даючися взнаки щораз рідше, але щораз агресивніше. Дивакувате з відстані півтори тисячі кілометрів трактування історії адептами євразійства, які щораз то гучніше заявляють про себе не тільки на сторінках видань типу „Профиль”, але й у кремлівських коридорах, важко ув’язати з риторикою того ж таки Путіна.
Натомість британський дипломат Роберт Купер чудово охарактеризував європейську поставу до цієї проблеми: „Європейська Унія – це вічна історія того, як держави зцілюють свої фобії і дізнаються про те, що їхні міфи є не більше, ніж міфами. Британія воювала майже з усіма державами-членами ЄС. Та це залишилося у минулому. Найкращий спосіб впоратися зі своїм минулим – це розповісти про цього правду. Цей спосіб Фройд вважав найліпшим для подолання людських фобій”.
Ігор Гулик
Частные различия
Несколько штрихов к тому, как «воюет» Европа
Когда речь идет о том, чем отличается европейский образ мышления от, скажем, постсоветского, целесообразно было бы прочитать книгу Линни Олсон "Взбунтовавшихся тори и господин Гитлер". Сейчас есть только одно упоминание о ней в отечественных СМИ: интернет-ресурс Западной аналитической группы перепечатал рецензию с Gazeta Wyborcza.
Так вот, когда Великобритания объявила войну Гитлеру после его нападения на Польшу, - пишет Линни Олсон, - Лео Эмери, один из старейших и самых уважаемых парламентариев-тори уговаривал британского министра авиации, чтобы королевская авиация (RAF) разбомбила Шварцвальд, где работали многочисленные германские оборонные предприятия. "Осознаете ли Вы, что это частная собственность?", - сказал тогда возмущенный министр Вуд. В результате к концу войны в Польше, и еще долго после того, RAF бомбардировала Германию только листовками, причем, как в анекдоте, следя, чтобы летели они только врассыпную, а не, упаси Бог, пачками, потому что пачка могла кого-то убить.
Когда русские войска упорно бомбили настоящими боезарядами грузинский порт Поти, они не слишком задумывались над тем, что уничтожают частную собственность. Хотя причалы этого черноморского города являются частной собственностью одного из арабских шейхов. Командиры, которые отдавали приказ о разрушительных атаках, впрочем, не имели целью задумываться над тонкостями мировой экономической конъюнктуры. Однако политическое руководство России во главе с главкомом-президентом должно учитывать их. Однако не сделало этого, не только через имперский синдром в мозгах, но и потому, что кроме него в головах превалирует совковое восприятие действительности, с ее пренебрежением к приватности как основополагающего постулата демократии. Впрочем, разве сейчас, когда санкции из-за Украины коснулись частных лиц и предприятий самой России, кто-то особенно переживает в Кремле?
Впрочем, все сказанное касается не только материальной сферы. Проблема заключается в том, что призрак ІІІ Интернационала сих пор бродит постсоветскими просторами, давая о себе знать каждый раз реже, но каждый раз агрессивнее. Странныя с расстояния полутора тысяч километров трактовки истории адептами евразийства, которые каждый раз тем громче заявляют о себе не только на страницах изданий типа "Профиль", но и в кремлевских коридорах, трудно увязать с риторикой того же Путина.
Зато британский дипломат Роберт Купер прекрасно охарактеризовал европейскую позицию в этой проблеме: "Европейский Союз - это вечная история того, как государства исцеляют свои фобии и узнают о том, что их мифы являются не более, чем мифами. Великобритания воевала почти со всеми государствами - членами ЕС. Но это осталось в прошлом. Лучший способ справиться со своим прошлым - это рассказать об этом правду. Этот способ Фрейд считал наилучшим для преодоления человеческих фобий".
Игорь Гулык
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments