Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Уроки Горбуліна,

Originally posted by ihorhulyk at Уроки Горбуліна,
або І все-таки я вірю...

1
Ілюстрація: gart.org.ua

Я якось пропустив публікацію екс-секретаря українського РНБО часів Леоніда Кучми у «Дзеркалі тижня» під Новий рік. Тепер, знайшовши, мабуть, маю більше причин, щоб оцінити рівень інтуїції Володимира Горбуліна, оскільки все чи майже все, викладене ним, так чи інак підтверджується.
Ніхто, звісно, не очікував від «листопадового повстання» швидких та однозначних результатів. Але тоді, після першого набігу «беркутівців» на мирних студентів, а особливо – після першого мільйона у центрі Києва, якось оптимістично думалося, що принаймні до Різдва ситуація вирішиться. Ясна річ, прихильники майданерів мали підстави вважати, що цей фінал буде на їхню користь, а влада... Влада, звісно, ж робила ставку на зимову стужу і на український «рамадан».
Однак, як з’ясувалося, жоден із варіантів не справдився. Розрахунок опозиції (маю на увазі не тільки опозиційну трійку, але й громадський сегмент Майдану) наштовхнулися на значно монолітніший спротив режиму, аніж те засвідчувала класична політологічна наука. Та й, у принципі, який політолог усерйоз колись вивчав схожий тип режиму, сформованого в Україні, - кримінальну мафію? Влада ж прорахувалася, недооцінивши затятість українців і головне – мотив, який вивів їх у центр столиці.
Тобто маємо тепер перманентно тліючий конфлікт, який раз-у-раз схильний до спалахів, не залежно від того, хто підкидатиме дровенят у його жерло. Горбулін окреслив це метафорою «торфовища» (хто бачив, як горять вони, і хто знає, з якими зусиллями їх гасять, той оцінить точність цього образу). «Схоже, майданна фаза кризи наближається до завершення, однак це ні в кого не має вселяти надію: чинники, які викликали збурення суспільства, не подолані, а, швидше, загнані вглиб, - пише екс-секретар РНБО. - Вогонь, завдяки невтомним зусиллям влади й опозиції, покидає поверхню, і скоро ми станемо свідками пожежі на торфовищі українського життя. На жаль, це далеко не те видовище, яке мені, хто робив у своєму житті все, аби запобігти такому результатові, хотілося б побачити на власні очі (курсив мійАвт.)».
Справді, Горбулін не лукавить. Йому доводилося розв’язувати не один гордіїв вузол вітчизняної політики, і, либонь, залишався б на своїй посаді, якби Кучма не купив нею Марчука перед другим туром на шляху до своєї другої ж каденції. Принаймні, Ющенко зміг теж оцінити інтуїцію цього інтелектуала, правда, з притаманною йому невдячністю.
Однак зараз мова не про те. Мова про «пожежу», і, вочевидь, про «пожежників», яким доведеться гасити її. «2014-й, - за словами Горбуліна, - обіцяє стати моментом істини, коли кожен, хто претендує на якусь змістовну роль в українському житті, має визначитися зі своєю позицією, і не тільки на словах, а й на ділі. За великим рахунком, скоро стане ясно, хто — голий король, а хто — стійкий олов'яний солдатик». І це передбачення стосується не тільки політиків (владних чи опозиційних), вони, у першу чергу, адресовані «олігархам», силовикам. Горбулін прозоро натякає, що саме вони є владою у цій країні.
І ще один важливий меседж від колишнього секретаря РНБО. Взагалі, я знімаю капелюха перед людьми доволі похилого віку, які, всупереч своїм літам, здатні вловлювати дух часу. Так ось, Горбулін говорить про «нову естетику» революції, нові цінності, які намагається здобути вона, нові мотивації її рушійних сил. А це, як на мене, визнання того, що Україна переживає останні дні свого постколоніального статусу, її «совкове нутро» агонізує. Агресивно, брутально, криваво, однак безнадійно...
Ігор Гулик

Уроки Горбулина,
или И все-таки я верю...
Я как-то пропустил публикацию экс-секретаря украинского СНБО времен Леонида Кучмы, появившуюся в «Зеркале недели» под Новый год. Теперь, найдя ее, видимо, располагаю большим колличеством причин, чтобы оценить уровень интуиции Владимира Горбулина, поскольку все или почти все, изложенное им, так или иначе подтверждается.
Никто, конечно, не ожидал от «ноябрьского восстания» быстрых и однозначных результатов. Но тогда, после первого набега «беркутовцев» на мирных студентов, а особенно - после первого миллиона в центре Киева, как-то оптимистично думалось, что, по крайней мере, до Рождества ситуация разрешится. Конечно, сторонники майданеров имели основания считать, что этот финал будет в их пользу, а власть... Власть, конечно же, делала ставку на зимнюю стужу и на украинский «рамадан».
Однако, как выяснилось, ни один из вариантов не оправдался. Расчет оппозиции (имею в виду не только оппозиционную тройку, но и общественный сегмент Майдана) натолкнулись на значительно монолитнее сопротивление режима, чем об этом говорит классическая политологическая наука. Да и, в принципе, кто из политологов всерьез когда-то изучал тип режима, сложившегося в Украине, - уголовную мафию? Власть же просчиталась, недооценив упорство украинцев и главное - мотив, который вывел их в центр столицы.
То есть имеем теперь в наличии перманентно тлеющий конфликт, который время от времени вспыхивает, не зависимо от того, кто подбрасывает поленца в его жерло. Горбулин очертил это метафорой «торфяников» (кто видел, как горят они, и кто знает, с какими усилиями их тушат, тот оценит точность этого образа) . «Похоже, майданная фаза кризиса близится к завершению, однако это ни у кого не должно вселять надежды: факторы, которые вызвали возмущение общества, не преодолены, а, скорее, загнаны вглубь, - пишет экс-секретарь СНБО. - Огонь, благодаря неутомимым усилиям власти и оппозиции, покидает поверхность, и скоро мы станем свидетелями пожара на торфянике украинской жизни. К сожалению, это далеко не то зрелище, которое мне, кто делал в своей жизни все, чтобы предотвратить такой результат, хотелось бы увидеть воочию (курсив мой - Авт.)».
Действительно, Горбулин не лукавит. Ему приходилось разрешать не один гордиев узел отечественной политики, и, вероятно, оставался бы он на своем посту, если бы Кучма не купил этой должностью Марчука перед вторым туром на пути к своей второй же каденции. По крайней мере, Ющенко смог тоже оценить интуицию этого интеллектуала, правда, с присущей ему неблагодарностью.
Однако сейчас речь не об этом. Речь о «пожаре», и, очевидно, о «пожарных», которым придется гасить его. «2014-й, - по словам Горбулина, - обещает стать моментом истины, когда каждый, кто претендует на какую-то содержательную роль в украинской жизни, должен определиться со своей позицией, и не только на словах, но и на деле. По большому счету, скоро станет ясно, кто - голый король, а кто - стойкий оловянный солдатик». И это предсказание касается не только политиков (властных или оппозиционных), оно, в первую очередь, адресовано «олигархам» и силовикам. Горбулин прозрачно намекает, что именно они являются властью в этой стране.
И еще один важный месседж от бывшего секретаря СНБО. Вообще, я снимаю шляпу перед людьми довольно преклонного возраста, которые, вопреки своим годам, способны улавливать дух времени. Так вот, Горбулин говорит о «новой эстетике» революции, новых ценностях, которые пытается достичь она, новых мотивациях ее движущих сил. А это, на мой взгляд, признание того, что Украина переживает последние дни своего постыдного постколониального статуса, ее «совковое нутро» агонизирует. Агрессивно, грубо, кроваво, однако безнадежно...
Игорь Гулык
Tags: Політика, колонка
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments