Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Для «Свободи» підшукали рейхстаг?

Originally posted by ihorhulyk at Для «Свободи» підшукали рейхстаг?
1
Ілюстрація: ua.korrespondent.net
У принципі, все розвивається «за планом», тож вибудовувати особливі версії немає потреби. «Провокатори», яких негайно виключили зі «Свободи» за спробу підпалити столичний «Прем’єр-палас», дуже невдало зіграли роль Георгія Дімітрова , якому (за версією нацистів) це вдалося. Нагадаю, після 23 лютого 1933 року у Німеччині ухвалено «Декрет про захист народу і держави», який скасував певні права громадян країни і таким чином відкрито шлях до встановлення гітлерівської диктатури.
Двом столичним свободівським паліям це коштувало кримінального провадження за статтею «хуліганство». Цілком можливо, що за потреби справу перекваліфікують. Якщо ситуація вимагатиме корекції.
А тепер кілька запитань. Чому владоможці так толерантно поставилися саме до цьогорічного відзначення уродин Бандери. Чому «Беркут» та інші «пташенята Захарченка» демонстрували спокій, який часами межував із аутизмом? Адже досі варто було зібратися сотні невдоволених, як одразу ж на сусідніх вулицях вишиковувалися автобуси з людьми в шоломах. Чому спроба фактично теракту і побиття до напівсмерті опозиційної журналістки оцінюються однаково – хуліганство?
Питання, які лежать на поверхні, і потребують відповідей. А деякі з них, як на мене, вже потихеньку отримують їх.
Чому саме підпал? А для прозорості алюзій. Кріейтори, які обслуговують владу, і заодно, маю підозру, ВО «Свобода», особливо не напружували мізки. Аякже, - ось вам прямий, недвозначний факт, який підтверджує фашизацію опозиції. І з цим негайно слід щось робити. Щось на кшталт ухвали згаданого одіозного «Декрету...».
Чому саме смолоскипний похід, агресія, заклики до чиєїсь смерті? Та тому, що «Свобода», як і її буцімто головний ворог – влада, - і ті, й ті, борсаються серед стереотипів минулого. Що тут скажеш – Азіров навіть не спромігся на нову версію новорічного привітання українцям. На думку його промовтерів, - піпл схаває, адже не спроможна маса так стрімко до невпізнання змінитися, всього за якийсь рік. Принаймні, шеф то не змінився...
Агресія «Свободи» теж спричинена нерозумінням змін. Фаріон просторікує щось про національний здвиг, цитує Бандеру (без сумніву, цитати мудрі, але їм понад 60 років, і написані вони в геть іншому контексті). Фаріон чомусь обурюється Русланою, але це більше схоже на бубоніння перестарілої панни, яка не може в’їхати у світ після сексуальної революції.
Ось так замовники знаходять своє дзеркальне відображення у виконавцях. І навпаки.
Чи можна зі «Свободою»,як і з режимом, говорити щось про «стратегії теплого океану», чи можна перед фанатиками цитувати Ганді, чи можна наводити приклади мирних перемог того, що обов’язково переможе, бо воно – майбутнє? Однозначно, ні. Бо щойно наші ура-революціонери (а, мо’, радше, реакціонери?) бодай на йоту впустять схожі думки у свої звивини, то вся їхня (спільна з владою) конструкція лусне, мов мильна бульбашка. Навіть не зблиснувши кількома іскрами, як факели, кинуті у «Прем’єр-палас».
Ігор Гулик


Для «Свободы» подыскали рейхстаг?
В принципе, все развивается «по плану», поэтому выстраивать особые версии нет необходимости. «Провокаторы», которых немедленно исключили из «Свободы» за попытку поджечь столичный «Премьер-палас», очень неудачно сыграли роль Георгия Димитрова, которому (по версии нацистов ) это удалось. Напомню, после 23 февраля 1933 года в Германии приняли «Декрет о защите народа и государства», который отменил определенные права граждан страны и таким образом открыл путь к установлению гитлеровской диктатуры.
Двум столичным "свободовским" поджигателям это стоило уголовного производства по статье «хулиганство». Вполне возможно, что при необходимости дело переквалифицируют. Если ситуация потребует коррекции.
А теперь несколько вопросов. Почему власть так толерантно отнеслась именно к нынешнему празднованию дня рождения Бандеры. Почему «Беркут» и другие «птенцы Захарченко» демонстрировали спокойствие, граничащее с олигофренией? Ведь до сих пор стоило собраться сотни недовольных, как сразу же на соседних улицах выстраивались автобусы с людьми в шлемах. Почему попытка фактически теракта и избиение до полусмерти оппозиционной журналистки оцениваются одинаково - хулиганство?
Вопросы, которые лежат на поверхности, и требуют ответов. А некоторые из них, по-моему, уже потихоньку получают их.
Почему именно поджог? А для прозрачности аллюзий. Криэйторы, обслуживающие власть, и заодно, подозреваю, ВО «Свобода», особо не напрягали мозги. Конечно, - вот вам прямой, недвусмысленный факт, подтверждающий фашизацию оппозиции. И с этим однозначно нужно что-то делать. Что-то вроде одобрения упомянутого одиозного «Декрета...».
Почему факельный поход, агрессия, призывы к чьей-то смерти? Да потому, что «Свобода», и ее якобы главный враг - власть, - и те, и те, барахтаются среди стереотипов прошлого. Что тут скажешь - АзІров даже не озвучил новую версию новогоднего поздравления украинцев, хватило и прошлого. По мнению его промоутеров, - пипл схавает, ведь не способна же масса так стремительно измениться, всего за какой-то год. По крайней мере, шеф то не изменился...
Агрессия «Свободы» тоже вызвана непониманием перемен. Фарион разглагольствует что-то о национальном "сдвиге", цитирует Бандеру (несомненно, цитаты мудрые, но им более 60 лет, и написаны они в совершенно ином контексте). Фарион почему-то возмущается Русланой, но это больше похоже на ворчание престарелой девицы, которая не может въехать в мир после сексуальной революции.
Вот так заказчики находят свое зеркальное отражение в исполнителях. И наоборот.
Можно ли со «Свободой» говорить что-то о «стратегии теплого океана», можно ли перед фанатиками цитировать Ганди, нужны ли им примеры мирных побед того, что обязательно победит, ибо оно - будущее? Однозначно, нет. Потому что как только наши ура-революционеры (а, может, точнее, реакционеры?) хотя бы на йоту впустят такие мысли в свои извилины, то вся их (совместная с властью) конструкция лопнет, как мыльный пузырь. Даже не сверкнув несколькими искрами, как факелы, брошенные в «Премьер- палас».
Игорь Гулык

Tags: Мнение, Політика
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments