Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Прихована стратегія Майдану

Originally posted by ihorhulyk at Прихована стратегія Майдану
1
Ілюстрація: blog-expert.ru
"Убий в собі менеджера, якщо хочеш досягти змін в країні!
Почни говорити про смисл того, що ти робиш на Майдані!"
Сергій Дацюк. Смисл та революція
Я тут під Новий рік начитався усіляких одкровень доморощених стратегів, які, сидячи біля затишних камінів, полюбляють розводитися про підводні течії, світове закулісся і впливи кланів. Дивно, серед цих персонажів є й такі, кого донедавна вважали «тіньовими» архітекторами тієї ж таки «помаранчевої революції». Принаймні, вони за нагоди напускали достатньо туману, явно перебільшуючи роль власних персон у Майдані версії 1.0.
Так от ці люди досі – на третьому місяці вагітності України революцією, - досі не втямили глибинних сенсів того, що відбувається насправді. Вони щось щебечуть про стратегії Путіна, Януковича, Америки, Європи, висновують зі своїх припущень чудернацькі рефлексії.
Я, звісно, не заперечуватиму опосередкованої ролі перелічених осіб та країн у тому, що відбувається. Але мені дивно чому... Чому до голови цих, просунутих і гейби досвідчених експертів не приходить ще одна – кардинальна у нашому випадку гіпотеза? Думка про стратегію самоідентифікації України і українців? Чому вони відкидають, як нереальну, як, у принципі, нелегітимну, стратегію реалізації плану україноцентризму?
Так, звісно, Путін і К не проти з’їсти Україну. Чайними ложечками, бо цілою не вийде – подавляться. Розмаїті стратегії «нео-СРСР», «Русскаго міра» відомі. Нині до цього переліку наші знавці додали ще й проект такого собі віртуально актуалізованого «Варшавського пакту». Вони не забувають згадувати про не менш віртуальні, як на мене, перемоги ВВП новочасся – Сноуден, Сирія, тепер Україна. Але, даруйте, панове, я цілковито переконаний у тому, що ці локальні сутички і уявні перемоги (медійні за формою) перебувають десь на периферії свідомості пересічного росіянина, американця, а тим паче українця. Тим паче, утаємничені, наприклад, Станіслав Бєлковскій, стверджують, що "найголовніша помилка – це сприймати Путіна стратегом. Думати, що він міркує категоріями епох і/або десятиліть. Ні, Путін не знає, що буде через кілька месяців. Путін за психотипом тактик, а не стратег".
Ідея Вашингтона теж більш-менш втямлива – битва за Україну для США – це, перш за все, стратегія самоствердження, самопереконання у власній величі і спроможності надалі виконувати роль світового арбітра. Це, зрештою, стратегія східної противаги альянсові ФРН та Франції в Європі, причому під американською парасолькою.
А тепер – до України. Власне, міркування про неї – Неньку – зводяться у наших аналітиків до стратегії Януковича, а саме – збереження ним влади. Таке, без сумніву, присутня, але воно є лише сегментом велетенського процесу самоідентифікації України та українців.
Причому ця самоідентифікація множинна, складна, мозаїчна, та водночас цілісна. Янукович прагне самодентифікації з Україною і, навпаки, України із власною персоною як правитель (диктатор, монарх, директор тощо, ролі тут не важливі). Для виконання програми-максимум у нього доволі широке поле маневру. Він може говорити з Путіним, МакКейном, Меркель, торгуватися з ними, досягати консенсусу чи навпаки, ув’язуватися у тактичні клінчі etc. Але, через особливості свого психотипу, він не здатен розмовляти з власним народом. І тут, послуговуючись сленгом оточення нашого гаранта, приходить «облом».
Люди, які вийшли на Майдан, воюють не «проти» злих намірів Кремля чи «за» альтруїстичні плани Вашингтона. Вони теж (можливо, інстинктивно, але, здається, акурат свідомо) уособлюють стратегію самоідентифікації. Але, на противагу Януковичевій, ця самоідентифікація первинно заточена під майбутнє кожного із протестантів. І, звісно, у цьому майбутньому немає і не може бути місця правителям, які брешуть, б’ють, грабують і принижують посполитих. Один із героїв проекту «Вавилон’2013» так і сказав: «Я ладен обв’язати себе гранатами і піти на Кабмін, якщо вони ще раз піднімуть руку на наших дітей. А вони кажуть, що у нас немає камікадзе...».
Тобто, як на мене, «виконроби» революції прагнуть бачити Україну в собі, рівно ж і себе в Україні як громадяни. Без огляду на те, яку віру сповідують, якою мовою послуговуються в побуті, ліві вони чи праві в політиці, високоосвічені ІТ-ішники чи мийники дорогих автівок. І інші стратегії – путінська, американська, ба навіть ЄС-івська, їм, відверто кажучи, по барабану.
Отже, маємо конфлікт стратегії самоідентифікацій всередині одного україноцентричного процесу. Тому він такий драматичний, напружений і непередбачуваний, бо, знано, найжорстокішою є внутрішньовидова боротьба. Зате – і найпродуктивнішою, бо дає у висліді досконалу, відшліфовану, самодостатню і головне придатну для всіх річ. У нашому випадку – вільну країну вільних громадян.
А інші стратегії – для книжників. Хай тішать себе ілюзіями.
Ігор Гулик

Скрытая стратегия Майдана
"Убей в себе менеджера, если желаешь достичь перемен в стране!
Начни говорить о смысле того, что ты делаешь на Майдане!"
Сергей Дацюк. Смысл и революция
Я тут под Новый год начитался всяческих откровений доморощенных стратегов, которые, сидя возле уютных каминов, любят порассуждать о подводных течениях, мировой закулисе и влиянии кланов. Удивительно, но среди этих персонажей есть и такие, кого недавно считали «теневыми» архитекторами той же «оранжевой революции». По крайней мере, они при случае напускали достаточно тумана, явно преувеличивая собственную роль в Майдане версии 1.0.
Так вот эти люди на третьем месяце (!) беременности Украине революцией до сих пор не поняли глубинных смыслов того, что происходит на самом деле. Они что-то щебечут о стратегиях Путина, Януковича, Америки, Европы, выводя из своих предположений странные рефлексии.
Я, конечно, не буду отрицать опосредованной роли перечисленных лиц и стран в том, что происходит. Но мне странно, почему?.. Почему в головы этих продвинутых и как бы опытных экспертов не приходит еще одна - кардинальная в нашем случае гипотеза? О стратегии самоидентификации Украины и украинцев? Почему они отвергают, как нереальную, как, в принципе, нелегитимную, стратегию реализации плана украиноцентризма?
Да, конечно, Путин и К не прочь съесть Украину. Чайными ложечками, потому как целой не получится - подавляться. Разнообразные проекты «нео-СССР», «Русскаго мира» известны. Сейчас в этот перечень наши знатоки добавили еще и некий виртуально актуализированный «Варшавский пакт». Они не забывают упоминать о не менее виртуальных, на мой взгляд, победах ВВП нового времени - Сноуден, Сирия, теперь Украина. Но, извините, господа, я твердо убежден в том, что эти локальные стычки и мнимые победы (медийные по своей форме) пребывают где-то на периферии сознания рядового россиянина, американца, а тем более украинца. Да и, в принципе, знающие люди, например, Станислав Белковский, утверждают, что "что самая главная ошибка – это воспринимать Путина стратегом. Думать, что он рассуждает в категориях эпох и/или десятилетий. Нет, Путин не знает, что будет через несколько месяцев. Путин по психотипу тактик, а не стратег".
Идея Вашингтона тоже более-менее понятна - битва за Украину для США - это, прежде всего, стратегия самоутверждения, самоубеждения в собственном величии и способности в дальнейшем выполнять роль мирового арбитра. Это, наконец, стратегия восточного противовеса альянсу ФРГ и Франции в Европе, причем под американским зонтиком.
А теперь - про Украину. Собственно, рассуждения о ней - Нэньке - сводятся в наших аналитиков к стратегии Януковича, а именно - сохранения им власти. Это, вне сомнений, присутствует, но оно - лишь сегмент огромного процесса самоидентификации Украины и украинцев.
Причем эта самоидентификация множественная, сложная, мозаичная, и одновременно цельная. Янукович стремится к самодентификации с Украиной и, наоборот, Украины с собственной персоной как правитель (диктатор, монарх, директор и т.д., роли здесь не важны). Для выполнения программы-максимум у него достаточно широкое поле для маневра. Он может говорить с Путиным, МакКейном, Меркель, торговаться с ними, достигать консенсуса или наоборот, увязываться в тактические клинчи etc. Но в силу особенностей своего психотипа он не способен разговаривать с собственным народом. И здесь, пользуясь сленгом окружения нашего гаранта, случается «облом».
Люди, которые вышли на Майдан, воюют не «против» злых намерений Кремля или «за» альтруистические планы Вашингтона. Они (возможно, инстинктивно, но, кажется, аккурат осознано) олицетворяют стратегию самоидентификации. Но, в противовес Януковичу, эта самоидентификация первично заточена под будущее каждого из протестантов. И, конечно, в этом будущем нет и не может быть места правителям, которые лгут, бьют, грабят и унижают народ. Один из героев проекта «Вавилон'2013» так и сказал: « Я готов обвязать себя гранатами и пойти на Кабмин, если они еще раз поднимут руку на наших детей. А они говорят, что у нас нет камикадзе...».
То есть, по-моему, черноробы революции хотят видеть Украину в себе, равно и себя в Украине как граждане. Не важно, какую веру они исповедуют, каким языком пользуются в быту, левые они или правые в политике, высокообразованные они ІТ-ишники или мойщики дорогих авто. А другие стратегии - путинская, американская, даже ЕС-овская, им, откровенно говоря, по барабану.
Итак, налицо конфликт стратегии самоидентификаций внутри одного украиноцентричного процесса. Он такой драматичный, напряженный и непредсказуемый потому, что, признано, самой жестокой является внутривидовая борьба. Зато - и самой продуктивной, она дает в результате совершенную, отшлифованную, самодостаточную и главное пригодную для всех вещь. В нашем случае - свободную страну свободных граждан.
А другие стратегии - для книжников. Пусть тешат себя иллюзиями.
Игорь Гулык
Tags: Майдан, Мнение, Политика, Політика
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments