Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Звичайний тероризм

Originally posted by ihorhulyk at Звичайний тероризм
1362571
Ілюстрація: ua.korrespondent.net

Відтепер історики і теоретики воєн матимуть роботу. Їм доведеться ретельно вивчати нову тактику держави-агресора, яка передбачає широкомасштабне застосування терору на теренах потенційної жертви. Терору не у звичному для всіх розумінні, - тобто банального залякування з метою досягнення мети. Йдеться про глобальніше – спосіб маскування присутності окупанта, причому недолугий, цинічний і брутальний, спосіб тотальної брехні і маніпуляцій, який межує зі зразками геббельсівської доби.
Отже, Крим захоплений бойовиками без розпізнавальних знаків. Вони поводяться, як терористи, шантажуючи своєю поведінкою не тільки місцеве населення, але й законні органи влади. Більше того, вони беруть по суті у заручники військових окупованої держави, намагаються пошкодити армійське майно. За їхньої активної підтримки на півострові формується якийсь уряд, причому очолюють його люди з біографіями, які визначають цих персонажів ні більше ні менше як терористів.
Ідентифікувати загарбників легко, - і це зроблено сотні разів. Однак вище керівництво країни, яку підозрюють у вчиненні агресії, публічно і теж неодноразово відхрещується від причетності до «загадкового» контингенту. Отже, за всіма ознаками, - «зелені чоловічки», які понад тиждень сіють жах не тільки у Криму, а й у всьому світі – терористи. І як порядні представники цієї «професії», мали б (теж публічно, скажімо, зателефонувавши до редакцій світових ЗМІ) узяти на себе відповідальність за скоєне, оприлюднити свої вимоги. А не шпацерувати півостровом, шукаючи пригод. «Дуже важливо зараз, після відмови президента РФ і міністра оборони РФ від своїх військ у Криму, вивести ці війська і визнати їх озброєними бандитськими формуваннями», - так окреслює найближчі завдання воєнний експерт Володимир Грек.
Ще одна річ. Янукович, якого нам показали з Ростова, і який по тому зник, мов у воду канув. Від імені «легітимного» президента, через якихось посередників, до найвищих світових інституцій подаються якісь сумнівні листи ще більш сумнівного змісту. Для чого? Аби виправдати присутність у Криму вояків, від яких зреклася держава-адвокат Януковича. Отже, Януковича позбавлено свободи пересування, він не хоче (чи не може) подати своє клопотання до ООН особисто. Про стан його здоров’я і взагалі, – про фізичну присутність на цьому грішному світі, - говорять усяке. Тобто – він простий заручник у руках терористів, і його іменем спекулюють заради певної мети.
Ми знаємо, як цивілізований світ реагує на схожі інциденти. Перше правило: жодних угод із бойовиками. Терористи мають бути або схоплені і покарані, або знищені. І Росія, яка позиціонує себе жертвою або, навпаки, країною із велетенським досвідом антитерористичних дій, мала б прислати до Києва (столиці братнього народу) своїх інструкторів, щоб допомогти сусідам усунути цей клопіт. Сюди ж мусять негайно прибути фахівці з антитерору зі США, Ізраїлю тощо. Бо масштаб терористичної загрози у нашому випадку вражає.
Антитерористична операція мала б зводитися до двох головних завдань: нейтралізації або фізичного знищення неопізнаного контингенту в Криму, рівно ж як і тих, хто активно озвучує вимоги бойовиків, і звільнення захопленого в заручники Януковича з подальшою передачею його під опіку власної держави.
Дивно, чому так не відбувається? Чому Путін, знаний своїм умінням «мочити терористів в сортирі», робить круглі оченята, легковажно перебуваючи в якомусь іншому світі. Адже, даруйте, Крим – по сусідству з його кордонами. А з досвіду Ічкерії, Дагестану та Інгушетії йому достеменно відомо, як хутко «терористична зараза» може переметнутися на суміжну територію. З Москвою включно.
Ігор Гулик
Обыкновенный терроризм
Теперь историки и теоретики войн получат работу. Им придется тщательно изучать новую тактику государства-агрессора, которая предусматривает широкомасштабное применение террора на территории потенциальной жертвы. Террора не у привычном для всех понимании, - то есть банального запугивания с целью достижения цели. Речь идет о глобальном - способе маскировки присутствия оккупанта, причем непутевом, циничном и грубыи, способе лжи и манипуляций, который граничит с образцами геббельсовского времени.
Итак, Крым захвачен боевиками без опознавательных знаков. Они ведут себя, как террористы, шантажируя своим поведением не только местное население, но и законные органы власти. Более того, они берут по сути в заложники военных оккупированного государства, пытаются повредить армейское имущество. При их активной поддержке на полуострове формируется какое-то правительство, причем возглавляют его люди с биографиями, которые определяют этих персонажей ни больше ни меньше как террористов.
Идентифицировать захватчиков легко, - и это сделано сотни раз. Однако высшее руководство страны, которую подозревают в совершении агрессии, публично и тоже неоднократно открещивается от причастности к «загадочному» контингенту. Итак, по всем признакам, - «зеленые человечки», которые больше недели сеют ужас не только в Крыму, но и во всем мире - террористы. И как порядочные представители этой «профессии», должны (тоже публично, скажем, позвонив в редакции мировых СМИ) взять на себя ответственность за содеянное, обнародовать свои требования. А не гулять полуостровом в поисках приключений. «Очень важно сейчас, после отказа президента РФ и министра обороны РФ от своих войськ в Крыму, вивести эти войска и признать их вооруженными бандитскими формированиями», - так очертил ближайшие заданяя военный эксперт Владимир Грек.
Еще одна вещь. Янукович, которого нам показали из Ростова, и который сразу исчез, как в воду канул. От имени «легитимного» президента, через каких-то посредников, в самые высокие мировые институции подаются какие-то сомнительные письма еще более сомнительного содержания. Для чего? Чтобы оправдать присутствие в Крыму солдат, от которых отреклось государство-адвокат Януковича. Итак, Януковича лишен свободы передвижения, он не хочет (или не может?) подать свое ходатайство в ООН лично. О состоянии его здоровья и вообще - о физическом присутствии в этом бренном мире говорят всякое. То есть - он тоже простой заложник в руках террористов, и его именем спекулируют ради определенной цели.
Мы знаем, как цивилизованный мир реагирует на подобные инциденты. Первое правило: никаких соглашений с боевиками. Террористы должны быть либо схвачены и наказаны, или уничтожены. И Россия, которая позиционирует себя жертвой или, в зависимости от обстоятельств, наоборот, страной с огромным опытом антитеррористических действий, должна прислать в Киев (столицу братского народа) своих инструкторов, чтобы помочь соседям устранить эту проблему. Сюда же должны немедленно прибыть специалисты антитеррора из США, Израиля... Потому что масштаб террористической угрозы в нашем случае поражает.
Антитеррористическая операция должна сводиться к двум главным задачам: нейтрализации или физическому уничтожению неопознанного контингента в Крыму, равно как и тех, кто активно озвучивает требования боевиков, и освобождение захваченного в заложники Януковича с последующей передачей его под опеку собственного государства.
Странно, почему так не происходит? Почему Путин, известный своим умением «мочить террористов в сортире», делает круглые глаза, легкомысленно находясь в каком-то другом мире? Ведь, извольте, Крым - по соседству с его границами. А из опыта Ичкерии, Дагестана и Ингушетии ему известно, как быстро «террористическая зараза» может перебраться в сопредельную территорию. С Москвой включительно.
Игорь Гулык
Tags: Крым, Мнение, колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments