Ігор Гулик (ihorhulyk) wrote in ua,
Ігор Гулик
ihorhulyk
ua

У білих рукавичках не вийде

Originally posted by ihorhulyk at У білих рукавичках не вийде
1
Ілюстрація: madonigvl.blogspot.com

У час, коли я пишу ці рядки, підсумки візиту нашого, з дозволу сказати, президента до Москви ще невідомі. Хоча все вказує на те, що вони будуть такими, якими бажав їх ВВП, але аж ніяк не українських загал. Хоча з «кульгавими качками» і непевними урядами у цивілізованому світі розмовляють лише через притаманну там дипломатичну делікатність, російський президент навпаки, воліє розмовляти зі слабкими і приниженими. У цьому суть "путінських медяників", ціну яких від Януковича досі не озвучено.
Слабким і приниженим у нашому випадку виглядає лише ВФЯ і дрібка його урядовців. Що ж до інших, - то вони акурат відчули драйв від усвідомлення можливості бодай якось упливати на долю свою і своєї країни. Це я – про Майдан столичний, і тих, хто виходив на майдани провінційні. Жалюгідне видовище Антимайдану, скликаного і проплаченого владою, мабуть, усвідомили вже і самі його учасники…
Є ще певна група людей, які дотичні до подій в Україні. Я не підберу іншого слова, окрім оцього, доволі поміркованого – «дотичні». Це – українська опозиція, триголова, позірно єдина, а насправді – роздерта думками та перспективами 2015 року. У мене складається враження, при тім підтверджене не одним безпосереднім учасником подій, що Майдан і опозиційні політики – це дві різні планети, два різних світи. Принаймні, на Майдані чудово розуміють одну безперечну і для мене істину: поки при владі (на Банковій чи у Межигір’ї) залишатиметься Янукович, доти країну лихо матиме від потрясінь. Причому, потрясінь не нинішнього штибу, навпаки, - вони поступово трансформуються у тотальний репресивний каток, який спробує «зачистити» усіх невгодних та інакодумців.
Опозиція, натомість, досі бавиться у гру із наперсточниками. Вона воліє виглядати «європейською», «цивілізованою», «правовою» в умовах фактично кримінального світу. Вона йде на якісь «круглі столи», надягаючи на обличчя лідерів дуже поважні «державотворчі» маски, вона провадить безконечні підкилимні розмови з олігархами та їхніми водіями з депутатськими мандатами, вона хизується безпосереднім контактом із легендарними особистостями із-за кордону.
Усе це, звісно, риси реальної політики мирного часу, але аж ніяк не революційної ситуації, що поступово формується в Україні. А революцію, знано, не роблять у білих рукавичках та зі стрічечками на лацканах. Бо революції це, перш за все, тотальна деструкція існуючого порядку, злам системи, правил, умовностей і забобон. Це – межева лінія між затятими ворогами (у даному випадку вживаю це слово свідомо), між сенсами і укладом речей: «тут» і «там», за лінією фронту.
Я гадаю, що наслідки візиту ВФЯ з усією однозначністю переконають наших «делікатних «оппо» у тому, що давно слід сховати білі рукавички у глибокі шухляди. Бо якщо вони й надалі бавитимуться у незрозумілу і дещо пихату гру, то втратять все: і Майдан, і політичну перспективу, і, зрештою, країну.
Ігор Гулик

В белых перчатках не получится
Когда я пишу эти строки, итоги визита нашего, с позволения сказать, президента в Москву еще неизвестны. Хотя все указывает на то, что они будут такими, какими хотел их видеть ВВП, но отнюдь не украинское общество. С «хромыми утками» и сомнительными правительствами в цивилизованном мире говорят только через присущую там дипломатическую деликатность. Но российский президент наоборот, предпочитает разговаривать со слабыми и униженными. В этом суть "путинских пряников", цену за которые от Януковича до сих пор мы не знаем.
Слабым и униженным в нашем случае выглядит лишь ВФЯ и кучка его чиновников. Что касается других, - то они аккурат почувствовали драйв от осознания возможности хоть как-то влиять на судьбу свою и своей страны. Это я - о Майдане столичном, и тех, кто выходил на площади провинциальные. Жалкое зрелище Антимайдан, созванного и проплаченный властью, видимо, осознали уже и сами его участники...
Есть еще определенная группа людей, касательных к событиям в Украине. Я не подберу иного слова, кроме сего, достаточно умеренного - «касательных». Это - украинская оппозиция, трехглавая, внешне единая, а на самом деле - разорванная противоречиями и перспективами 2015 года. У меня складывается впечатление, при том подтверждено оно не одним непосредственным участником событий, что Майдан и оппозиционные политики - это две разные планеты, два разных мира. По крайней мере, на Майдане прекрасно понимают одну неоспоримую и для меня истину: пока у власти (на Банковой или в Межигорье) будет оставаться Янукович, страну будет лихорадить от потрясений. Причем, потрясений не нынешнего рода, наоборот, - они постепенно трансформируются в тотальный репрессивный каток, которым попытаются «зачистить» всех неугодных и инакомыслящих.
А оппозиция до сих пор играет в игру с наперсточниками. Она предпочитает выглядеть «европейской», «цивилизованной», «правовой» в условиях фактически криминального мира. Она идет на какие-то «круглые столы», надевая на лицо лидеров очень серьезные «государственные» маски, она ведет бесконечные подковерные разговоры с олигархами и ихними водителями с депутатскими мандатами, она щеголяет непосредственным контактом с легендарными личностями из-за границы .
Все это, конечно, черты реальной политики мирного времени, но отнюдь не революционной ситуации, постепенно формирующейся в Украине. А революцию, известно, не делают в белых перчатках и с ленточками на лацканах. Потому что революция это, прежде всего, тотальная деструкция существующего порядка, слом системы, правил, условностей и предрассудков. Это - межевая линия между заклятыми врагами (в данном случае употребляю это слово сознательно), между смыслами и укладом вещей: «здесь» и «там», за линией фронта.
Я думаю, что последствия визита ВФЯ со всей однозначностью убедят наших «деликатных оппо» в том, что давно пора прятать белые перчатки в глубокие ящики. Потому что если они и дальше будут играть в непонятную и несколько напыщенную игру, то потеряют все: и Майдан, и политическую перспективу, и, увы, страну.
Игорь Гулык
Subscribe
promo ua april 7, 2013 00:40
Buy for 5 000 tokens
Ласкаво просимо в спільноту "Кращі пости українського ЖЖ". Кожен з учасників може пропонувати свої чи чужі пости на розгляд редакції ЖЖ-Україна. Найцікавіші пости потраплять в блог ibigdan, на LiveJournal.ru і в LJTimes. Обов'язково читайте "Правила спільноти". правила спільноти…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments