Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

«Кульгава качка» йде в ЄврАзЕС

Originally posted by ihorhulyk at «Кульгава качка» йде в ЄврАзЕС
1
Ілюстрація: anekdot.ru

Нарешті...
У колах політичних аналітиків і просто людей, що завжди ладні бачити у будь-яких кроках влади приховані сенси вже з-понад місяць (мабуть, після сумновідомого рішення Кабміну) побутувала одна цікава версія. На неї ніхто й не звертав особливої уваги, позаяк йшлося про структуру, що явно не перебуває у центрі уваги журналістів, а тим паче – пересічних громадян України.
Тоді подейкували про те, що насправді Митний союз є дуже зручною «лякалкою», таким собі жупелом для патріотично налаштованого українця, який раптом – ні сіло-ні впало – та ще й під враженням кількарічної офіційної піар-компанії, налаштувався в Європу. А за фасадом МС насправді була далекоглядніша мета – приєднання України до Євразійського економічного співтовариства. Погодьтеся, останіми трьома місяцями ніхто навіть не згадував про це міждержавне утворення.
Тому... І Янукович, і Путін могли зі «щирістю» дивитися в очі представникам ЗМІ, своїм народам, ритуально і систематично вторячи: «Про Митний союз не йшлося...». Бо направду не йшлося:)
Мова йшла про ЄврАзЕС. Міжнародну економічну організацію, наділену функціями, пов'язаними з формуванням загальних зовнішніх митних кордонів країн-засновників, що до неї належать (Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія іТаджикистан), виробленням єдиної зовнішньоекономічної політики, тарифів, цін та інших складових функціонування загального ринку (так пише Вікіпедія). Україна, а ще Вірменія та Молдова є спостерігачами у цій структурі. Поки що...
Та найцікавіше інше. Те, що ЄврАзЕС створено на основі МС. Тобто Київ, офіційно вступивши у цю спілку, фактично перескочить етап «митної» інтеграції. Чому саме інтеграції – та з тієї простої причини, що виконачивм органом ЄврАзЕС є комітет, без усіляких евфемізмів названий Інтеграційним.
І ще одна дуже цікава деталь. Структура розподілу голосів у Міждержавній раді ЄврАзЕС зовсім не на користь «молодшим братам» Росії. Москва відкусила собі 40 відсотків, залишивши братам меншим усього по 15. Із долученням України ця квота, без сумніву, поменшає... Приблизно така ж ситуація і в Міжпарламентській асамблеї.
Не менш важливим є міжнародний статус ЄврАзЕС – співтовариство бере участь у засіданнях Генеральної асамблеї ООН у ранзі спостерігача. Майданчик для старту, так би мовити, є...
Тож Митний союз – це, так би мовити, «квіточки», «форма міждержавної торгово-економічної інтеграції Білорусі, Казахстану та Росії», на відміну від монстра ЕврАзЕС, позбавлений будь-якої політичної складової.
Тож ВФЯ намилився саме туди – в Євразійське економічне співтовариство. На початку цього тижня його чекатимуть у Москві.
Що ж, Дугін йому в руки.
Тільки тепер фільтруймо "євроінтеграційну" риторику Азірова, Арбузова і К. Щоб знову не розчаруватися.
Ігор Гулик

«Хромая утка» идет в ЕврАзЭС
Наконец-то...
В кругах политических аналитиков и просто людей, всегда готовых видеть в любых шагах власти скрытые смыслы, уже более месяца (видимо, после печально известного решения Кабмина) бытовала одна интересная версия. На нее никто не обращал внимания, поскольку речь шла о структуре, явно не пребывающей в центре внимания журналистов, а тем более - рядовых граждан Украины.
Тогда поговаривали, что на самом деле Таможенный союз является очень удобной «страшилкой», неким жупелом для патриотически настроенного украинца, который вдруг - ни с того-ни с сего - да еще под впечатлением многолетней официальной пиар-кампании, настроился в Европу. А за фасадом МС на самом деле была более дальновидная цель - присоединение Украины к Евразийскому экономическому сообществу. Согласитесь, последние три месяца никто даже не вспоминал об этом межгосударственном образовании.
Именно поэтому и Янукович, и Путин могли «искренне» смотреть в глаза представителям СМИ, своим народам, ритуально и систематически повторяя: «О Таможенном союзе речь не шла...». Потому что действительно не шла:)
Речь шла о ЕврАзЭС. Международной экономической организации, наделенной функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ стран-учредителей, к ним относятся Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан, выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и других составляющих функционирования общего рынка (так пишет Википедия). Украина, а еще Армения и Молдова являются наблюдателями в этой структуре. Пока...
Но самое интересное другое. То, что ЕврАзЭС создано на основе МС. То есть Киев, официально вступив в этот союз, фактически минует этап «таможенной» интеграции. Почему именно интеграции - по той простой причине, что исполнительным органом ЕврАзЭС является комитет, без всяких эвфемизмов названный Интеграционным.
И еще одна очень интересная деталь. Структура распределения голосов в Межгосударственном совете ЕврАзЭС совсем не на пользу «младших братьев» России. Москва откусила себе 40 процентов, оставив "братьям меньшим" всего по 15. С вступлением Украины эта квота, несомненно, помельчает... Примерно такая же ситуация с голосами и в Межпарламентской ассамблее.
Не менее важным является международный статус ЕврАзЭС - сообщество уже участвует в заседаниях Генеральной ассамблеи ООН в ранге наблюдателя. Площадка для старта, так сказать, готова...
Поэтому Таможенный союз - это, увы, «цветочки», всего лишь «форма межгосударственной торгово-экономической интеграции Беларуси, Казахстана и России», в отличие от монстра ЕврАзЭС, лишенная всякой политической составляющей.
Вот и ВФЯ намылился именно туда - в Евразийское экономическое сообщество. В начале этой недели его будут ждать в Москве.
Что же, Дугин ему в руки. Только теперь будем фильтровать "евроинтеграционную" риторику Азирова, Арбузова и К. Чтобы снова не разочароваться.
Игорь Гулык
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments