Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

Кого стратить український термідор*?

Originally posted by ihorhulyk at Кого стратить український термідор*?
1
Ілюстрація: pix.com.ua

«Стратеги, котрі плутали народне ополчення
з регулярною армією, сильно ризикують
одного разу опинитися у списку «санітарних втрат».
Олег Покальчук. В очікуванні на негідників

Як на мене, Майдану слід негайно дистанціюватися від чинних політиків. Ті використовували і використовують його заради своїх, немайданного масштабу, цілей, як інструмент тиску на владу, але, далебі, не задля втілення вимог протестувальників. Усі ці парламентські танці, безумовно, передбачають зміни, - якщо, звісно, стануть реальністю, - але… Скажіть, який стосунок має фактично бюджет-симулякр до справедливого прагнення Майдану покарати винних за ніч проти 30 листопада? Або ж неймовірна колотнеча у стані опозиціонерів довкола «єдиного кандидата» на вибори’2015 до прямої, як новорічна ялинка у центрі столиці, вимоги того ж таки Майдану гнати геть нинішню владну команду на чолі з ВФЯ негайно і безапеляційно?
Я ще раз наголошую на тому, про що писав і говорив неодноразово. Майдан – це вирок усім політичним елітам, паразитуючим в Україні. Вирок не трибуналу чи якоїсь там формальної інституції. Це – вирок часу, поколінь, зусиллями яких і зібрався Майдан. Він – не «народне ополчення» за котрогось обраного під килимом і за горнятком кави, він проти – режиму, системи, збанкрутілої влади, дезорганізованої і безтолкової опозиції, проти країни, у якій досі комфортно жилося армії політичних ошустів.
Однак проблема «проти» абсолютно не вичерпує сенсів Майдану. Він – «за». За нову країну, за вирозумілий і цілком природний для цієї країни вектор руху, за нову суспільну угоду між загалом і владою, зрештою, за те, що завжди написано на гаслах будь-яких революцій – свободу, рівність і братерство. Рівно ж як «за» те, щоб врешті-решт сумнозвісну невідворотність («плодами користають негідники») списати в архів.
Майдан – це громадський здвиг, але, як на мене, він ще не свідчить про народження громадянського суспільства. Радше - це ембріон, який має потенцію до розвитку лише за умови поживних «довколаплідних вод». А хіба можуть бути такими технологічні випари із передвиборчих штабів або партійних чи офіційних медій? Та ні, - Майдан мусить витворити власну філософію, або, принаймні, списати її із готових формул успішних попередників. До прикладу, польської «Солідарності», руху чеських інтелектуалів на чолі з Гавелом… Хіба мало зразків, - близьких і територіально, і недалеких часово?
Якщо це вийде, тоді можна очікувати на український «термідор». Та мусимо бути готовими до того, що на гільйотині стоятиме країна – та, що її знаємо досі, звична і огидна у своїй недолугості, та, яку ненавидимо і до нестями любимо водночас. Із Майданом включно...
Ігор Гулик
*Термідор (фр. thermidor, від грец. θέρμη — тепло, жар та δῶρον — дар) — одинадцятий місяць (19/20 липня — 17/18 серпня) французького республіканського календаря, встановленого Конвентом у Франції. Він діяв з жовтня 1793 по 1 січня 1806. Також термідором називають контрреволюційний переворот, що стався 9 термідора ІІ року (27 липня 1794 року), внаслідок якого було ліквідовано якобінську диктатуру і встановлено панування великої буржуазії. В переносному сенсі слово «термідор» означає знищення революції та її завоювань руками самих революціонерів, а не її супротивників.

Кого казнит украинский термидор*?

«Стратеги, которые путают народное ополчение
с регулярной армией, сильно рискуют
однажды оказаться в списке «санитарных потерь».
Олег Покальчук. В ожидании негодяев

Как по мне, Майдану следует немедленно дистанцироваться от действующих политиков. Те использовали и используют его ради своих, немайданного масштаба, целей, как инструмент давления на власть, но, право, не для воплощения требований протестующих. Все эти парламентские танцы, безусловно, предусматривают изменения, - если, конечно, станут реальностью, - но... Скажите, какое отношение имеет фактически бюджет-симулякр к справедливому стремлению Майдана наказать виновных за ночь 30 ноября? Или невероятная кутерьма в лагере оппозиционеров вокруг «единого кандидата» на вибори'2015 к прямой, как новогодняя елка в центре столицы, требования того же Майдана гнать нынешнюю властную команду во главе с ВФЯ немедленно и безапелляционно?
Я еще раз подчеркиваю то, о чем писал и говорил неоднократно. Майдан - это приговор всем политическим элитам, паразитирующим в Украине. Приговор не трибунала или какой-то формальной институции. Это - приговор времени, поколений, усилиями которых и собрался Майдан. Он - не «народное ополчение» за кого-то выбранного под ковром и за чашечкой кофе, он против - режима, системы, обанкротившейся власти, дезорганизованной и бестолковой оппозиции, против... страны, в которой до сих пор комфортно жилось армии политических мошенников.
Однако проблема «против» совершенно не исчерпывает смыслов Майдана. Он - «за». За новую страну, за вразумительный и вполне естественный для этой страны вектор движения, за новый общественный договор между народом и властью, в конце концов, за то, что всегда написано на лозунгах любых революций - свободу, равенство и братство. Равно как «за» то, чтобы в конце концов эту печальную неотвратимость («плодами пользуются негодяи») списать в архив.
Майдан - это общественный сдвиг, но, по-моему, он еще не свидетельствует о рождении гражданского общества. Скорее - это эмбрион, который имеет потенцию к развитию только при условии питательных «околоплодных вод». А разве могут быть такими технологические испарения из предвыборных штабов, из партийных или официальных медиа? Да нет, - Майдан должен создать собственную философию, или, по крайней мере, списать ее из готовых формул успешных предшественников . К примеру, польской «Солидарности», движения чешских интеллектуалов во главе с Гавелом... Мало ли образцов, - близких и территориально, и недавних временно?
Если это получится, тогда можно ожидать украинского «термидора». Но мы должны быть готовыми к тому, что на гильотине будет стоять страна - та, которую знаем, привычная и отвратительная в своей архаичности, та которую ненавидим и безумно любим одновременно. С Майданом тоже...
Игорь Гулык
* Термидор (фр. thermidor, от греч. θέρμη — тепло, жар та δῶρον — дар) — одинадцатый месяц (19/20 июля — 17/18 августа) французского республиканского календаря, учрежденного Конвентом во Франции. Он действовал с октября 1793 до 1 января 1806. Также термидором називают контрреволюционный переворот, случившийся 9 термидора ІІ года (27 июля 1794 года), вследствие которого була ликвидирована якобинская диктатура и началась эпоха крупной буржуазии. В переносном значении слово «термидор» обозначает уничтожение революции и ее завоеваний руками самих же революционеров, а не ее противников.
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 1 comment