Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Митна демографія

Originally posted by ihorhulyk at Митна демографія
1
Ілюстрація: topwar.ru

Якщо таємні домовленості з Путіним стануть явними,
напруга зросте і ситуація стане дуже неприємною.
Збігнєв Бжезінскі

Серед геополітичної веремії, якої позначився курс Януковича і К минулого року, а головно – серед недвозначних висловлювань одного із «найзачарованіших на Схід» - прем’єра Азарова, доволі легко втратити сенси того, що нам пропонують. То ми починаємо головування в СНД (щойно передавши цю ж функцію в ОБСЄ Швейцарії), то ми у лютому стартуємо із тотальною кооперацію з Росією, то – Митний Союз, то ЄврАзЕС… А на вчорашньому засіданні Кабміну призначено ще й відповідальних за прискорення переговорів про … Асоціацію з ЄС.
Такій «багатовекторності» позаздрив би сам Леонід ІІ.
От тільки Майдан нікуди не йде, за винятком «партизанських вилазок» під маєтки владоможців, і ці акції, видається, найбільше дратують досі «недоторканих». Бо власне кажучи, маючи купу зовнішньополітичних пріоритетів, їм утекти з України насправді нікуди. Тут – нерухомість, влада врешті-решт, безкарність. А те, що рахунки на закордонних конто, - знаєте, з часом запитають, звідки вони, ті грошенята.
У Росію? Можливо, але що робитимуть там вони, позбавлені впливів, амбіцій? Залишаться «шістками» ФСБ, здатними хіба на роль коментаторів з «українського питання» в скандальних шоу Кісєльова…
У принципі, якщо вже так хочеться у Митний союз, то і тут вже підготували надійну демографічну базу. Один із моїх френдів на FB перепостив недавно інформацію державного агентства УКРІНФОРМ за 2012 рік. Ще тоді, задовго до Євромайдану, російські експерти, зокрема секретар Ростовської регіональної філії "Російського Соціально-Консервативного Союзу" партії "Єдіная Россія" Антон Брєдіхін, презентував проект комплексного аналізу регулювання міграціцних потоків до Сибіру і на Далекий Схід "Єрмак 2.0". Мушу сказати, що ідеї, викладені у проекті, цілком відповідають етимології прізвища автора. Зокрема, на випадок вступу України до Митного союзу, господін Брєдіхін мріяв про створення «сприятливої основи для міграції (для початку трудової) на територію Північного Сибіру 7 млн українців, здебільшого із Західної частини країни, на Південь Сибіру - Забайкалля - 3,5 млн кавказців, і дисперсне розселення шляхом перескерування міграційних потоків з Центральної Росії в Зауралля 5 млн таджиків та киргизів. Лише так, за тенденції зменшення населення Сибіру ми можемо створити перший демографічний кордон проти китайського напливу".
Почитуючи цей «брєд» Брєдіхіна, я згадав про одіозно-амбітну програму «повернення співвітчизників», презентовану Владіміром Путіним ще 2006 року. Щонайменше дві пізніші редакції цього документа, однак не спричинили масового ентузіазму серед етнічних росіян за кордонами РФ, навіть у знаній із московського ТБ «русофобській Галичині» на історичну батьківщину повернулося аж… дві сім’ї.
А тепер про ЄС. Мої коментатори доволі часто кивають на те, що українці в Євроунії годяться тільки як дешева робоча сила. Почасти це так, почасти – ні. Успішніші з них, і мав нагоду спілкуватися з багатьма, за роки еміграції надбали власні бізнеси, хай маленькі, зате стабільні, захищені і непідвладні свавіллю вітчизняних податківців, пожежників, санстанцій тощо. Все ж краще, ніж стати бастіоном проти китайської навали в Сибір. Чи не так, панове брєдіхіни?
Ігор Гулик

Таможенная демография
Если тайные договоренности с Путиным станут явными,
напряжение возрастет и ситуация станет пренепреятнейшей.
Збигнев Бжезински

Среди геополитической чехарды, характерной для курса Януковича и К в прошлом году, а главное - среди недвусмысленных высказываний одного из «самых очарованных на Восток» - премьера Азарова, довольно легко потерять смыслы того, что нам предлагают. То мы начинаем председательствовать в СНГ (только передав эту же функцию в ОБСЕ Швейцарии), то в феврале стартуем с тотальной кооперацией с Россией, то - Таможенный Союз, то ЕврАзЭС... А на вчерашнем заседании Кабмина назначены еще и ответственные за ускорение переговоров об... Ассоциации с ЕС.
Такой «многовекторности» позавидовал бы сам Леонид ІІ.
Вот только Майдан никуда не идет, за исключением «партизанских вылазок» под фазенды властьимущих, и эти акции, кажется, больше всего раздражают ранее «неприкасаемых». Потому что, собственно говоря, имея массу внешнеполитических приоритетов, убежать с Украины им на самом деле никуда. Здесь - недвижимость, власть в конце концов, безнаказанность. А то, что счета на иностранных конто, - знаете ли, со временем спросят, откуда они, эти денежки.
В Россию? Возможно, но будут делать там они, лишенные влияния, амбиций? Останутся «шестерками» ФСБ, пригодными разве на роль комментаторов «украинского вопроса» в скандальных шоу Киселева...
В принципе, если уж так хочется в Таможенный союз, то здесь уже подготовили надежную демографическую базу. Один из моих френдов на FB перепостил недавно информацию государственного агентства УКРИНФОРМ за 2012 год. Еще тогда, задолго до Евромайдана, российские эксперты, в частности секретарь Ростовского регионального филиала "Русского Социально-консервативного союза" партии "Единая Россия" Антон Бредихин, представил проект комплексного анализа регулирования миграцицних потоков в Сибирь и на Дальний Восток "Ермак 2.0". Должен сказать, что идеи, изложенные в проекте, полностью соответствуют этимологии фамилии автора. В частности, на случай вступления Украины в Таможенный союз, господин Бредихин мечтал о создании «благоприятной основы для миграции (для начала трудовой) на территорию Северной Сибири 7 млн ​​украинцев, в основном из Западной части страны, на Восток - Забайкалье - 3,5 млн кавказцев, и дисперсионное расселение путем перенаправления миграционных потоков из Центральной России в Зауралье 5 млн таджиков и киргизов. Только так, при тенденции сокращения населения Сибири мы можем создать первый демографический рубеж против китайского наплыва".
Читая этот «бред» Бредихина, я вспомнил одиозно-амбициозную программу «возвращения соотечественников», представленную Владимиром Путиным еще в 2006 году. По меньшей мере две последующие редакции этого документа, однако не произвели массового энтузиазма среди этнических русских за пределами РФ, даже в известной из московского ТВ «русофобской Галичине» на историческую родину вернулось аж ...две семьи.
А теперь о ЕС. Мои комментаторы довольно часто кивают на то, что украинцы в Евроунии годятся только как дешевая рабочая сила. Отчасти это так, отчасти - нет. Успешные из них, и я имел возможность общаться со многими, за годы эмиграции приобрели собственные бизнесы, пусть маленькие, зато стабильные, защищенные и неподвластные произволу отечественных налоговиков, пожарных, санстанций и т.п. Все же лучше, чем стать бастионом против китайского нашествия в Сибирь. Не правда ли, господа бредихины?
Игорь Гулык
Tags: Политика, Політика, колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment