Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Майдан і «ескадрони смерті»

Originally posted by ihorhulyk at Майдан і «ескадрони смерті»
1
Ілюстрація: nsdrn.org

Після харківської поножовщини і звірячого побиття журналістки Тетяни Чорновіл я не маю наміру вдаватися до аналізу розмаїтих конспірологічних припущень. Хто кого підставляє, кому на руку фактичний терор проти активістів та просто «інакодумців», щупальця чиїх іноземних спецслужб задіяні у залякуванні громадян, - розберемося потім.
Нині я схиляюся до думки, що в Україні влада задіяла останній аргумент – той, яким колись послуговувалися диктаторські режими Латинської Америки - "ескадрони смерті". Історія зберегла їх назви – «Біла Рука», «Карибський легіон», «Око за око», «Пурпурна троянда» etc.
Але історія ще не придумала титли для українського феномену – кримінальних мобільних груп, призначених для брудної роботи.
Однак мета єднає і тих, - аргентинських, зокрема, і наших. Як пише Вікіпедія: «Цілями ескадронів смерті зазвичай є ті особи, які складають небезпеку чи є небажаними для організаторів і спонсорів ескадронів. Це можуть бути політичні, релігійні та профспілкові лідери й активісти, журналісти».
Видається, ще однією спільною рисою є «організатори і спонсори» - авторитарна влада.
Різниця ж суттєва – за океаном режими не послуговувалися криміналітетом - зазвичай там на себе функції «чистильників» брали на себе різні воєнізовані організації, спецпідрозділи армії та поліції чи прості найманці, як правило, приховуючи свій зв'язок із правоохоронними органами. У нас навпаки – МВС намагається ретельно приховати свій стосунок до «тітушків», «мобільних груп», хоча ЗМІ вперто тицяють у неспростовні факти – ці групи тренуються у відомчих спортзалах, користуються дорогими авто і змінними номерами, часто нахабно діють на очах «правоохоронців» із їхньої мовчазної згоди.
На теренах, куди так наполегливо запрошує Україну Путін і не менш наполегливо рветься Ніколай Азаров, найрезонанснішою стала діяльність «ескадронів» у Білорусі та Казахстані. Серед жертв – опозиційні білоруські політики Юрій Захаренко й Віктор Гончар, журналіст Першого російського каналу Дмітрій Завадскій (Білорусь), опоненти Назарбаєва - Алтинбек Сарсенбаєв та Заманбек Нуркаділов.
Україною вже колись ширилися чутки про таємничі «ескадрони смерті», і їх спровокувала, - це фатальний збіг (!) - смерть Гії Гонгадзе.
Те, що трапилося із Тетяною Чорновіл під Борисполем, - не просто брутальна розправа. Це удар у заборонене місце суспільства, - у нашу пам’ять про Гію. Це – безапеляційний доказ того, що непокаране тоді зло обов’язково плодить інше – зухваліше, витонченіше, - як, зрештою, будь-який непокараний гріх.
Я розумію, що для більшості громадян України це зло майже непомітне на тлі щоденного, щогодинного приниження, грабунку, насильства і «безпредєла». Але урешті-решт навіть найбайдужіший обиватель мусить зрозуміти просту річ. Досі він мав бодай якийсь шанс розповісти комусь (тим же журналістам) про всі свої кривди. Бо вони були голосом, хай кволим, хай іноді заангажованим, хай часами фальцетним, - але голосом громади. Тепер цей голос намагаються убити, задушити газом, знищити.
...Україною гуляє «братва». І скільки б не мовчав гарант наших прав і свобод, він мусить нарешті усвідомити, що кожна витівка кримінальних «ескадронів смерті» - це ще один пункт до його особистого обвинувального висновку. Якщо такий, звісно, буде. Бо, знаєте, мовчазних свідків теж, зазвичай, не милують...
Ігор Гулик

Майдан и «эскадроны смерти»
После харьковской поножовщины и зверского избиения журналистки Татьяны Чорновил я не намерен анализировать разнообразные конспирологические предположения. Кто кого подставляет, кому на руку фактический террор против активистов и просто «инакомыслящих», щупальца чьих иностранных спецслужб задействованы в запугивании граждан, - разберемся потом.
Сейчас я склоняюсь к мысли, что в Украине власть задействовала последний аргумент - тот, которым когда-то пользовались диктаторские режимы Латинской Америки - "эскардроны смерти". История сохранила их названия - «Белая Рука», «Карибский легион», «Око за око», «Пурпурная роза» etc.
Но история еще не придумала титула для украинского феномена - уголовных мобильных групп, предназначенных для грязной работы.
Однако цель объединяет и тех, - аргентинских, том числе, и наших. Википедия пишет: «Целями эскадронов смерти обычно являются лица, составляющие опасность или являются нежелательными для организаторов и спонсоров эскадронов. Это могут быть политические, религиозные и профсоюзные лидеры и активисты, журналисты...». 
Думаю, что еще одной общей чертой являются «организаторы и спонсоры» - авторитарная власть.
Разница же существенная - за океаном, режимы не пользовались криминалитетом - обычно там на себя функции «чистильщиков» брали на себя различные военизированные организации, спецподразделения армии и полиции или простые наемники, как правило, скрывая свою связь с правоохранительными органами. У нас наоборот - МВД пытается тщательно скрыть свое отношение к «титушкам», «мобильным группам», хотя СМИ упорно тычут его мордой в неопровержимые факты - эти группы тренируются в ведомственных спортзалах, пользуются дорогими авто и переменными номерами, часто нагло действуют на глазах «правоохранителей» и с их молчаливого согласия.
На территории, куда так настойчиво приглашает Украину Путин и не менее настойчиво рвется Николай Азаров и Виктор Янукович, резонансной стала деятельность «эскадронов» в Беларуси и Казахстане. Среди жертв - оппозиционные белорусские политики Юрий Захаренко и Виктор Гончар, журналист Первого российского канала Дмитрий Завадский (Беларусь), оппоненты Назарбаева - Алтынбек Сарсенбаев и Заманбек Нуркадилов.
Украиной уже когда-то ходили слухи о таинственных «эскадронах смерти», и их спровоцировала, - это роковое совпадение(!) - смерть Гии Гонгадзе.
То, что случилось с Татьяной Чорновил под Борисполем, - не просто брутальная расправа. Это удар в запрещенное место общества, - в нашу память о Гие. Это - безапелляционный доказательство того, что ненаказанное когда-то зло обязательно плодит другое - более дерзкое, более "изысканное" что ли, - как, впрочем, любой безнаказанным грех.
Я понимаю, что для большинства граждан Украины это зло почти незаметное на фоне ежедневного, ежечасного унижения, грабежа, насилия и «беспредела». Но в конце концов даже самый равнодушный обыватель должен понять простую вещь. До сих пор он имел хоть какой-то шанс рассказать кому-то (тем же журналистам) о своих обидах. Потому что они были голосом, пусть слабым, пусть иногда ангажированным, пусть временами фальцетным, - но голосом общества. Теперь этот голос пытаются убить, задушить газом, уничтожить.
...В Украине гуляет «братва». И сколько бы не молчал гарант наших прав и свобод, он должен наконец осознать, что каждая выходка криминальных «эскадронов смерти» - это еще один пункт в его личном обвинительном заключении. Если такое, конечно, будет. Потому что, знаете, молчаливых свидетелей тоже обычно не щадят...
Игорь Гулык
Tags: Майдан, Тема-дня
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment