Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Острів Крим

Originally posted by ihorhulyk at Острів Крим
1
Ілюстрація: svoboda.org

Звісно, у читача після такого заголовку одразу ж виринає аналогія із відомим романом-утопією Васілія Аксьонова. Направду – сюжет і перипетії художнього твору, написаного акурат 35 років тому,значною мірою можуть повторитися.
Аби вже не повертатися до аксьоновської фантастики наведу лише один із відгуків на його роман. «...Уторгнення до Криму «на прохання уряду Криму» очевидно скидалося на висадку в Афганістан після аналогічного «прохання». Роман Аксьонова тоді був не тільки казкою про «Росію, яку ми втратили», але й протестом проти ситуації, у якій повторна втрата стає неуникною», - написав Владімір Бєрєзін, російський же письменник та критик.
Застереження і Аксьонова, і Бєрєзіна сьогодні, як ніколи, є архіактуальними. Каша, що її намагаються заварити на півострові, аж ніяк не вийде потравною, особливо, для «державників» з Кремля. Я розумію, що зміцнення позицій у власній країні вимагає від Путіна «маленької переможної війни». Але її не вийде, позаяк Крим, навіть за найліпшого для московських стратегій варіанту, стане для Росії другою Чечнею.
Поясню чому. Крим для Росії вже давно перетворився у повноцінний острів (акурат як в Аксьонова). Присутність там бази ЧФ – це наслідок слабкості лузера-Януковича, який, до слова, може, крім кровопролиття на вулицях Києва, цілком відповісти за ймовірні жертви у Криму. Взагалі, у цій історії лузер лузера везе і лузером поганяє. Янукович дає прес-конференцію у Ростові, по сусідству з Краснодарським краєм. Далекого вже 2003 року депутат тамтешніх Законодавчих зборів, випускник Вищої школи КГБ СРСР, лауреат премії ім. Андропова Алєксандр Травніков (за сумісництвом – лузер) запалився ідеєю відхопити в України острів Тузлу. Чим все завершилося, - ми знаємо. Тепер у ролі Травнікова виступає Янукович. Із ідеєю захоплення Криму. Ну-ну... "Хлопці, навіщо ви сховали його в Росії? Чесна людина не ховати злочинця і злодія. А злодій — буде. Навіщо ви себе осоромлюєте перед людством? Я знаю, вам плювати на все, та все ж?",- запитує Андрєй Макарєвіч. Відповіді не чутно...
Далі. Я – не правник. Але ознайомившись із запитанням, яке народили під цівками автоматів російського спецназу депутати кримського парламенту, пропоную читачеві знайти логіку у ймовірних відповідях. Отже: «Автономна Республіка Крим має державну самостійність та входить до складу України на основі договорів і угод». У випадку ствердної відповіді все залишається, які було досі. У випадку «ні» - АРК втрачає державну самостійність і стає... банальною областю України, як і решта 25 областей. Без усяких договорів та угод. Що ж, тепер найбільші адепти ідеї приєднання півострова до Росії матимуть про що питати янукофілів Владіміра Константінова і Сєргєя Аксьонова. І не тільки про статус півострова, а й про те, звідки їм брати воду для ведення сільського господарства, та й просто для споживання, чим замінити українську електроенергію тощо... Єдиним порятунком для цих авантюристів є... відсутність в Україні закону про місцеві референдуми.
Ще один лузер, що вихопився було із наміром їхати до Криму захищати «гнаних» російськомовних, – одіозний Рамзан Кадиров. Власне кажучи, теж не випадкове нагадування мешканцям Криму і всєя Росії про Чечню. Українців на півострові мало, а от кримські татари, які досі дуже гідно поводили себе під час проросійських шабашів, - чинник мирний, але поважний. Особливо зважаючи на заяву кримськотатарської діаспори в Туреччині, яка присяглася, що 18 травня для їхніх однокровців ніколи не повториться. Вдруге вони нікому не віддадуть своєї вітчизни.
Одне слово, «маленька переможна війна» може стати для ВВП великим крахом. Боюся, що у випадку загострення ситуації російськомовні Криму волатимуть про допомогу до Києва. А ось корінні росіяни – виборці Путіна матимуть добру нагоду, аби запитати свого «вождя», на що він тринькає їхні гроші. На порятунок лузерів, таких же, як і він?
Ігор Гулик
Остров Крым
Конечно, после такого заголовка у читателя сразу же всплывает аналогия с известным романом-утопией Василия Аксенова. Действительно - сюжет и перипетии художественного произведения, написанного аккурат 35 лет назад, в значительной степени могут повториться.
Чтобы уже не возвращаться к аксеновской фантастике приведу лишь один из отзывов на его роман. «...Вторжение в Крым «по просьбе правительства Крыма» явственно напоминало высадку в Афганистане по аналогичной «просьбе». Роман Аксёнова тогда был не только сказкой о «России, которую мы потеряли», но и протестом против ситуации, в которой вторичная потеря становится неизбежной», - написал Владимир Березин, российский же писатель и критик.
Предостережения и Аксенова, и Березина сегодня, как никогда, архиактуальны. Каша, которую пытаются заварить на полуострове, отнюдь не получится удобоваримой, особенно для «государственников» из Кремля. Я понимаю, что укрепление позиций в собственной стране требует от Путина «маленькой победоносной войны». Но ее не получится, так как Крым, даже при самом лучшем для московских стратегий варианте, станет для России второй Чечней.
Объясню почему. Крым для России уже давно превратился в полноценный остров (как у Аксенова). Присутствие там базы ЧФ - это следствие слабости лузера-Януковича, который, к слову, может, кроме кровопролития на улицах Киева, вполне ответить за возможные жертвы в Крыму. Вообще, в этой истории лузер на лузере едет и лузером погоняет. Янукович дает пресс-конференцию в Ростове, по соседству с Краснодарским краем. В далеком уже 2003 году депутат местного Законодательного собрания, выпускник Высшей школы КГБ СССР, лауреат премии им. Андропова Александр Травников (по совместительству - лузер) загорелся идеей отхватить в Украины остров Тузла. Чем завершилось, - мы знаем. Теперь в роли Травникова выступает Янукович. С идеей захвата Крыма. Ну-ну... "Ребята, зачем вы спрятали его в России? Честный человек не будет укрывать преступника и вора. А вор — будет. Зачем вы себя позорите перед человечеством? Я знаю, что вам наплевать, но все-таки?", - спрашивает Андрей Макаревич. Ответа не слышно...
Далее. Я - не юрист. Но ознакомившись с вопросом, который родили под дулами автоматов российского спецназа депутаты крымского парламента, предлагаю читателю найти логику в вероятных ответах. Итак: «Автономная Республика Крым имеет государственную самостоятельность и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений». В случае утвердительного ответа все остается, как было до сих пор. В случае «нет» - АРК теряет государственную самостоятельность и становится... банальной областью Украины, как и остальные 25 областей. Без всяких договоров и соглашений. Что ж, теперь самые отъявленные адепты идеи присоединения полуострова к России будут иметь, о чем спрашивать янукофилив Владимира Константинова и Сергея Аксенова. И не только о статусе полуострова, но и о том, откуда им брать воду для ведения сельского хозяйства, да и просто для потребления, чем заменить украинскую электроэнергию и т.д... Единственным спасением для этих авантюристов есть... отсутствие в Украине закона о местных референдумах.
Еще один лузер, что вызвался было с намерением ехать в Крым защищать «гонимых» русскоязычных, - одиозный Рамзан Кадыров. Собственно говоря, тоже не случайное напоминание жителям Крыма и всея России о Чечне. Украинцев на полуострове мало, а вот крымские татары, которые до сих пор очень достойно вели себя во время пророссийских шабашей, - фактор мирный, но важный. Особенно учитывая заявление крымскотатарской диаспоры в Турции, которая поклялась, що 18 мая для их единокровцев никогда не повторится. Они во второй раз никому не отдадут своей родины.
Словом, «маленькая победоносная война» может закончиться для ВВП большим крахом. Боюсь, что в случае обострения ситуации русскоязычные Крыма будут взывать о помощи к Киеву. А вот коренные россияне - избиратели Путина получат иметь хорошую возможность спросить своего «вождя», на что он транжирит ихние деньги. На спасение лузеров, таких же, как сам?
Игорь Гулык
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments